Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 25-07-2019

Schoonheidsverzorging is booming

Het nu verschenen Marketingrapport Schoonheidsspecialisten 2019 biedt een actueel en helder beeld over de branche van schoonheidsverzorging en specifiek schoonheidsspecialisten. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat zowel het aantal ondernemingen als de omzet in de beautybranche sterk groeit.

Aantal ondernemingen in de schoonheidsverzorging
Schoonheidsspecialisten vallen in het Handelsregister binnen het cluster ondernemingen dat geregistreerd staat onder de SBI-code 96022. Momenteel staan in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel 37.323 bedrijven in Nederland met als hoofdactiviteit “schoonheidsverzorging, pedicures en manicures” ingeschreven (SBI-code 96022), waarvan 36.816 als hoofdvestiging of zelfstandige vestiging.

Van alle ingeschreven bedrijven zijn er 34.983 economisch actief. Economisch actief betekent dat er in deze ondernemingen ten minste 15 uur per week wordt gewerkt en daarmee deelneemt aan het economisch verkeer. Economisch actief impliceert dat de onderneming aan het economisch verkeer deelneemt. Een pensioen B.V. is een voorbeeld van een bedrijf dat niet economisch actief is. Maar ook een kleine of parttime ondernemer kan volgens de definitie als economisch inactief worden geregistreerd in het Handelsregister. Een onderneming waarin minder dan 15 uur per week wordt gewerkt realiseert veelal wel (een kleine) omzet. Bij de registratie van de Kamers van Koophandel worden niet actieve inschrijvingen tot een minimum beperkt. Wanneer een eenmanszaak een aantal jaren geen omzet heeft en dus ook geen belastingaangifte doet kan de Belastingdienst de Kamers van Koophandel vragen de betreffende onderneming uit te schrijven.

Sectoren die mogelijk ook schoonheidsverzorging aanbieden maar niet onder deze SBI-code vallen zijn bijvoorbeeld kapsalons (SBI-code 96021, “haarverzorging”) en wellnessinstituten e.d. (SBI-code 9604, “sauna’s, solaria, baden e.d.”).

In bovenstaande telling zijn bedrijven met de betreffende SBI-code als nevenactiviteit niet meegenomen. Bij de Kamers van Koophandel staan bijna 6.000 ondernemingen ingeschreven die de SBI-code 96022 (“schoonheidsverzorging, pedicures en manicures”) als nevenactiviteit hebben.

Onderstaand figuur toont de ontwikkeling van het aantal bedrijven en het aantal vestigingen in de schoonheidsverzorging volgens cijfers van het CBS (SBI-code 96022).


ontwikkeling aantal bedrijven en vestigingen in de schoonheidsverzorging per jaar volgens het CBS
*) voorlopige cijfers

Omdat de overgrote meerderheid van bedrijven in de schoonheidsverzorging kleine zelfstandigen zijn, bestaat er weinig verschil tussen het aantal bedrijven en het aantal vestigingen. Over de afgelopen vijf jaar laat zowel het aantal bedrijven als het aantal vestigingen een sterke toename zien.

Het aantal bedrijven met als hoofdactiviteit “schoonheidsverzorging, pedicures en manicures” is de afgelopen vijf jaar met 29,4 procent toegenomen van 27.160 in het jaar 2014 tot 35.145 in het jaar 2019. Het aantal vestigingen is in dezelfde periode toegenomen met 29,6 procent, van 27.475 in het jaar 2014 tot 35.620 in het jaar 2019.

Onderstaand figuur toont de procentuele mutatie per jaar van het aantal bedrijven en het aantal vestigingen in de schoonheidsverzorging volgens cijfers van het CBS (SBI-code 96022).


procentuele mutatie aantal bedrijven en vestigingen in de schoonheidsverzorging per jaar volgens het CBS
*) voorlopige cijfers

In het jaar 2007 groeide het aantal bedrijven in de schoonheidsverzorging met ruim 12 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat was het jaar met de sterkste procentuele toenam in de afgelopen twaalf jaar. In het jaar 2012 bleef de groei van het aantal bedrijven steken op 1,5 procent. De afgelopen jaren nam het aantal bedrijven jaarlijks toe met circa 5 procent. Ook de cijfers over de eerste helft van 2019 laten een groei zien.

Sterkste groei in Noord-Holland
De afgelopen vijf jaar (2014-2019) is het aantal vestigingen in de schoonheidsverzorging in Nederland met 29,6 procent toegenomen. Onderstaand figuur toont de groeipercentages per provincie over de afgelopen vijf jaar.


groeipercentage aantal vestigingen in de schoonheidsverzorging 2019 t.o.v. 2014

Alle provincies kenden een groei van het aantal bedrijfsvestigingen. De sterkste groei van het aantal vestigingen in de schoonheidsverzorging over de afgelopen vijf jaar was in de provincies Noord-Holland (+36,6%), Flevoland (+35,6%) en Zuid-Holland (+33,2%). In Friesland nam het aantal vestigingen met +20,5% het minst sterk toe.

Bron: Marketingrapport Schoonheidsspecialisten 2019

Terug naar het overzicht
Categorieënkappersmanicurepedicuresschoonheidsspecialistenschoonheidsverzorgingvoetverzorging