Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 01-06-2018

Schoenenbranche nog weinig duurzaam en maatschappelijk verantwoord

Terwijl in de modebranche MVO volop in de schijnwerpers staat, spelen in de schoenenbranche maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid nog nauwelijks een rol. Dit blijkt uit het Marketingrapport Schoenenbranche 2018.

Met betrekking tot green fashion (eco/fair-fashion) zijn in het onderzoek een aantal stellingen voorgelegd aan de schoendetaillist, waarbij is gevraagd of men het met de stelling eens of oneens is. De resultaten zijn ontluisterend. Slechts vier procent van de ondernemers in de schoendetailhandel koopt bewust merken in bij eco/fair-fashion leveranciers. Waarom speelt de schoenretailer hier bijna geen actieve rol in het promoten van duurzaamheid? Uit de antwoorden op de stellingen blijkt dat de detaillist weinig vertrouwen heeft in de oprechtheid en motieven van de leveranciers die pretenderen eco/fair-fashion schoeisel te produceren.

Marketingtruc
44 Procent van de ondervraagde ondernemers is het eens met de stelling dat eco/fair-fashion alleen als marketingtruc wordt gebruikt door leveranciers en detaillisten voor hun imago. Een op de drie ondervraagden heeft geen mening en slechts 23 procent van de ondernemers is het niet met de stelling eens.

Niet te controleren
Uit een andere stelling, of een product eco/fairfashion is wel te controleren is, geeft een meerderheid van de detaillisten aan dat het niet te controleren is. Slechts 28 procent vindt van wel.

Oprechtheid
Over de stelling of eco/fair-fashion producten echt en oprecht verantwoord zijn geproduceerd zijn de meningen sterk verdeeld. 28 Procent van de ondernemers gelooft niet dat eco/fair-fashion producten echt en oprecht verantwoord zijn geproduceerd. Slechts 37 procent denkt van wel.

De consument
Slechts een kwart van de ondernemers is het eens met de stelling dat de consument vraagt om eco/fair-fashion producten. Ruim de helft van de ondervraagden is het daar niet mee eens. Klaarblijkelijk zijn er maar weinig consumenten die zelf actief en kritisch zijn als het gaat over schoenen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Marktgroei
Of de markt voor eco/fair-fashion de komende jaren sterk zal groeien? Daarover zijn de meningen sterk verdeeld onder de schoendetaillisten. Krap één op de drie ondervraagden gelooft dat de markt voor eco/fair-fashion de komende jaren sterk zal groeien. 40 Procent van de ondernemers denkt van niet en 29 procent heeft geen mening. Dit blijkt ook uit het hoofdstuk over marktontwikkelingen in het onderzoeksrapport. 32 Procent van de ondervraagden verwacht een toename van green fashion (milieuvriendelijke- en eco-producten).

Rank a Brand
Rank a Brand is een online merkvergelijker dat de consument de mogelijkheid geeft om te kiezen voor bedrijven die oog hebben voor milieu, klimaat en arbeidsomstandigheden. De onderzochte schoenenmerken zijn voor publicatie van de resultaten uitgenodigd te reageren op de uitkomsten. Slechts een zeer klein deel van de schoenenmerken heeft inhoudelijk gereageerd.

Duurzame schoenen: zie hieronder hoe populaire schoenenmerken scoren op onze duurzaamheidscriteria. Deze criteria omvatten duurzaamheidskwesties als kinderarbeid, eerlijke lonen voor arbeiders, het milieuvriendelijk looien van leer, het gebruik van meer milieuvriendelijke materialen, het uitbannen van giftige stoffen en het beperken van CO2-emissies. (bron: Rank a Brand)

Een absolute meerderheid van de onderzochte merken krijgt vooralsnog een negatief koopadvies. Van de grote merken scoort alleen Birkenstock redelijk. Alleen Birkenstock en sneakermerk Ethletic, dat vooral online verkrijgbaar is, krijgen duurzaamheidsscore C, dat staat voor “redelijk op weg, kan beter”. De lage scores zijn deels te verklaren uit het gebrek aan transparantie, terwijl de kledingsector wél steeds meer inzicht geeft. Klaarblijkelijk hebben producent, detaillist en consument weinig op met duurzaamheid in de schoenenbranche.

Bron: Marketingrapport Schoenenbranche 2018

Terug naar het overzicht
Categorieënmodebrancheschoenenbranche