Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 23-02-2018

Woningmarkt belangrijke aanjager omzet vloerbedekking

Uit het Marketingrapport Vloerbedekking 2018 blijkt dat een verhuizing of verbouwing in de helft van alle gevallen de aanleiding is voor de aanschaf van nieuwe vloerbedekking. De keuze van het aankoopkanaal is sterk afhankelijk van het type vloerbedekking dat men verkiest.

Motieven voor de aanschaf van vloerbedekking
In het consumentenonderzoek is de consument gevraagd naar de belangrijkste reden voor de (meest recente) aanschaf van vloerbedekking. Een verhuizing of verbouwing vertegenwoordigt in de helft van de gevallen het hoofdmotief voor de aanschaf van vloerbedekking. Als gevolg van de opleving van de woningmarkt is dit aandeel ten opzichte van de voorgaande editie van het onderzoek flink gestegen. Ongeveer een kwart van de motieven heeft betrekking op slijtage van bestaande vloerbedekking. Een veranderende smaak / mode vertegenwoordigt 18 procent van de motieven.

Informatiebronnen
Bij het opdoen van inspiratie tijdens de zoektocht naar aan te schaffen vloerbedekking is het kijken en vergelijken in diverse fysieke winkels nog altijd de meest favoriete inspiratiebron. Wel bezoekt ongeveer de helft van de consumenten één of meer websites van winkels of online aanbieders bij de zoektocht naar geschikte vloerbedekking. De website van een specifiek merk wordt door elf procent van de consumenten geraadpleegd in deze fase van het koopproces. Negen procent van de consumenten bezoekt ook online websites in tweedehands vloerbedekking zoals Marktplaats. 40 Procent van de consumenten raadpleegt ook vergelijkingssites en 13 procent bekijkt reviewsites/ klantbeoordelingen.

Aantal winkels dat men bezoekt
Bij de aanschaf van vloerbedekking bezoekt men gemiddeld 2,3 fysieke winkels voordat men tot de definitieve aanschaf overgaat. Bij de aanschaf van vloerbedekking worden in 59 procent van de gevallen maximaal twee fysieke winkels bezocht voorafgaand aan de definitieve aanschaf. 7 Procent van de kopers oriënteert zich uitgebreid bij winkels en bezoekt vijf of meer fysieke winkels alvorens men vloerbedekking aanschaft. Mensen met een boven modaal gezinsinkomen en mensen in de leeftijdscategorie tot 50 jaar bezoeken relatief veel winkels voorafgaand aan de definitieve aanschaf van vloerbedekking.

Aantal websites van online aanbieders dat men bezoekt
Bij de aanschaf van vloerbedekking bezoekt men gemiddeld 2,0 websites van online aanbieders voordat men tot de definitieve aanschaf overgaat. 30 Procent van de kopers van vloerbedekking bezoekt geen enkele website van online aanbieders van vloerbedekking alvorens men tot de aanschaf over gaat. Nog eens 18 procent van de consumenten bezoekt slechts één website. 11 Procent van de kopers oriënteert zich online uitgebreid en bezoekt vijf of meer websites van online aanbieders van vloerbedekking voordat men over gaat op de definitieve aanschaf. Vooral consumenten met een beneden modaal gezinsinkomen in de leeftijdscategorie tot 50 jaar oriënteren zich veel online op websites van online aanbieders van vloerbedekking.

Bij het vergelijken van het aantal fysieke winkels en het aantal websites van online aanbieders kan worden gesteld dat consumenten met een boven modaal gezinsinkomen en in de leeftijdscategorie van 50 tot 65 jaar zich relatief veel in fysieke winkels oriënteren. Mensen met een beneden modaal gezinsinkomen oriënteren zich relatief veel online. Consumenten in de leeftijdscategorie tot 50 jaar oriënteren zich in totaal via relatief veel websites en fysieke winkels.

Hoe lang duurt de zoektocht?
Gemiddeld zitten er 14 dagen tussen de bewustwording van de behoefte aan vloerbedekking en de daadwerkelijke aanschaf. Uiteraard zal dit verschillen per type ruimte en type vloerbedekking. Bij een grote investering in vloerbedekking zal het aantal dagen tussen bewustwording en aanschaf wellicht hoger liggen dan bij een karpetje voor in de berging. Bij met name de groep consumenten in de leeftijdscategorie van 50 tot 65 jaar ligt het aantal dagen ruim boven het gemiddelde. Bij ouderen van 65 jaar of ouder is de tijd tussen bewustwording van de behoefte en de daadwerkelijke aanschaf het kortst.

De spreiding van het aantal dagen tussen bewustwording en uiteindelijke aanschaf van vloerbedekking is overigens zeer groot. Bij 18 procent van de kopers bedraagt deze tijd hooguit één dag. Daar tegenover staat dat er bij 7 procent van de kopers minstens 50 dagen tussen zit.

De keuze van het aankoopkanaal
In het onderzoek is gevraagd naar de drie belangrijkste criteria bij de keuze van het aankoopkanaal voor vloerbedekking. Het algehele prijsniveau en het algehele kwaliteitsniveau zijn de belangrijkste criteria bij de keuze van het aankoopkanaal voor vloerbedekking. Daarnaast vindt men de afwerking volgens eigen wensen (maatwerk), thuisbezorging, een ruime keuze binnen een soort product (diepte van het assortiment) en de service en klantgerichtheid belangrijk. Slechts tien procent heeft het direct mee kunnen nemen van het product een van de drie belangrijkste aspecten bij de keuze van het aankoopkanaal voor vloerbedekking.

Aankoopkanaal van een parketvloer
Indien men een parketvloer zou gaan aanschaffen is er in het onderzoek gevraagd naar het meest waarschijnlijke aankoopkanaal. Men kon wel meerdere aankoopkanalen aangeven. Gemiddeld heeft men 1,8 aankoopkanalen aangegeven die men in overweging neemt (als meest waarschijnlijk aankoopkanaal). Bij de aanschaf van een parketvloer is een parketspeciaalzaak het meest favoriete aankoopkanaal. Een bouwmarkt / doe-het-zelfzaak staat op de tweede plaats en is door 30 procent van de consumenten aangegeven als waarschijnlijk aankoopkanaal, op de voet gevolgd door een woninginrichter met 28 procent. 7 Procent van de ondervraagden heeft internet / postorder aangegeven als waarschijnlijk aankoopkanaal. Een even groot deel denkt aan een tweedehands parketvloer.

Aankoopkanaal van een laminaatvloer
Indien men een laminaatvloer zou gaan aanschaffen is er gevraagd naar het meest waarschijnlijke aankoopkanaal. Men kon meerdere aankoopkanalen aangeven. Gemiddeld heeft men 2,0 aankoopkanalen aangegeven die men in overweging neemt (als meest waarschijnlijk aankoopkanaal). Bij de aanschaf van een laminaatvloer is een bouwmarkt / doe-het-zelfzaak het meest favoriete aankoopkanaal. Een woonwarenhuis staat op de tweede plaats en is door 34 procent van de consumenten aangegeven als waarschijnlijk aankoopkanaal. Een woninginrichter en een parketspeciaalzaak scoren beiden 30 procent. 8 Procent van de ondervraagden heeft internet / postorder aangegeven als waarschijnlijk aankoopkanaal en 7 procent overweegt een tweedehands aankoop van een laminaatvloer.

Aankoopkanaal van tapijt
Tot slot tapijt. Gemiddeld neemt men 1,5 aankoopkanalen in overweging. Bij de aanschaf van tapijt zijn er drie type woonzaken favoriet. Zowel de woninginrichter als het woonwarenhuis en de woningtextielzaak worden door veel consumenten aangegeven als meest waarschijnlijk aankoopkanaal. Een meubelzaak staat op de vierde plaats en is door 9 procent van de consumenten aangegeven als waarschijnlijk aankoopkanaal. De bouwmarkt / doe-het-zelfzaak scoort 7 procent. 7 Procent van de ondervraagden heeft internet / postorder aangegeven als waarschijnlijk aankoopkanaal.

Belangrijkste productkenmerken bij de definitieve keuze van vloerbedekking
In het onderzoek is gevraagd naar de drie belangrijkste criteria bij de definitieve keuze van vloerbedekking. De prijs en de slijtvastheid / levensduur vormen de belangrijkste criteria bij de keuze van vloerbedekking. Daarnaast spelen het uiterlijk / design en het gemakkelijk kunnen reinigen een vooraanstaande rol. Slechts 6 procent van de consumenten noemt het merk. 10 Procent van de consumenten laat het feit of vloerbedekking maatschappelijk verantwoord is geproduceerd meewegen bij de definitieve keuze. 14 Procent van de consumenten let op goede reviews over het product.

Bron: Marketingrapport Vloerbedekking 2018

Terug naar het overzicht
Categorieëndetailhandelparketvloeren