Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 05-03-2018

Woonbranche economische barometer in februari gedaald

De afgelopen maand is de stand van de woonbranche economische barometer met bijna vijf punten gedaald. De barometer sloot de maand februari af op een stand van 10,1. Met uitzondering van het producentenvertrouwen lieten alle deelindicatoren waaruit de barometerstand is opgebouwd de afgelopen maand een daling zien.

De woonbranche economische barometer is opgebouwd uit de volgende deelindicatoren.

Weekomzetmutaties woondetaillisten
De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten daalde in februari fors. Deze deelindicator is in februari uitgekomen op 9,6 dat ruim tien punten lager is dan in de voorgaande maand. 39 Procent van de woondetaillisten noteerde een toename van de weekomzet tegenover 29 procent een daling. Per saldo nog altijd een positieve ontwikkeling. Van de woondetaillisten verwacht ruim de helft (53%) dat in de komende maand de winkelomzet een stijging zal laten zien. Slechts 16 procent voorziet een omzetdaling. Daarmee blijft het optimisme onder de woondetaillist sterk positief.

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in februari 2018 nauwelijks veranderd, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen komt uit op 23, tegen 24 in januari. Het oordeel over het economisch klimaat is in februari iets minder positief. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen gaat van 45 in januari naar 43 in februari. Zowel het oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden als over de afgelopen twaalf maanden was iets minder positief dan in januari. De koopbereidheid daalt in februari ook een fractie. Deze deelindicator komt uit op 10, tegen 11 in januari. Consumenten zijn wat minder positief over hun financiële situatie, maar vinden de tijd even gunstig voor het doen van grote aankopen.

Producentenvertrouwen
Het producentenvertrouwen ging van 10,3 in januari naar 10,9 in februari, maakt het CBS bekend. Nooit eerder waren industriële ondernemers zo optimistisch. In januari werd het eerdere record al gebroken. Producenten zijn in februari 2018 veel positiever over de verwachte bedrijvigheid dan in januari. Over de voorraden gereed product en de orderpositie waren de ondernemers in de industrie iets minder optimistisch.

Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn al een jaar lang positief. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Ook is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Woningmarkt
In januari 2018 registreerde het Kadaster 16.035 verkochte woningen. Dit is een daling van 3,1 procent ten opzichte van januari 2017. Vergeleken met de voorgaande maand, december 2017, is er sprake van een daling van 39,3 procent. Vergeleken met januari vorig jaar zien we alleen een stijging bij hoekwoningen met 0,7 procent. Bij appartementen registreert het Kadaster de grootste daling van 6,0 procent. Ten opzichte van de vorige maand, december 2017, zien we bij alle woningtypes een daling. Bij appartementen is deze het kleinst (34,7%), bij 2-onder-1-kap woningen is de daling het grootst (43,4%). Ten opzichte van januari 2017 is in Limburg de stijging het grootst met 16,3 procent. In Zuid-Holland is de daling het grootst met 6,9 procent. Vergeleken met december 2017 zien we in Friesland de grootste daling (49,7%) en in Noord-Holland de kleinste daling (31,6%). Omdat de mutatiecijfers in vergelijking tot de maand een jaar geleden minder positief zijn dan in de voorgaande maand hebben de nieuwe cijfers een negatief effect op de stand van de barometer. De deelindicator van de woningmarkt daalde namelijk van 4,4 naar -3,1.

Toelichting op de woonbranche economische barometer
De woonbranche economische barometer geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. De barometer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.

Terug naar het overzicht
Categorieënwoninginrichtingwonenbranche