Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 31-01-2019

Schilders en glaszetters in kaart gebracht

Marktdata.nl heeft een uitvoerig onderzoek uitgevoerd naar schilders en glaszetters in Nederland. Middels een onderzoek onder schilders en glaszetters en diverse data-analyses is de markt in kaart gebracht in het Marketingrapport Schilders en glaszetters 2019.

Aantal bedrijven en vestigingen
In december 2018 stonden in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel 14.199 bedrijven in Nederland met als hoofdactiviteit “schilderen en glaszetten” ingeschreven (SBI-code 4334), waarvan 14.090 als hoofdvestiging of zelfstandige vestiging.

Van alle ingeschreven schilders en glaszetters zijn er 13.827 economisch actief. Economisch actief betekent dat er in deze ondernemingen ten minste 15 uur per week wordt gewerkt en daarmee deelneemt aan het economisch verkeer. Economisch actief impliceert dat de onderneming aan het economisch verkeer deelneemt. Een pensioen B.V. is een voorbeeld van een bedrijf dat niet economisch actief is. In bovenstaande telling zijn bedrijven met de betreffende SBI-code als nevenactiviteit niet meegenomen. 3.390 Bedrijven staan met de SBI-code 4334 (schilderen en glaszetten) als nevenactiviteit geregistreerd.

Onderstaand figuur toont de ontwikkeling van het aantal bedrijven en het aantal vestigingen van schilders en glaszetters volgens cijfers van het CBS (SBI-code 4334).


ontwikkeling aantal bedrijven en vestigingen van schilders en glaszetters per jaar volgens het CBS *) voorlopige cijfers

Over de afgelopen jaren laat zowel het aantal bedrijven als het aantal vestigingen een toename zien. Het aantal bedrijven met als hoofdactiviteit “schilderen en glaszetten” is de afgelopen vijf jaar met 6,0 procent toegenomen van 12.405 in het jaar 2013 tot 13.145 in het jaar 2018. Het aantal vestigingen is in dezelfde periode toegenomen met 5,5 procent.

Onderstaand figuur toont de procentuele mutatie per jaar van het aantal bedrijven en het aantal vestigingen van schilders en glaszetters volgens cijfers van het CBS (SBI-code 4334).


procentuele mutatie aantal bedrijven en vestigingen van schilders en glaszetters per jaar volgens het CBS *) voorlopige cijfers

In het jaar 2008 groeide het aantal bedrijven in de schilders en glaszettersbranche fors met ruim 13 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Tijdens de kredietcrisis was er sprake van een lichte daling. Sinds het jaar 2015 groeit het aantal bedrijven en vestigingen in de branche weer met circa 2 procent per jaar.

Nevenactiviteiten
Uit een analyse van de geregistreerde nevenactiviteiten van schilders en glaszetters in het Handelsregister blijkt dat de meest voorkomende nevenactiviteiten te vinden zijn in de categorieën afwerking van vloeren en wanden en algemene burgerlijke en utiliteitsbouw. Ruim 10 procent van de schilders en glaszetters heeft als nevenactiviteit het afwerken van vloeren en wanden. Daarnaast hebben veel nevenactiviteiten betrekking op de afbouwsector. 2,5 Procent van de schilders en glaszetters heeft als nevenactiviteit bouwtimmeren en 2 procent stukadoren. Onderstaand figuur toont de vijf meest voorkomende geregistreerde nevenactiviteiten van schilders en glaszetters in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel.


aandeel van de schilders en glaszetters met een specifieke nevenactiviteit (SBI-code met omschrijving)

Omgekeerd zijn er ook ondernemingen met een andere hoofdactiviteit die de SBI-code 4334 (schilderen en glaszetten) als nevenactiviteit hebben. Er zijn 3.390 ondernemingen die schilderen en glaszetten als nevenactiviteit hebben. Onderstaand figuur toont de vijf meest voorkomende hoofdactiviteit van deze ondernemingen als percentage van de groep ondernemingen die schilderen en glaszetten als nevenactiviteit heeft.


aandeel van de ondernemingen dat schilderen en glaszetten als nevenactiviteit heeft naar hoofdactiviteit (SBI-code met omschrijving)

Van de ondernemingen die schilderen en glaszetten als nevenactiviteit hebben betreft het in ruim een kwart van de gevallen (27,5%) bedrijven in de categorie algemene burgerlijke en utiliteitsbouw. Daarnaast komt schilderen en glaszetten als nevenactiviteit veel voor bij gerelateerde afbouwbedrijven zoals vloer- en wandafwerkers, bouwtimmerbedrijven en stukadoors.

Geslacht ondernemer
De schilders en glaszettersbranche is een mannenwereld. Van de geregistreerde schilders en glaszetters waarvan het geslacht van de eigenaar bekend is staat 97 procent geregistreerd op naam van een man. Slechts 3 procent van de ondernemingen staat op naam van een vrouw.

Rechtsvormen
De meest voorkomende ondernemingsvorm in de schilders en glaszettersbranche is een eenmanszaak. 79 Procent van alle schilders en glaszetters betreft qua rechtsvorm een eenmanszaak. Een eenmanszaak kan overigens wel personeel in dienst hebben. 10 Procent betreft een vennootschap onder firma en 11 procent is een besloten vennootschap.

Type vestiging
Vrijwel alle ondernemingen in de schilders en glaszettersbranche betreft zelfstandig opererende vestigingen. Filiaalvorming (hoofd- en nevenvestigingen) komt nauwelijks voor in de schilders en glaszettersbranche.

Aantal medewerkers
74 Procent van alle schilders en glaszetters heeft in totaal slechts één medewerker. Dit is in vrijwel alle gevallen de eigenaar van een eenmanszaak. 16 Procent van de schilders en glaszetters telt in totaal tussen de twee en vier medewerkers. 3 Procent van de schilders en glaszetters telt meer dan negen medewerkers. Het betreft hier het totaal aantal medewerkers, dus niet herrekend tot fulltime.

Volgens cijfers van het CBS is het aandeel van bedrijven in de categorie van 1 werkzame persoon de afgelopen jaren gestegen van 68 procent in het jaar 2007 tot 82 procent in het eerste kwartaal van 2019.

Jaar van oprichting
10 Procent van de schilders en glaszetters is voor het jaar 1990 opgericht. 42 Procent van de ondernemingen is in het jaar 2010 of recenter opgericht.

Geografische spreiding
De provincie Zuid-Holland telt met 2.650 schilders en glaszetters het grootste aantal vestigingen. 16,9 Procent van alle schilders en glaszetters is in deze provincie gevestigd. Zeeland heeft met 299 schilders en glaszetters het kleinste aantal ondernemingen. Onderstaand figuur toont de ranglijst van het aantal vestigingen van schilders en glaszetters per provincie.


aantal schilders en glaszetters per provincie

Het Marketingrapport Schilders en glaszetters 2019 biedt een actueel en compleet overzicht van de branchestructuur, het inkoopgedrag, de leveranciers en merken en hun marktpositie, het mediagebruik en de ontwikkelingen in de schilders en glaszettersbranche in Nederland.

Bron: Marketingrapport Schilders en glaszetters 2019

Terug naar het overzicht
Categorieënafbouwbouwbrancheschilders