Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 18-04-2019

Omzetsamenstelling autobedrijven

Autobedrijven realiseren jaarlijks een omzet van circa 53 miljard euro. De verkoop aan particulieren vertegenwoordigt 66 procent van de omzet van een gemiddelde autobedrijf. Het Marketingrapport Automotive branche 2019 geeft een helder beeld over de omzetsamenstelling van de autobranche.

Momenteel staan in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel 35.682 bedrijven in Nederland met als hoofdactiviteit “handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie” of “gespecialiseerde reparatie van auto’s” ingeschreven (SBI-codes 451 en 452), waarvan 33.059 als hoofdvestiging of zelfstandige vestiging. Van alle ingeschreven autobedrijven zijn er 33.649 economisch actief. Economisch actief betekent dat er in deze ondernemingen ten minste 15 uur per week wordt gewerkt en daarmee deelneemt aan het economisch verkeer.

Brancheomzet
Bedrijven die onder de SBI-codes 451 en 452 vallen boekten volgens het CBS in het jaar 2016 gezamenlijk een bruto omzet van 53,4 miljard euro. Het omzetaandeel van gespecialiseerde autoreparatiebedrijven (SBI-code 452) bedroeg in dat jaar 5,8 procent van het totaal (ruim 3 miljard euro). Onderstaand figuur toont de ontwikkeling van de totale bruto omzet van autobedrijven in Nederland (SBI-codes 451 en 452, bron: CBS).


ontwikkeling totale bruto jaaromzet in miljoenen euro’s autobedrijven in Nederland (bron: CBS)

De ontwikkeling van de bruto jaaromzet van autobedrijven in Nederland liet in de periode 2012-2014 een dalende tendens zien. In het jaar 2015 steeg de bruto omzet weer tot boven de 53 miljard euro.

Omzetsamenstelling


gemiddelde omzetsamenstelling autobedrijven

Gemiddeld wordt 32 procent van de omzet gerealiseerd met reparatie en onderhoud (arbeid). De verkoop van onderdelen en materialen vertegenwoordigt 18 procent van de omzet. De verkoop van occasions is goed voor 28 procent van de omzet. Dat is een aanzienlijk groter omzetaandeel dan de verkoop van nieuwe voertuigen, welke goed is voor 5 procent van de omzet van een gemiddeld autobedrijf.

In het onderzoeksrapport wordt onderscheid gemaakt tussen universele autobedrijven, merkdealers, schadeherstelbedrijven en fast fit bedrijven/bandenservice. Een universeel autobedrijf behaalt 38 procent van de omzet middels reparatie en onderhoud (arbeid) en 17 procent middels de verkoop van onderdelen en materialen. De verkoop van occasions is bij universele bedrijven goed voor 35 procent van de omzet.

Zakelijke klanten en particulieren
Onderstaand figuur toont de gemiddelde omzetsamenstelling van een autobedrijf met betrekking tot particulieren en zakelijke klanten.


gemiddelde omzetsamenstelling autobedrijven

De verkoop aan particulieren vertegenwoordigt 66 procent van de omzet van een gemiddelde autobedrijf. Van de onderscheiden type autobedrijven realiseren merkdealers het grootste omzetaandeel bij zakelijke klanten (42%). Universele autobedrijven richten zich relatief sterk op particulieren. Vrijwel alle autobedrijven behalen zowel omzet onder particulieren als zakelijke klanten.

Naast uitvoerige informatie over de omzetsamenstelling en financiële kengetallen van autobedrijven met een werkplaats biedt het Marketingrapport Automotive branche 2019 tevens verdere verdieping in leveranciersranglijsten, het inkoop- en bestelproces, oriëntatiemedia en het economisch perspectief.

Bron: Marketingrapport Automotive branche 2019

Terug naar het overzicht
Categorieënautobranchemobility