Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 30-01-2019

Meubelstoffering in Nederland

Marktdata.nl heeft een uitvoerig onderzoek uitgevoerd naar de meubelstofferingsbranche in Nederland. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd in het Marketingrapport Meubelstoffering 2019.

Aantal bedrijven in reparatie en stoffering van meubels
Momenteel staan in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel bijna 1.700 bedrijven in Nederland met als hoofdactiviteit “reparatie en stoffering van meubels” ingeschreven (SBI-code 9524), waarvan 1.671 als hoofdvestiging of zelfstandige vestiging. In dit artikel wordt de doelgroep aangeduid als meubelstoffeerders. Hiermee worden zowel meubelstoffeerders als meubelreparateurs bedoeld.

Van alle ingeschreven meubelstoffeerders zijn er 1.662 economisch actief. Economisch actief betekent dat er in deze ondernemingen ten minste 15 uur per week wordt gewerkt en daarmee deelneemt aan het economisch verkeer. Economisch actief impliceert dat de onderneming aan het economisch verkeer deelneemt. Een pensioen B.V. is een voorbeeld van een bedrijf dat niet economisch actief is. In bovenstaande telling zijn bedrijven met de betreffende SBI-code als nevenactiviteit niet meegenomen. 831 Bedrijven staan met de SBI-code 9524 (reparatie en stoffering van meubels) als nevenactiviteit geregistreerd.

Bovenstaand figuur toont de ontwikkeling van het aantal bedrijven en het aantal vestigingen van meubelstoffeerders volgens cijfers van het CBS (SBI-code 9524, *) voorlopige cijfers)

Over de afgelopen vijf jaar laat zowel het aantal bedrijven als het aantal vestigingen een toename zien. Het aantal bedrijven met als hoofdactiviteit “reparatie en stoffering van meubels” is de afgelopen vijf jaar met 10,2 procent toegenomen van 1.425 in het jaar 2013 tot 1.570 in het jaar 2018. Het aantal vestigingen is in dezelfde periode toegenomen met 10,0 procent, van 1.450 in het jaar 2013 tot 1.595 in het jaar 2018.

Onderstaand figuur toont de procentuele mutatie per jaar van het aantal bedrijven en het aantal vestigingen van meubelstoffeerders volgens cijfers van het CBS (SBI-code 9524).


procentuele mutatie aantal bedrijven en vestigingen van meubelstoffeerders per jaar volgens het CBS *) voorlopige cijfers

In de crisisjaren 2008 en 2009 daalde het aantal bedrijven en vestigingen fors. Zo nam het aantal vestigingen van meubelstoffeerders in het jaar 2009 met 7 procent af. Sinds het jaar 2010 groeit het aantal bedrijven in de meubelstoffeerdersbranche weer gestaag. De afgelopen jaren nam het aantal bedrijven jaarlijks toe met tussen de 1 en 4 procent. Alleen in het jaar 2017 was er sprake van een kleine stagnatie in die ontwikkeling.

Geografische spreiding
De provincie Noord-Holland telt met 311 meubelstoffeerders het grootste aantal vestigingen. 18,4 Procent van alle meubelstoffeerders is in deze provincie gevestigd. Flevoland heeft met 29 meubelstoffeerders het kleinste aantal ondernemingen. Onderstaand figuur toont de ranglijst van het aantal vestigingen van meubelstoffeerders per provincie.


aantal meubelstoffeerders per provincie

Hoofd- en nevenactiviteiten
Uit een analyse van de geregistreerde nevenactiviteiten van meubelstoffeerders in het Handelsregister blijkt dat de meest voorkomende nevenactiviteit te vinden is in de categorie vervaardiging van overige meubels. 8 Procent van de meubelstoffeerders heeft als nevenactiviteit activiteiten op dit gebied. De combinatie van meubelstoffeerder en detailhandel via postorder en internet komt relatief veel voor in de branche. 5,1 Procent van de meubelstoffeerders heeft als nevenactiviteit detailhandel via postorder en internet en 2,8 procent is actief op het gebied van het afwerken van vloeren en wanden. Onderstaand figuur toont de vier meest voorkomende geregistreerde nevenactiviteiten van meubelstoffeerders in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel.


aandeel van de meubelstoffeerders met een specifieke nevenactiviteit (SBI-code met omschrijving)

Omgekeerd zijn er ook ondernemingen met een andere hoofdactiviteit die de SBI-code 9524 (reparatie en stoffering van meubels) als nevenactiviteit hebben. Er zijn 831 ondernemingen die reparatie en stoffering van meubels als nevenactiviteit hebben. Onderstaand figuur toont de meest voorkomende hoofdactiviteit van deze ondernemingen als percentage van de groep ondernemingen die meubelstoffering als nevenactiviteit heeft.


aandeel van de ondernemingen dat reparatie en stoffering van meubels als nevenactiviteit heeft naar hoofdactiviteit (SBI-code met omschrijving)

Van de ondernemingen die reparatie en stoffering van meubels als nevenactiviteit hebben betreft het in bijna 10 procent bedrijven in de categorie vervaardiging van overige meubels. Daarnaast komt meubelstoffering veel voor bij verschillende typen woonwinkels en online spelers.

Geslacht ondernemer
Van de geregistreerde meubelstoffeerders waarvan het geslacht van de eigenaar van de onderneming bekend is staat 67 procent geregistreerd op naam van een man. Een op de drie ondernemingen staat op naam van een vrouw.

Rechtsvormen
Veruit de meest voorkomende ondernemingsvorm in de meubelstoffeerdersbranche is een eenmanszaak. Een eenmanszaak kan overigens wel personeel in dienst hebben. 79 Procent van alle meubelstoffeerders betreft qua rechtsvorm een eenmanszaak. 14 Procent betreft een vennootschap onder firma en 6 procent is een besloten vennootschap.

Type vestiging
Een procent van de vestigingen betreft een hoofdvestiging en één procent is een filiaal van een hoofdvestiging (nevenvestiging). Vrijwel alle ondernemingen in de meubelstoffeerdersbranche betreft zelfstandig opererende vestigingen. Filiaalvorming (hoofd- en nevenvestigingen) komt nauwelijks voor in de meubelstoffeerdersbranche.

Aantal medewerkers
74 Procent van alle meubelstoffeerders heeft in totaal slechts één medewerker. Dit is in vrijwel alle gevallen de eigenaar van een eenmanszaak. 21 Procent van de meubelstoffeerders telt in totaal tussen de twee en vier medewerkers. Drie procent van de meubelstoffeerders telt meer dan vier medewerkers. Het betreft hier het totaal aantal medewerkers, dus niet herrekend tot fulltime.

Het aandeel van bedrijven in de categorie van 1 werkzame persoon is de afgelopen jaren gestegen van 74 procent in het jaar 2007 tot 83 procent in het eerste kwartaal van 2018.

Omzetklasse
Ruim de helft van de meubelstoffeerders valt in de omzetklasse van 50.000 tot 100.000 euro per jaar. Drie procent van de vestigingen realiseert een jaaromzet van meer dan 250.000 euro.

Jaar van oprichting
13 Procent van de meubelstoffeerders is voor het jaar 1990 opgericht. 45 Procent van de ondernemingen is in het jaar 2010 of recenter opgericht. De branche wordt gekenmerkt door een groot aandeel relatief jonge ondernemingen.

Bedrijfsfaciliteiten
Nagenoeg alle meubelstoffeerders hebben een eigen werkplaats. Bijna de helft van de ondernemers heeft tevens een showroom en 17 procent heeft een winkel. Daarnaast hebben veel meubelstoffeerders een service bus.

Specialisaties in doelgroepen
Driekwart van de meubelstoffeerders is niet gespecialiseerd in een bepaalde doelgroep. Men richt zich niet op een specifieke doelgroep. Ongeveer een kwart van de ondernemers zegt wel gespecialiseerd te zijn in een bepaalde doelgroep. De meest voorkomende specialisaties betreffen de volgende doelgroepen: particulieren, projecten, het hogere segment, meubelzaken, zorg en horeca.

Specialisaties in productgroepen/diensten
Ruim de helft van de meubelstoffeerders is niet gespecialiseerd in een bepaalde productgroep of dienst. Krap de helft van de ondernemers zegt wel gespecialiseerd te zijn in een bepaalde productgroep of dienst. De meest voorkomende specialisaties betreffen de volgende productgroepen of diensten: meubelstoffering, meubelreparatie, maatwerk projectmeubelen, zitmeubelen, design meubels, vintage meubels, leerreparatie en scheepsstoffering.

Omzetverdeling naar omzetgroep
In het Marketingrapport Meubelstoffering 2019 is te lezen hoeveel omzet er in de branche wordt gerealiseerd. Ook is de inkoopwaarde van de omzet becijferd en zijn de belangrijkste leveranciers in kaart gebracht. Gemiddeld wordt 63 procent van de omzet gerealiseerd met meubelstoffering. Het uitvoeren van meubelreparaties is goed voor 14 procent van de omzet. Meubel onderhoud, zoals het reinigen of spuiten van meubels vertegenwoordigt 6 procent van de omzet. Activiteiten buiten stoffering, reparatie en onderhoud van meubels vertegenwoordigen 17 procent van de omzet.

8 Procent van de ondervraagde ondernemers realiseert alle omzet middels meubelstoffering. Van de ondervraagde ondernemers realiseert 71 procent ten minste de helft van de omzet met het uitvoeren van meubelstofferingswerkzaamheden.

Daar tegenover staat dat 13 procent van de ondernemers geen omzet behaalt met meubelstoffering. Deze ondernemingen voeren met name meubelreparaties en meubel onderhoud uit. Het aantal bedrijven dat daadwerkelijk meubelstoffering als hoofdactiviteit uitvoert in Nederland wordt hierdoor becijferd op circa 1.450.

Omzetverdeling zakelijke markt en particulieren
De verkoop aan particulieren vertegenwoordigt 62 procent van de omzet van een gemiddelde meubelstoffeerderij. De belangrijkste type zakelijke klanten zijn interieurbouwers, meubelzaken, de zorgsector en horecaondernemers.

Samenwerking en doorverwijzers
Bij het verkrijgen van stofferings- en reparatie-opdrachten kan er worden samengewerkt met verschillende partijen, waarbij de doorverwijzer wel of geen vergoeding ontvangt. In het onderzoek is gevraagd met welke partijen men doorverwijsafspraken heeft om klanten te verkrijgen en of daar een financiële vergoeding tegenover staat. 67 Procent van de meubelstoffeerders werkt zonder doorverwijzers. Alle klanten en opdrachten haalt men zelf binnen. Een op de drie meubelstoffeerders werkt wel samen met andere partijen voor het verkrijgen van stofferings- en reparatie-opdrachten. De meeste samenwerkingsvormen betreffen samenwerkingsverbanden zonder provisie of vergoeding. Zo werkt 19 procent van de ondernemingen samen met online websites met doorverwijzingen/links en geeft 17 procent van de ondervraagden aan samen te werken met interieurstylisten zonder vergoeding.

Bron: Marketingrapport Meubelstoffering 2019

Terug naar het overzicht
Categorieënmeubels