Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 03-04-2018

Omzetaandeel online verkopen van schoenenwinkels gestegen naar 7 procent

Uit het Marketingrapport Schoenenbranche 2018 blijkt dat het omzetaandeel van online verkopen van schoenenwinkels inmiddels 7,0 procent bedraagt. Het omzetaandeel van online verkopen is daarmee de afgelopen jaren flink gestegen. In het jaar 2013 was het omzetaandeel nog slechts 3,1 procent.

Het omzetaandeel van 7,0 procent heeft betrekking op online verkopen van schoenenzaken; hierin is geen directe verkoop van bijvoorbeeld pure webwinkels, producent, importeur of groothandelaar meegenomen. Het omzetaandeel van online verkopen van schoenenzaken is de afgelopen jaren flink gestegen. In het jaar 2013 was het omzetaandeel nog slechts 3,1 procent. In het jaar 2015 betrof het 5,4 procent.

Twee procent van de schoenenzaken die online producten verkopen behaalt meer omzet via online verkopen dan via de fysieke winkel. 27 Procent van de schoenenzaken die online producten verkopen realiseert minder dan vijf procent van de omzet via online verkopen.

Ten opzichte van het jaar 2015 is het aandeel schoenenzaken met een website onveranderd gebleven en is het aandeel schoenenzaken met een webshop nauwelijks gestegen. De groei van het online omzetaandeel wordt primair veroorzaakt door meer online omzet van reeds bestaande webshops van schoenenzaken.

Aan de ondernemers die online schoenen verkopen is gevraagd of men alleen via een eigen webshop schoenen verkoopt of dat men ook via andere online verkoopmethoden schoenen verkoopt.


alleen online verkoop via de eigen webshop of ook via andere online verkoopmethoden

Van de schoenenzaken die online schoenen verkopen maakt 43 procent van de ondernemingen ook gebruik van andere online verkoopplatforms, zoals winkelstraat, Miinto, Topshoe, beslist.nl en/of Google Shopping.

Twinkle schetst het volgende beeld van online bestedingen in het jaar 2017:

Consumenten besteedden het afgelopen jaar voor 22,5 miljard euro in Nederlandse webwinkels. De groei van de online bestedingen bedraagt daarmee 13 procent; maar liefst 10 procentpunt minder dan de 23 procent van 2016. Het aandeel van e-commerce in de totale Nederlandse markt is opnieuw toegenomen. Dat blijkt uit de nieuwste Thuiswinkel Markt Monitor over 2017, waarvoor GfK, PostNL en Thuiswinkel.org samenwerkten.

Ook de cijfers van het laatste kwartaal van 2017 zijn bekend: daarin werd voor 6,9 miljard euro online besteed en kwam het aantal aankopen uit op 59,4 miljoen euro. Waar de groei van e-commerce ten opzichte van 2016 behoorlijk is afgezwakt, is het aandeel binnen de hele detailhandelsector - een optelsom van door het CBS aangewezen productsectoren, apotheken en tankstations incluis - met 1,3 procentpunt toegenomen. De waarde van online productverkopen bedroeg in 2017 12,7 miljard euro, wat volgens de CBS-definitie neerkomt op een aandeel van 9,7 procent; vijf jaar geleden lag dat nog op 5 procent. Op de totale Nederlandse markt vindt bijna een kwart van de bestedingen plaats op internet; 24 procent, 2 procentpunt meer dan in 2016.

De drie grootste (procentuele) stijgers onder productsectoren bleken in 2017 Health & Beauty, Food/Nearfood en Home & Garden. De productgroep schoenen & lifestyle noteerde in het jaar 2017 een online groei van 25 procent. Binnen diverse productsectoren wordt een trend waargenomen: in de loop van vorig jaar deden Nederlanders per persoon steeds meer online aankopen, maar daalde de waarde daarvan. Volgens Thuiswinkel.org is in die ontwikkeling de invloed van koopjesdagen als Singles Day en Black Friday voelbaar.

Bron: Marketingrapport Schoenenbranche 2018

Over het Marketingrapport Schoenenbranche 2018
Marketingrapport Schoenenbranche 2018 biedt een actueel en compleet overzicht van het inkoopgedrag, de merken en hun marktposities, het mediagebruik en de ontwikkelingen in de schoenendetailhandel in Nederland. Het oriëntatie- en inkoopgedrag van schoenenzaken is helder in beeld gebracht. Tevens bevat het onderzoeksrapport diverse analyses van de database van alle schoenenwinkels in het Handelsregister en informatie die middels deskresearch is verzameld. Bij diverse thema’s worden de onderzoeksresultaten tevens vergeleken met de voorgaande edities van het onderzoek onder schoenenzaken uit de jaren 2003-2015. Het onderzoeksrapport telt 70 pagina’s op A4-formaat in kleurendruk en is Nederlandstalig. Vormen schoenenzaken uw doelgroep dan is het onderzoeksrapport een absolute aanrader.

Terug naar het overzicht
Categorieëndetailhandelmodebrancheschoenenbranche