Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 24-11-2017

Motieven voor de aanschaf van verlichting

Van de hoofdmotieven voor het aanschaffen van nieuwe verlichting heeft 35 procent betrekking op een veranderde smaak of veranderde mode. Slechts 20 procent heeft betrekking op slijtage van bestaande verlichting. Nog eens 20 procent van de verlichtingsproducten wordt aangeschaft als gevolg van een verhuizing of verbouwing.

In het consumentenonderzoek is gevraagd naar de belangrijkste reden voor de (meest recente) aanschaf van een verlichtingsproduct. Onderstaand figuur toont de procentuele verdeling van de hoofdmotieven.


belangrijkste motieven voor de aanschaf van een verlichtingsproduct

35 Procent van de motieven heeft betrekking op een veranderde smaak of mode. 20 Procent van de redenen heeft betrekking op slijtage van bestaande verlichting. Een verhuizing of verbouwing vertegenwoordigt 20 procent van alle motieven voor de aanschaf van verlichtingsproducten. Hogere eisen aan comfort en/of functionaliteit is goed voor zeven procent van alle genoemde motieven.

Aantal kopers van verlichting afgelopen jaar
In het consumentenonderzoek is gevraagd of men het afgelopen jaar (van het moment van invullen van de vragenlijst tot een jaar terug) een verlichtingsproduct heeft aangeschaft. 32 Procent van de consumenten heeft het afgelopen jaar een of meerdere verlichtingsproducten aangeschaft. Het gaat daarbij om verlichting met een armatuur, dus niet alleen een lichtbron.

Gemiddeld zitten er 42 dagen tussen de bewustwording van de behoefte aan een verlichtingsproduct (de start van het oriënteren) en de daadwerkelijke aanschaf. Uiteraard zal dit verschillen per type verlichtingsproduct. Bij een grote investering in product, bijvoorbeeld een exclusief armatuur zal het aantal dagen tussen bewustwording en aanschaf wellicht hoger liggen dan bij een goedkoop lichtspotje voor in de berging. Bij met name de groep consumenten met een beneden gemiddeld gezinsinkomen, vrouwen en in de leeftijdscategorie van 50 tot 65 jaar ligt het aantal dagen ver boven het gemiddelde. Bij mannen en ouderen is de tijd tussen bewustwording van de behoefte en de daadwerkelijke aanschaf het kortst.

Over het Marketingrapport Verlichting 2017
Het Marketingrapport Verlichting 2017 biedt een actueel en compleet overzicht van het inkoopgedrag, de leveranciers, het mediagebruik en de ontwikkelingen in de verlichtingsdetailhandel in Nederland en het consumentengedrag. Vormen woonzaken die verlichtingsproducten verkopen en/of de consument uw doelgroep dan is het onderzoeksrapport een absolute aanrader.

Bron: Marketingrapport Verlichting 2017

Terug naar het overzicht
Categorieëndetailhandelverlichtingwonenbranche