Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 18-03-2019

Verwacht banenverlies garagebedrijven

Uit het onderzoeksrapport dat door TNO is opgesteld in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) blijkt dat de maatregelen uit het klimaatakkoord zullen leiden tot meer werkgelegenheid. Per saldo zullen er naar verwachting 39.000 tot 72.000 voltijdsbanen bij komen, verwachten de onderzoekers. (TNO heeft gekeken naar het klimaatakkoord op hoofdlijnen zoals dat bekend was in juli 2018. Eventuele werkgelegenheidsgevolgen van een CO2-heffing zijn nog niet bekeken) Voor garages ziet de verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid er echter somber uit. Doordat elektrische auto's minder onderhoud nodig hebben, zal de werkgelegenheid in garages afnemen. In totaal verwacht TNO dat in deze sector 6000 tot 11.000 voltijdsbanen verloren gaan. Er wordt uitgegaan van 60 procent minder onderhoudsbehoefte voor elektrische auto’s.

Verwachte omzetontwikkeling 2019
Uit het vandaag verschenen Marketingrapport Automotive branche 2019 blijkt echter dat autobedrijven de toekomst vooralsnog zonnig tegemoet zien. 72 Procent van de ondernemers verwacht een stijging van de omzet in 2019. Slechts 7 procent van de autobedrijven voorziet in 2019 een omzetdaling. In het onderzoek van marktdata.nl onder garagehouders met werkplaats is gevraagd naar de kansen en bedreigingen die de ondernemers zien voor hun bedrijf.

Kansen
Diverse autobedrijven zien marktkansen op het gebied van elektrische en hybride auto’s. Daarnaast geven veel ondernemers aan dat een goed onderscheidend vermogen cruciaal is. Daarbij geniet kleinschaligheid de voorkeur omdat men dan betere persoonlijke service kan bieden aan de klant. Diverse ondernemers zien tevens marktkansen in de groeiende markt van private lease. Tot slot zien veel autobedrijven zich genoodzaakt mee te gaan met de technologische ontwikkelingen op het gebied van diagnosewerk, waarin veel ondernemers kansen zien. Onderstaande woordenwolk vat de inhoud van de spontaan genoemde kansen samen.

Bedreigingen
Terwijl een deel van de ondernemers kansen ziet op het gebied van elektrische en hybride auto’s, ziet een zeker zo groot deel van de ondernemers hierin een bedreiging. Elektrische en hybride auto’s hebben namelijk veel minder onderhoud nodig en slijten/verbruiken minder. Denk hierbij aan olie, bougies, filters, riemen e.d. Daarnaast is er een tekort aan goed geschoold personeel en zijn de veranderingen op het gebied van techniek en regelgeving nauwelijks bij te benen. Voor wat betreft private lease vindt men de marges wel erg klein. Daarnaast ervaart men veel onzekerheid over het overheidsbeleid, zoals rekening rijden, milieu, veiligheid, wegenbelasting en BPM. Volgens enkele respondenten wisselt het overheidsbeleid veel te vaak. Minder veranderingen en aanpassingen zouden voor meer rust en stabiliteit zorgen in de sector. Onderstaande woordenwolk vat de inhoud van de spontaan genoemde bedreigingen samen.

Bron: Marketingrapport Automotive branche 2019

Terug naar het overzicht
Categorieënautobranchemobility