Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 24-04-2019

Top-10 merken meubelstoffen

Online wordt er op het gebied van merken meubelstoffen het meest gezocht naar Switch meubelstoffen. De Ploeg meubelstoffen is bezig aan een opmars in het online zoekvolume en Keymer laat het afgelopen jaar een daling zien.

Marktdata.nl heeft het Nederlandstalige zoekverkeer over merken meubelstoffen in Google onderzocht over de afgelopen vier jaar (april 2015 t/m maart 2019) in Nederland. Omdat de consument en meubelstoffeerders internet meer en meer gebruiken in de oriëntatiefase, bieden statistieken over zoekvolumes inzicht in actuele ontwikkelingen van (consumenten)behoeften. Historische gegevens kunnen worden geraadpleegd in de zoekwoordenplanner van Google in AdWords. Het meten en monitoren van het online zoekverkeer levert objectieve informatie over waar men in is geïnteresseerd, naar zoekt en welke behoefte men heeft. Zoekvolume kan niet naar exacte cijfers over verkoopaantallen e.d. worden vertaald maar het levert wel concrete informatie over de veranderende behoefte in de markt.

Online zoekgedrag naar meubelstoffen
Het zoekvolume van alle zoekopdrachten gerelateerd aan meubelstoffen is geanalyseerd over de afgelopen vier jaar. Onderstaand figuur toont de meest voorkomende gerelateerde zoekwoorden op het gebied van meubelstoffen met het gemiddelde aantal maandelijkse zoekopdrachten over de afgelopen vier jaar. De vermelde zoektermen kunnen overigens erg op elkaar lijken. Zo staat zowel de zoekterm “stoel bekleden” als de termen “stoel stofferen”, “stoelen bekleden”, “stoel opnieuw bekleden” en “stoelbekleding” in de top van de ranglijst.


gemiddeld aantal maandelijkse zoekopdrachten afgelopen vier jaar

Maandelijks wordt er gemiddeld 4.400 keer gezocht op de zoekterm “meubelstoffen”. Daarnaast wordt er frequent gezocht naar een meubelstoffeerder. Naast de soorten stoffen wordt er met name gezocht naar het stofferen of opnieuw bekleden van stoelen en banken.

Merken meubelstof
Naar welke merken meubelstof wordt er het meest gezocht? Het zoekvolume van 83 verschillende merken meubelstof is gemeten over de afgelopen vier jaar. Huismerken van winkelformules en -ketens zijn niet meegenomen in deze analyse. Er is gemeten hoe vaak er naar een specifiek merk wordt gezocht in combinatie met de term “meubelstof”. Deze toevoeging is noodzakelijk omdat je anders appels met peren gaat vergelijken. Diverse merken zijn namelijk ook actief op de markt met andere producten of de merknaam heeft ook nog een andere betekenis. Onderstaand figuur toont de 11 meest gezochte merken meubelstof met het gemiddelde aantal maandelijkse zoekopdrachten over de afgelopen vier jaar (zoekterm merk +“meubelstoffen”).


gemiddeld aantal maandelijkse zoekopdrachten afgelopen vier jaar

Het meest gezochte merk meubelstof is Switch. Maandelijks wordt er gemiddeld 140 keer gezocht op de zoekterm “Switch meubelstoffen”. Omdat Switch een grossier is die naast het eigen merk ook andere merken meubelstof voert, levert bovenstaand figuur wel een enigszins vertekend beeld op; men kan immers zoeken naar de grossier voor een ander merk meubelstof. Daarnaast wordt er frequent gezocht op Kvadrat, Keymer, Alcantara en De Ploeg.

Welke merken meubelstof zagen het zoekvolume het sterkst toenemen in de afgelopen paar jaar? Onderstaand figuur toont de procentuele mutatie van het zoekvolume in het jaar 2018 ten opzichte van het jaar 2016 van de 11 merken meubelstof waar over de afgelopen vier jaar het meest naar is gezocht.


procentuele mutatie aantal maandelijkse zoekopdrachten 2018 t.o.v. 2016

Op Switch en Canvas na zagen alle vermelde merken het zoekvolume in het jaar 2018 afnemen ten opzichte van het jaar 2016. De sterkste groei van het zoekvolume betreft Switch meubelstoffen. Dit merk kende in het jaar 2016 een gemiddeld maandelijks zoekvolume van 130 en in het jaar 2018 was dit gestegen naar gemiddeld 168 zoekopdrachten per maand. Daarnaast zag Canvas het zoekvolume over de afgelopen paar jaar toenemen.

Op basis van het jaarlijkse zoekvolume naar de merken meubelstof komen we tot een jaarlijkse top-10 die in onderstaand figuur is weergegeven. De gegevens over de jaren 2015 en 2019 hebben betrekking op een deel van het jaar.

Switch staat ieder jaar stevig op de eerste plaats. De Ploeg meubelstoffen is bezig aan een opmars en is in het eerste kwartaal van 2019 naar de tweede plaats gestegen. Keymer meubelstoffen kent juist een dalende tendens in het relatieve zoekvolume naar merken meubelstof. Gabriel staat alle jaren op de tiende plaats. Reynaldo meubelstoffen bezet overigens de elfde plaats.

Wilt u meer weten over de meubelstoffeerdersmarkt en de belangrijkste grossiers waar men inkoopt? Een compleet beeld van de markt vindt u in het Marketingrapport Meubelstoffering 2019.

Gerelateerd: Marketingrapport Meubelstoffering 2019

Terug naar het overzicht
Categorieënmeubelswonenbranche