Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 22-11-2018

Sterke toename aantal kapsalons

Ruim de helft van de kapsalons in Nederland is in het jaar 2010 of recenter opgericht. Alleen al in het lopende jaar 2018 zijn er tot begin november 1.870 nieuwe kapsalons ingeschreven in het Handelsregister.

Momenteel (november 2018) staan in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel 28.836 bedrijven in Nederland met als hoofdactiviteit “kapper” ingeschreven (SBI-code 96021), waarvan 27.624 als hoofdvestiging of zelfstandige vestiging. Van alle ingeschreven kappers zijn er 28.328 economisch actief. Economisch actief betekent dat er in deze ondernemingen ten minste 15 uur per week wordt gewerkt en daarmee deelneemt aan het economisch verkeer.

Over de afgelopen jaren laat zowel het aantal bedrijven als het aantal vestigingen een forse toename zien. Het aantal bedrijven met als hoofdactiviteit “kapper” is de afgelopen vijf jaar met 25,2 procent toegenomen van 20.835 in het jaar 2013 tot 26.085 in het eerste kwartaal van 2018. Het aantal vestigingen is in dezelfde periode toegenomen met 24,1 procent, van 22.030 in het jaar 2013 tot 27.335 in het jaar 2018. In het jaar 2008 groeide het aantal bedrijven in de kappersbranche met 8,6 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De afgelopen jaren nam het aantal bedrijven en vestigingen jaarlijks toe met tussen de 2 en 6 procent. 10 Procent van de kappers is voor het jaar 1990 opgericht. Ruim de helft van de ondernemingen (51%) is in het jaar 2010 of recenter opgericht. Er zijn weinig sectoren waar meer dan de helft van de ondernemingen in het jaar 2010 of recenter is opgericht. Alleen al in het lopende jaar 2018 zijn er tot begin november 1.870 nieuwe kapsalons ingeschreven in het Handelsregister.

Als gevolg hiervan is het voor toeleveranciers van kappersbenodigdheden belangrijk om aan de weg te timmeren. Immers, met de sterke dynamiek in de kappersbranche, zowel qua nieuwe inschrijvingen als opheffingen, verlies je als leverancier snel marktaandeel als je niets doet. Het Marketingrapport Kappersbranche 2019 biedt dan ook goed inzicht in de markt en hoe je deze optimaal kunt bewerken. Het aandeel van bedrijven in de categorie van 1 werkzame persoon is de afgelopen jaren gestegen van 66 procent in het jaar 2007 tot 77 procent in het eerste kwartaal van 2018. De sterke groei van het aantal kappers wordt met name veroorzaakt door toetreding van zzp-ers.

Branchevervaging met schoonheidsspecialisten, pedicures en manicures
Uit een analyse van de geregistreerde nevenactiviteiten van kappers in het Handelsregister blijkt dat de meest voorkomende nevenactiviteit te vinden is in de categorie schoonheidsverzorging, pedicures en manicures. 8,5 Procent van de kappers heeft als nevenactiviteit activiteiten op dit gebied. Daarnaast komen nevenactiviteiten op het gebied van een winkel of webshop regelmatig voor.

Omgekeerd zijn er ook ondernemingen met een andere hoofdactiviteit die de SBI-code 96021 (kapper) als nevenactiviteit hebben. Er zijn 1.923 ondernemingen die kapper als nevenactiviteit hebben. Van de ondernemingen die kapper als nevenactiviteit hebben betreft het in ruim de helft van de gevallen (55,5%) bedrijven in de categorie schoonheidsverzorging, pedicures en manicures. Daarnaast komen kappers als nevenactiviteit regelmatig voor in de detailhandel via postorder en internet (webshops).

Profiel van de kappersbranche
De kappersbranche is een vrouwenwereld. Van de geregistreerde kappers waarvan het geslacht van de eigenaar bekend is staat 78 procent geregistreerd op naam van een vrouw. Slechts 22 procent van de ondernemingen staat op naam van een man.

Veruit de meest voorkomende ondernemingsvorm in de kappersbranche is een eenmanszaak.

88 Procent van alle kappers betreft qua rechtsvorm een eenmanszaak. 8 Procent betreft een vennootschap onder firma en 4 procent is een besloten vennootschap. Een eenmanszaak kan overigens wel personeel in dienst hebben.

Twee procent van de vestigingen betreft een hoofdvestiging en vier procent is een filiaal van een hoofdvestiging (nevenvestiging). Veruit de meeste ondernemingen in de kappersbranche betreft zelfstandig opererende vestigingen. Filiaalvorming (hoofd- en nevenvestigingen) komt zeer beperkt voor in de kappersbranche.

73 Procent van alle kappers heeft in totaal slechts één medewerker. Dit is in vrijwel alle gevallen de eigenaar van een eenmanszaak. 18 Procent van de kappers telt in totaal tussen de twee en vier medewerkers. Eén procent van de kappers telt meer dan negen medewerkers. Het betreft hier het totaal aantal medewerkers, dus niet herrekend tot fulltime.

De provincie Zuid-Holland telt met 5.683 kapsalons het grootste aantal vestigingen. 19,7 Procent van alle kapsalons is in deze provincie gevestigd. Flevoland heeft met 688 kapsalons het kleinste aantal vestigingen. Ondanks het grote aantal kappers in Zuid-Holland ligt het verzorgingsgebied per kapsalon (qua aantal inwoners) 50 inwoners boven het landelijk gemiddelde. Dit wordt veroorzaakt door het grote aantal inwoners in deze provincie. De provincie Utrecht telt met ruim 700 inwoners per vestiging het grootste aantal inwoners per kapper. In Zeeland is het aantal inwoners per kapsalon (477) het kleinst. Het landelijk gemiddelde komt uit op 592 inwoners per kapsalon.

Bron: Marketingrapport Kappersbranche 2019

Terug naar het overzicht
Categorieënkappersschoonheidsverzorging