Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 28-06-2018

Omzet schoonheidssalons in 2017 flink gestegen

Schoonheidsspecialisten kunnen terugkijken op een goed 2017. Een vanuit het eigen huis werkende schoonheidsspecialist boekte in het jaar 2017 6,6 procent meer omzet dan in het voorgaande jaar. Schoonheidssalons die in en bedrijfspand zijn gevestigd noteerden zelfs een omzetstijging van 24,3 procent.

Marktdata.nl meet periodiek met het schoonheidsspecialistenpanel de omzetontwikkeling van schoonheidsspecialisten in Nederland. In de analyses wordt onderscheid gemaakt tussen schoonheidsspecialisten die voornamelijk vanuit het eigen huis werken (bijvoorbeeld een ruimte in het eigen huis, aanbouw of verbouwde garage gebruiken voor het uitvoeren van behandelingen) en schoonheidsspecialisten die vanuit een bedrijfspand opereren (bijvoorbeeld een professionele schoonheidssalon met personeel in een stadscentrum).

Jaaromzet naar werklocatie

Schoonheidssalons die vanuit een bedrijfspand werken realiseren een beduidend hogere omzet dan de vanuit het eigen huis werkende schoonheidsspecialisten. In het jaar 2017 boekte een vanuit het eigen huis werkende schoonheidsspecialist een gemiddelde omzet van krap 39 duizend euro (incl. BTW). Schoonheidsspecialisten die vanuit een bedrijfspand werken behaalden in het jaar 2017 een omzet van ruim 158 duizend euro (incl. BTW). Een vanuit het eigen huis werkende schoonheidsspecialist boekte in het jaar 2017 6,6 procent meer omzet dan in het voorgaande jaar. Schoonheidssalons die in en bedrijfspand zijn gevestigd noteerden bijna een kwart meer omzet in het jaar 2017 ten opzichte van het jaar er voor. De afgelopen jaren is de gemiddelde omzet van schoonheidssalons in een bedrijfspand sterker toegenomen dan die van de vanuit het eigen huis werkende ondernemers. Onderstaand figuur toont het indexcijfer van de jaaromzet, waarbij het jaar 2012 op 100 is gesteld.

In de jaren 2013 en 2014 lag de jaaromzet van zowel schoonheidsspecialisten die vanuit het eigen huis werken als die vanuit een bedrijfspand werken onder het niveau van het jaar 2012. De afgelopen drie jaar zien we een flinke omzetgroei, waarbij de schoonheidssalons die in een bedrijfspand zijn gevestigd het beduidend beter doen dan die vanuit het eigen huis werkende schoonheidssalons. De vanuit een bedrijfspand werkende schoonheidsspecialisten boekten in het jaar 2017 gemiddeld 47 procent meer omzet dan in het jaar 2012. De vanuit het eigen huis werkende schoonheidsspecialisten noteren een bescheiden omzetgroei van negen procent over de afgelopen vijf jaar.

Bij de periodieke omzetmeting wordt ook gekeken naar de omzetontwikkeling, uitgesplitst naar het totaal aantal werkzame personen in het beauty-instituut. In zijn algemeenheid zal het geen verrassing zijn dat hoe meer werkzame personen in een instituut, des te hoger de jaaromzet is.

Jaaromzet naar aantal werkzame personen

Over het algemeen kan worden gesteld dat hoe meer werkzame personen een schoonheidssalon heeft, des te hoger de omzet per werkzame persoon is. De afgelopen vijf jaar is de gemiddelde omzet van een salon met één werkzame persoon gestegen van € 35.729,- in het jaar 2012 naar € 44.836,- in het jaar 2017. Dit komt neer op een omzetgroei van 25 procent in vijf jaar tijd. De afgelopen jaren is de gemiddelde omzet van een schoonheidsinstituut met in totaal drie werkzame personen het sterkst gestegen, al zijn de verschillen over het jaar 2017 ten opzichte van het jaar 2012 klein. Onderstaand figuur toont het indexcijfer van de jaaromzet, waarbij het jaar 2012 op 100 is gesteld.

In het jaar 2016 leken salons met in totaal twee werkzame personen achter te gaan lopen in omzetontwikkeling, maar die achterstand is in het jaar 2017 weer vrijwel volledig teniet gedaan.

Omzetsamenstelling

De belangrijkste inkomstenbron van een beautysalon is het uitvoeren van behandelingen bij klanten. Daarnaast tracht men ook verzorgingsproducten mee te verkopen aan klanten die komen voor een behandeling. Op kleine schaal verkoopt men ook wel schoonheidsproducten zonder behandelingen. Van de gerealiseerde omzet in het jaar 2017 heeft 69 procent betrekking op behandelingen. Gemiddeld realiseert een schoonheidssalon 29 procent van de omzet met de verkoop van producten. Onderstaand figuur toont de ontwikkeling van de omzetaandelen over de afgelopen jaren.

De omzetaandelen van de onderscheiden omzetgroepen laten een vrij stabiel beeld zien over de afgelopen jaren. Het omzetaandeel van de verkoop van producten schommelt tussen de 26 en 29 procent.

Gerelateerd:

Marketingrapport Schoonheidsspecialisten 2016

Terug naar het overzicht
Categorieënschoonheidsspecialistenschoonheidsverzorging