Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 29-07-2019

Schoonheidssalons in kaart gebracht

Hoeveel schoonheidssalons zijn er in Nederland? En hoeveel per provincie? En hoe ziet het profiel van een schoonheidssalon er uit? Allemaal vragen die worden beantwoord met de marktinformatie uit het Marketingrapport Schoonheidsspecialisten 2019.

Schoonheidsspecialisten maken deel uit van het cluster bedrijven in de schoonheidsverzorging, waartoe ook onder meer pedicures en manicures vallen. Marktdata.nl heeft het totale bestand van ingeschreven ondernemingen binnen de schoonheidsverzorging opgedeeld naar hoofdactiviteit. Dit is op basis van tekstherkenning in de bedrijfsnaam uitgevoerd, aangevuld met handmatige controles en extrapolatie van data. Hierbij is per bedrijf een hoofdactiviteit vastgesteld, te weten schoonheidsspecialist, pedicure, manicure/nagelverzorging en overige hoofdactiviteiten, zoals visagie/make-up, massage, wellness en sauna.

Onderstaand figuur toont de procentuele verdeling van alle geregistreerde bedrijven in de schoonheidsverzorging naar hoofdactiviteit.


samenstelling bedrijven in de schoonheidsverzorging naar hoofdactiviteit

Van alle geregistreerde bedrijven in de schoonheidsverzorging heeft 45 procent als hoofdactiviteit schoonheidsspecialist. Daarmee komt het aantal bedrijven in Nederland met als hoofdactiviteit schoonheidsspecialist uit op circa 16.820. Een op de drie bedrijven in de schoonheidsverzorging betreft een pedicure. Manicures/nagelstudio’s vertegenwoordigen 16 procent van de bedrijven. Binnen de categorie overige disciplines vallen met name ondernemingen op het gebied van visagie/make-up (2,4%), massage (2,0%) en wellness in het algemeen.

Overigens bestaat er veel branchevervaging tussen de verschillende onderscheiden disciplines. De scheidslijn tussen schoonheidssalons en pedicures is niet hard. Veel schoonheidsspecialisten bieden ook voetverzorging aan en omgekeerd voeren diverse pedicures ook schoonheidsbehandelingen aan.

Zo blijkt uit de analyse van de bedrijven met als hoofdactiviteit schoonheidsspecialist dat men in 5,8 procent van de gevallen ook termen op het gebied van voetverzorging in de bedrijfsnaam heeft en in 4,1 procent van de gevallen in de bedrijfsnaam een term op het gebied van manicure of nagels heeft.

Uit een analyse van de geregistreerde nevenactiviteiten van schoonheidsspecialisten in het Handelsregister blijkt dat de meest voorkomende nevenactiviteit te vinden is in de categorie haarverzorging. Naast de veel voorkomende nevenactiviteiten binnen de schoonheidsverzorging, zoals pedicures, manicures, nagelstudio’s, massage en visagie/make-up, heeft 3,3 procent van de schoonheidsspecialisten nevenactiviteiten op het gebied van haarverzorging (kapper). Daarnaast komt het regelmatig voor dat een schoonheidssalon nevenactiviteiten heeft op het gebied van een paramedische praktijk / alternatieve genezer, webwinkel, sauna, zonnestudio of bad. Tevens komt de combinatie voor van een winkel of groothandel in parfums en cosmetica.

Hier volgen enkele weetjes over schoonheidssalons in Nederland.

Geslacht ondernemer
Veruit de meeste ondernemers van schoonheidssalons zijn vrouwen. Van de geregistreerde schoonheidssalons waarvan het geslacht van de eigenaar bekend is staat 98 procent geregistreerd op naam van een vrouw. Slechts 2 procent van de ondernemingen staat op naam van een man.

Rechtsvormen
De meest voorkomende ondernemingsvorm onder schoonheidssalons is een eenmanszaak. 96 Procent van alle bedrijven betreft qua rechtsvorm een eenmanszaak. 3 Procent betreft een vennootschap onder firma. Een eenmanszaak kan overigens wel personeel in dienst hebben.

Type vestiging
Een procent van de vestigingen betreft een hoofdvestiging en 2 procent is een filiaal van een hoofdvestiging (nevenvestiging). Vrijwel alle ondernemingen van schoonheidsspecialisten betreft zelfstandig opererende vestigingen.

Aantal medewerkers
Uit de analyse van de database van schoonheidssalons blijkt dat 91 procent van alle schoonheidssalons in totaal uit slechts één medewerker bestaat. Dit is in vrijwel altijd de eigenaar van een eenmanszaak. 7 Procent van de salons telt in totaal tussen de twee en vier medewerkers. Slechts één procent van de schoonheidssalons telt meer dan vier medewerkers. Het betreft hier het totaal aantal medewerkers, dus niet herrekend tot fulltime.

Volgens het CBS is het aandeel van bedrijven in de schoonheidsverzorging in de categorie van 1 werkzame persoon in de afgelopen 13 jaar onveranderd 96 procent geweest. Slechts één procent van alle bedrijven in de schoonheidsverzorging heeft 3 of meer werkzame personen.

Jaar van oprichting
Dat het aantal ondernemingen de afgelopen jaren sterk is gegroeid blijkt wel uit de procentuele verdeling van het jaar van oprichting van schoonheidssalons. Slechts 6 procent van de salons die nu bestaan is voor het jaar 1990 opgericht. Maar liefst 57 procent van de ondernemingen is in het jaar 2010 of recenter opgericht.

Geografische spreiding
Onderstaand figuur geeft geografisch weer in welke provincies de meeste schoonheidssalons zijn gevestigd. Hoe roder een provincie is gekleurd, des te meer schoonheidsspecialisten er zijn gevestigd.

De provincie Zuid-Holland telt met ruim 3.500 schoonheidssalons het grootste aantal vestigingen van schoonheidsspecialisten. 20,9 Procent van alle salons is in deze provincie gevestigd. Zeeland heeft met krap 400 schoonheidssalons het kleinste aantal ondernemingen. Onderstaand figuur toont de ranglijst van het aantal vestigingen van schoonheidsspecialisten per provincie.


aantal schoonheidssalons per provincie

Binnen de provincies zijn echter sterke verschillen in de geografische spreiding van het aantal schoonheidssalons. Onderstaand figuur toont de dichtheid van het aantal salons, geanalyseerd op basis van de viercijferige postcodegebieden. De dichtheid van het aantal bedrijven volgt globaal de dichtheid van het aantal inwoners en de economische bedrijvigheid.

Onderstaand figuur toont de verhouding van het aantal inwoners en het aantal schoonheidssalons per provincie. Hoe roder een provincie is gekleurd, des te meer inwoners de provincie telt per salon en dus een schoonheidsspecialist een groter verzorgingsgebied qua aantal inwoners heeft.

Ondanks het grote aantal salons in Zuid-Holland is deze provincie niet het minst rood gekleurd. Doordat het aantal inwoners in deze provincie erg groot is, ligt het verzorgingsgebied per schoonheidsspecialist (qua aantal inwoners) toch iets boven het landelijk gemiddelde. De provincie Groningen telt met ruim 1.200 inwoners per vestiging het grootste aantal inwoners per salon. In Limburg is het aantal inwoners per salon (krap 800) het kleinst. Het landelijk gemiddelde komt uit op 1.027 inwoners per schoonheidssalon. Onderstaand figuur toont de ranglijst van het aantal inwoners per schoonheidssalon per provincie. Opvallend is de relatief hoge dichtheid van schoonheidssalons in het zuiden van het land.


aantal inwoners per schoonheidssalon per provincie

Bron: Marketingrapport Schoonheidsspecialisten 2019

Terug naar het overzicht
Categorieënschoonheidsspecialistenschoonheidsverzorging