Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 01-02-2019

Omzetontwikkeling stukadoorsbranche

Bedrijven die onder de SBI-code 4331 vallen (stukadoors) boekten volgens het CBS in het jaar 2016 gezamenlijk een netto omzet van 854 miljoen euro. In de provincie Noord-Brabant is de jaaromzet met circa 197 miljoen euro het hoogst. De jaaromzet is in de provincie Zeeland beperkt en betreft circa 12 miljoen euro.

Onderstaand figuur toont de ontwikkeling van de totale bruto omzet van stukadoorsbedrijven in Nederland (SBI-code 4331, bron: CBS).


ontwikkeling totale bruto jaaromzet in miljoenen euro’s stukadoorsbedrijven in Nederland (bron: CBS)

De ontwikkeling van de bruto jaaromzet van stukadoorsbedrijven in Nederland laat na een daling tijdens de kredietcrisis weer een stijgende lijn zien sinds het jaar 2015. Onderstaand figuur toont de ontwikkeling van het indexcijfer van de omzet van stukadoorsbedrijven in de loop der jaren, waarbij het jaar 2009 op 100 is gesteld. Daaruit blijkt dat de omzet in het jaar 2016 nog bijna 7 procent lager lag dan in het jaar 2009. Naar verwachting ligt de omzet in de branche momenteel weer boven het niveau van voor de crisis.


gemiddelde ontwikkeling van de omzet in de stukadoorsbranche, index 2009 = 100 (bron: CBS)

In het onderzoek onder stukadoorbedrijven is gevraagd naar de gerealiseerde en verwachte ontwikkeling van de omzet. 56 Procent van de stukadoors heeft in 2017 een omzetstijging gerealiseerd ten opzichte van het jaar 2016. 16 Procent van de ondernemers werd geconfronteerd met een omzetdaling.

2018
57 Procent van de ondernemers verwacht een stijging van de omzet in 2018. 17 Procent van de stukadoors voorziet in 2018 een omzetdaling. Omdat het onderzoek ik december 2018 is uitgevoerd zullen deze verwachtingen dichtbij de gerealiseerde omzetontwikkeling liggen.

2019
De stukadoorsbedrijven zijn gematigd positief over de verwachte omzetontwikkeling voor het komende jaar 2019. 38 Procent voorziet een omzetgroei en 11 procent een daling.

Exploitatiebeeld
In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100 procent gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van enkele belangrijke kostenposten als personeel en de inkoopwaarde van de omzet en het bedrijfsresultaat. Het resultaat voor belasting is de afgelopen jaren gestegen van 22 procent in het jaar 2012 tot 26 procent in het jaar 2016. De personeelskosten zijn de afgelopen jaren qua aandeel in de bedrijfskosten afgenomen en bedroegen in het jaar 2016 22 procent van de netto omzet (bron: CBS).

De inkoopwaarde van de omzet schommelt ieder jaar rond de 37 procent van de netto omzet. Onder de inkoopwaarde van de omzet vallen diverse kostencomponenten, zoals grond- en hulpstoffen, inkoopwaarde van handelsgoederen, de kosten van uitbesteed werk en de inkoop van overige goederen en diensten. De verhouding van deze kostencomponenten in de totale inkoopwaarde van de omzet is de afgelopen jaren vrij stabiel. De kosten voor uitbesteed werk vertegenwoordigden in het jaar 2016 46 procent van de totale inkoopwaarde van de omzet. Voor toeleveranciers van stukadoorsmateriaal is het met name interessant te weten hoe groot de marktomvang is van de inkoopwaarde van grond- en hulpstoffen en handelsgoederen. Van de inkoopwaarde van de omzet besteden stukadoors circa 54 procent aan grond- en hulpstoffen en handelsgoederen. In het jaar 2016 besteedde men 164 miljoen euro aan grond- en hulpstoffen en 12 miljoen euro aan handelsgoederen. De kosten van uitbesteed werk bedroegen in dat jaar 151 miljoen euro.

Het Marketingrapport Stukadoors 2019 biedt een actueel en compleet overzicht van de branchestructuur, het inkoopgedrag, de leveranciers en hun marktpositie, het mediagebruik en de ontwikkelingen in de stukadoorsbranche in Nederland.

Bron: Marketingrapport Stukadoors 2019

Terug naar het overzicht
Categorieënafbouwbouwbranchestukadoors