Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 06-05-2019

Woningmarkt drukt barometer woonbranche

De afgelopen maand is de stand van de woonbranche economische barometer dieper in het rood beland. De barometer sloot de maand april af op een stand van -10,5. Dat is een daling van ruim 3 punten ten opzichte van de voorgaande maand. De verslechtering wordt grotendeels veroorzaakt door een daling van het aantal woningtransacties. Maar ook de weekomzetmutaties van woondetaillisten lieten de afgelopen maand een neergaande beweging zien.

De woonbranche economische barometer is opgebouwd uit de volgende deelindicatoren.

Weekomzetmutaties woondetaillisten
De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten daalde de afgelopen maand met bijna drie volle punten. Deze deelindicator is in april daardoor uitgekomen op -30,1. Het is de achtste maand op rij dat deze deelindicator daalt. Slechts 12 procent van de woondetaillisten noteerde in april een toename van de weekomzet tegenover 42 procent een daling. De woondetaillist is ook bepaald niet optimistisch gestemd; ruim de helft van de ondernemers voorziet de komende maand een omzetdaling.

Consumentenvertrouwen
Na acht maanden met een daling neemt de stemming onder consumenten in april niet verder af, aldus het CBS. Het consumentenvertrouwen stijgt 1 punt en komt uit op -3. De koopbereidheid neemt een fractie toe in april. Deze deelindicator komt uit op -3, tegen -4 in maart. Het oordeel van consumenten over hun financiële situatie verandert niet, maar zij vinden de tijd voor het doen van grote aankopen een fractie gunstiger. De deelindicator Economisch klimaat blijft -3. Consumenten oordelen in april een fractie minder negatief over de economie in de komende twaalf maanden, maar ook een fractie minder positief over de economie in de afgelopen twaalf maanden.

Producentenvertrouwen
Het producentenvertrouwen industrie is in april 2019 toegenomen. Het vertrouwen ging van 6,1 in maart naar 6,7 in april 2019, maakt het CBS bekend.

Producenten in de industrie waren in april positiever over de verwachte bedrijvigheid en de voorraden gereed product. Het oordeel over de orderportefeuille verslechterde daarentegen. Alle drie de deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Tot slot is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Woningmarkt
In maart 2019 zijn er volgens cijfers van het Kadaster en het CBS 16.836 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 15,7 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van februari werden er in maart 8,8 procent meer bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt staat op -15,7. Dat is een daling van bijna 12 punten ten opzichte van de voorgaande maand.

Toelichting op de woonbranche economische barometer
De woonbranche economische barometer geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. De barometer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.

Terug naar het overzicht
Categorieëndetailhandelwonenbranchewoninginrichting