Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 26-10-2018

Profiel van de slagersbranche

Uit het Marketingrapport Slagersbranche 2018 blijkt dat het aantal slagerijen jaarlijks afneemt. De provincie Zuid-Holland telt met 433 slagerijen het grootste aantal vestigingen. 19,3 Procent van alle slagerijen is in deze provincie gevestigd. Flevoland heeft met 28 slagerijen het kleinste aantal ondernemingen.

Onder slagerijen vallen winkels in vlees en vleeswaren, eventueel in combinatie met:

  • uitbenen, uitvliezen, kantsnijden, schoonmaken en voor korte tijd conserveren,
  • in beperkte mate slachten van levend ingekocht slachtvee,
  • het vervaardigen van vleeswaren, -salades en -snacks en dergelijke.

In de cijfers zijn niet meegenomen:

  • poeliers (winkels in wild en gevogelte)
  • ondernemingen in de ambulante handel (markthandel)
  • winkels die uitsluitend via internet verkopen (webwinkels)

Momenteel staan in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel 2.246 bedrijven in Nederland met als hoofdactiviteit “winkels in vlees en vleeswaren” ingeschreven (SBI-code 47221), waarvan 2.058 als hoofdvestiging of zelfstandige vestiging.

Van alle ingeschreven slagerijen zijn er 2.176 economisch actief. Economisch actief betekent dat er in deze ondernemingen ten minste 15 uur per week wordt gewerkt en daarmee deelneemt aan het economisch verkeer. Economisch actief impliceert dat de onderneming aan het economisch verkeer deelneemt. Een pensioen B.V. is een voorbeeld van een bedrijf dat niet economisch actief is. In bovenstaande telling zijn bedrijven met de betreffende SBI-code als nevenactiviteit niet meegenomen. 547 Bedrijven staan met de SBI-code 47221 (winkels in vlees en vleeswaren) als nevenactiviteit geregistreerd.

Onderstaand figuur toont de ontwikkeling van het aantal bedrijven en het aantal vestigingen van slagerijen volgens cijfers van het CBS (SBI-code 47221).


ontwikkeling aantal bedrijven en vestigingen van slagerijen per jaar volgens het CBS
*) voorlopige cijfers

Over de afgelopen vijf jaar laat zowel het aantal bedrijven als het aantal vestigingen een afname zien. Het aantal bedrijven met als hoofdactiviteit “winkels in vlees en vleeswaren” is de afgelopen vijf jaar met 6,8 procent afgenomen van 2.135 in het jaar 2013 tot 1.990 in het jaar 2018. Het aantal vestigingen is in dezelfde periode afgenomen met 5,4 procent, van 2.300 in het jaar 2013 tot 2.175 in het jaar 2018.

De provincie Zuid-Holland telt met 433 slagerijen het grootste aantal vestigingen. 19,3 Procent van alle slagerijen is in deze provincie gevestigd. Flevoland heeft met 28 slagerijen het kleinste aantal ondernemingen. Ondanks het grote aantal slagerijen in Zuid-Holland heeft deze provincie niet het minste aantal inwoners per slagerij. Omdat het aantal inwoners in deze provincie erg groot is, ligt het verzorgingsgebied per slager (qua aantal inwoners) zelfs ruim 800 inwoners boven het landelijk gemiddelde. De provincie Flevoland telt met ruim 14.500 inwoners per vestiging het grootste aantal inwoners per slagerij. In Limburg is het aantal inwoners per slager (ruim 6.000) het kleinst. Het landelijk gemiddelde komt uit op 7.600 inwoners per slagerij.

Uit een analyse van de geregistreerde nevenactiviteiten van slagerijen in het Handelsregister blijkt dat de meest voorkomende nevenactiviteit te vinden is in de categorie eventcatering. 6,5 Procent van de slagers heeft als nevenactiviteit activiteiten op dit gebied. 5,0 Procent van de slagerijen heeft als nevenactiviteit een supermarkt en 3,3 procent een groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte.

Onderstaand figuur toont de vijf meest voorkomende geregistreerde nevenactiviteiten van slagers in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel.


aandeel van de slagers met een specifieke nevenactiviteit (SBI-code met omschrijving)

Omgekeerd zijn er ook ondernemingen met een andere hoofdactiviteit die de SBI-code 47221 (winkels in vlees en vleeswaren) als nevenactiviteit hebben. Er zijn 547 ondernemingen die winkels in vlees en vleeswaren als nevenactiviteit hebben. Onderstaand figuur toont de hoofdactiviteit van deze ondernemingen als percentage van de groep ondernemingen die winkels in vlees en vleeswaren als nevenactiviteit heeft.


aandeel van de ondernemingen dat winkels in vlees en vleeswaren als nevenactiviteit heeft naar hoofdactiviteit (SBI-code met omschrijving)

Van de ondernemingen die winkels in vlees en vleeswaren als nevenactiviteit hebben betreft het in bijna de helft van de gevallen (46,6%) bedrijven in de categorie supermarkten. Daarnaast komen slagerijen als nevenactiviteit veel voor bij groothandels in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte en bij winkels in kaas.

De slagersbranche is een mannenwereld. Van de geregistreerde slagerijen waarvan het geslacht van de eigenaar bekend is staat 88 procent geregistreerd op naam van een man. Slechts 12 procent van de ondernemingen staat op naam van een vrouw.

37 Procent van de slagerijen is voor het jaar 1990 opgericht. 29 Procent van de ondernemingen is in het jaar 2010 of recenter opgericht. De meest voorkomende ondernemingsvorm in de slagersbranche is een vennootschap onder firma. 49 Procent van alle slagerijen betreft qua rechtsvorm een vennootschap onder firma. 33 Procent betreft een eenmanszaak en 17 procent is een besloten vennootschap. Een eenmanszaak kan overigens wel personeel in dienst hebben. 14 Procent van alle slagerijen heeft in totaal slechts één medewerker. Dit is in vrijwel alle gevallen de eigenaar van een eenmanszaak. 32 Procent van de slagerijen telt in totaal tussen de twee en vier medewerkers. 15 Procent van de slagerijen telt meer dan negen medewerkers. Het betreft hier het totaal aantal medewerkers, dus niet herrekend tot fulltime.

Vier procent van de vestigingen betreft een hoofdvestiging en negen procent is een filiaal van een hoofdvestiging (nevenvestiging). Veruit de meeste ondernemingen in de slagersbranche betreft zelfstandig opererende vestigingen. Filiaalvorming (hoofd- en nevenvestigingen) komt zeer beperkt voor in de slagersbranche. Het merk Keurslager is sinds 1946 uitgegroeid tot de grootste slagersformule van Nederland met rond de 500 vestigingen in Nederland. Uw Slager is een winkelformule voor zelfstandige slager ondernemers uit heel Nederland. In het jaar 2007 is Uw Slager als organisatie gestart vanuit Noord Nederland. Momenteel heeft Uw Slager ruim 80 aangesloten ondernemers, gevestigd door heel Nederland. De Topslager formule is in Nederland opgericht in 1949 en is sinds 1974 ook actief in België. Volgens de website van Topslager zijn er momenteel 21 Topslager vestigingen in Nederland.

Bron: Marketingrapport Slagersbranche 2018

Terug naar het overzicht
Categorieëndetailhandelslagerijenvlees