Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 14-05-2019

Profiel van de juweliersbranche

Ondanks de economische groei blijft het aantal juwelierszaken dalen. Momenteel (april 2019) staan in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel 1.733 vestigingen in Nederland met als hoofdactiviteit “winkels in juweliersartikelen en uurwerken” ingeschreven (SBI-code 4777), waarvan 1.441 als hoofdvestiging of zelfstandige vestiging.

Van alle ingeschreven juweliers zijn er 1.675 economisch actief. Economisch actief betekent dat er in deze ondernemingen ten minste 15 uur per week wordt gewerkt en daarmee deelneemt aan het economisch verkeer. Economisch actief impliceert dat de onderneming aan het economisch verkeer deelneemt. Een pensioen B.V. is een voorbeeld van een bedrijf dat niet economisch actief is. In bovenstaande telling zijn bedrijven met de betreffende SBI-code als nevenactiviteit niet meegenomen. 862 Bedrijven staan met de SBI-code 4777 (winkels in juweliersartikelen en uurwerken) als nevenactiviteit geregistreerd.

Onderstaand figuur toont de ontwikkeling van het aantal bedrijven en het aantal vestigingen van juweliers volgens cijfers van het CBS (SBI-code 4777).


ontwikkeling aantal bedrijven en vestigingen van juweliers per jaar volgens het CBS *) voorlopige cijfers

Over de afgelopen vijf jaar laat zowel het aantal bedrijven als het aantal vestigingen een afname zien. Het aantal bedrijven met als hoofdactiviteit “winkels in juweliersartikelen en uurwerken” is de afgelopen vijf jaar met 17,7 procent afgenomen van 1.635 in het jaar 2014 tot 1.345 in het jaar 2019. Het aantal vestigingen is in dezelfde periode afgenomen met 17,9 procent, van 2.010 in het jaar 2014 tot 1.650 in het jaar 2019.

Onderstaand figuur toont de procentuele mutatie per jaar van het aantal bedrijven en het aantal vestigingen van juweliers volgens cijfers van het CBS (SBI-code 4777).


procentuele mutatie aantal bedrijven en vestigingen van juweliers per jaar volgens het CBS *) voorlopige cijfers

In het jaar 2008 groeide het aantal bedrijven in de juweliersbranche met 1,6 procent ten opzichte van het voorgaande jaar (het meetpunt is 1 januari ten opzichte van 1 januari van het voorgaande jaar). Dat was echter het enige jaar waarin het aantal bedrijven in de juweliersbranche toenam in de afgelopen elf jaar. Het jaar 2015 was een absoluut dieptepunt met een afname van het aantal bedrijven van 5,5 procent, waarbij het aantal vestigingen zelfs met 7,5 procent afnam. De jaren daarna nam het aantal bedrijven jaarlijks af met tussen de 3 en 5 procent. Het eerste kwartaal van 2019 laat echter een relatief bescheiden daling zien van 1,5 procent.

Nevenactiviteiten
Uit een analyse van de geregistreerde nevenactiviteiten van juweliers in het Handelsregister blijkt dat de meest voorkomende nevenactiviteit te vinden is in de categorie reparatie van uurwerken en juweliersartikelen. 17,4 Procent van de juweliers heeft als nevenactiviteit activiteiten op dit gebied. 7,3 Procent van de juweliers heeft als nevenactiviteit het bewerken van edelstenen en vervaardigen van sieraden en 5,3 procent een groothandel in juweliersartikelen en uurwerken.

Omgekeerd zijn er 862 ondernemingen met een andere hoofdactiviteit die de SBI-code 4777 (winkels in juweliersartikelen en uurwerken) als nevenactiviteit hebben. Van de ondernemingen die winkels in juweliersartikelen en uurwerken als nevenactiviteit hebben betreft het in ruim 16 procent van de gevallen bedrijven in de categorie van het bewerken van edelstenen en het vervaardigen van sieraden. Daarnaast komen juweliers als nevenactiviteit veel voor bij groothandels in juweliersartikelen en uurwerken en in de branche voor uiterlijke verzorging, zoals schoonheidsspecialisten en kappers.

Type vestigingen
Vier procent van de vestigingen betreft een hoofdvestiging en 17 procent is een filiaal van een hoofdvestiging (nevenvestiging). Veruit de meeste ondernemingen in de juweliersbranche betreft zelfstandig opererende vestigingen.

Geografische spreiding
De provincie Zuid-Holland telt met 398 juweliers het grootste aantal vestigingen. 23 Procent van alle juweliers is in deze provincie gevestigd. Flevoland heeft met 34 juweliers het kleinste aantal ondernemingen. Doordat het aantal inwoners in deze provincie erg groot is, ligt het verzorgingsgebied per juwelier (qua aantal inwoners) slechts circa 750 inwoners onder het landelijk gemiddelde. De provincie Drenthe telt met ruim 13.600 inwoners per vestiging het grootste aantal inwoners per juwelier. In Limburg is het aantal inwoners per juwelier (ruim 8.200) het kleinst. Het landelijk gemiddelde komt uit op 9.970 inwoners per juwelier.

Omzet
67 Procent van de juweliers valt in de omzetklasse van 100.000 tot 250.000 euro per jaar. Een procent van de vestigingen realiseert een jaaromzet van meer dan een miljoen euro. 42 Procent van de ondernemers verwacht een stijging van de omzet in 2019. Een kwart van de ondernemers voorziet in 2019 een omzetdaling. Volgens het CBS realiseerden juwelierszaken in het jaar 2017 gezamenlijk een netto omzet van 902 miljoen euro. Uitgebreidere informatie over de juweliersbranche, de omzetsamenstelling en de ontwikkelingen over de afgelopen jaren is te vinden in het Marketingrapport Juweliersbranche 2019.

Bron: Marketingrapport Juweliersbranche 2019

Terug naar het overzicht
Categorieëndetailhandeljuweliers