Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 22-08-2018

Jaaromzet schoenherstellers 112 miljoen euro

Op basis van alle beschikbare cijfers van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel over de omzetklassen raamt marktdata.nl de jaaromzet van de schoenherstellersbranche op 112 miljoen euro. Dit is de totale omzet van economisch actieve bedrijven die staan ingeschreven onder de SBI-code 9523 – reparatie van schoenen en lederwaren.

Consumentenbestedingen
Het CBS beschikt over gedetailleerde informatie over de bestedingen van particuliere huishoudens. De gegevens over de bestedingscategorie 3380 - schoenreparatie en -materiaal, zijn alleen bekend tot het jaar 2007. Globaal genomen besteedt een particulier huishouden 10 euro per jaar aan schoenreparatie en schoenmateriaal. Door dit bedrag te vermenigvuldigen met het huidige aantal particuliere huishoudens in Nederland (7,8 miljoen), dan komt de jaarlijkse marktomvang van schoenreparaties uit op circa 78 miljoen euro incl. BTW. Dit is echter niet de totale omzet van de schoenherstellersbranche, daar veel schoenherstellers ook andere omzetbronnen hebben, zoals bijvoorbeeld een sleutelservice. Omgekeerd zijn er ook ondernemingen buiten de schoenherstellersbranche die schoenreparaties uitvoeren en/of veters, inlegzolen en schoenpoetsmiddelen verkopen.

Aantal schoenherstellersbedrijven
Momenteel (augustus 2018) staan in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel 813 bedrijven in Nederland met als hoofdactiviteit “reparatie van schoenen en lederwaren” ingeschreven (SBI-code 9523), waarvan 744 als hoofdvestiging of zelfstandige vestiging.

Van alle ingeschreven schoenherstellers zijn er 795 economisch actief. Economisch actief betekent dat er in deze ondernemingen ten minste 15 uur per week wordt gewerkt en daarmee deelneemt aan het economisch verkeer. Economisch actief impliceert dat de onderneming aan het economisch verkeer deelneemt. Een pensioen B.V. is een voorbeeld van een bedrijf dat niet economisch actief is. In bovenstaande telling zijn bedrijven met de betreffende SBI-code als nevenactiviteit niet meegenomen. 180 Bedrijven staan met de SBI-code 9523 (reparatie van schoenen en lederwaren) als nevenactiviteit geregistreerd.

Onderstaand figuur toont de ontwikkeling van het aantal bedrijven en het aantal vestigingen van schoenherstellers volgens cijfers van het CBS (SBI-code 9523).


ontwikkeling aantal bedrijven en vestigingen van schoenherstellers per jaar volgens het CBS
*) voorlopige cijfers

Over de afgelopen vijf jaar laat zowel het aantal bedrijven als het aantal vestigingen een afname zien. Het aantal bedrijven met als hoofdactiviteit “reparatie van schoenen en lederwaren” is de afgelopen vijf jaar met 4,6 procent afgenomen van 760 in het jaar 2013 tot 725 in het jaar 2018. Het aantal vestigingen is in dezelfde periode afgenomen met 4,8 procent, van 835 in het jaar 2013 tot 795 in het jaar 2018.

De provincie Zuid-Holland telt met 168 schoenherstellers het grootste aantal vestigingen. 20,7 Procent van alle schoenherstellers is in deze provincie gevestigd. Flevoland heeft met 13 schoenherstellers het kleinste aantal vestigingen. De provincie Flevoland telt met ruim 31.300 inwoners per vestiging het grootste aantal inwoners per schoenmaker. In Limburg is het aantal inwoners per schoenhersteller (krap 17.000) het kleinst. Het landelijk gemiddelde komt uit op 21.000 inwoners per schoenherstellersbedrijf.

Uit een analyse van de geregistreerde nevenactiviteiten van schoenherstellers in het Handelsregister blijkt dat de meest voorkomende nevenactiviteit te vinden is in de categorie winkels in ijzerwaren en gereedschappen. 12,2 Procent van de schoenmakers heeft als nevenactiviteit activiteiten op dit gebied. De combinatie van schoenhersteller en sleutelservice komt veel voor in de branche. 10,5 Procent van de schoenherstellers heeft als nevenactiviteit een winkel in lederwaren en reisartikelen en 9,0 procent heeft een schoenenwinkel.

Omgekeerd zijn er ook ondernemingen met een andere hoofdactiviteit die de SBI-code 9523 (reparatie van schoenen en lederwaren) als nevenactiviteit hebben. Er zijn 180 ondernemingen die reparatie van schoenen en lederwaren als nevenactiviteit hebben. Van de ondernemingen die reparatie van schoenen en lederwaren als nevenactiviteit hebben betreft het in 35 procent bedrijven in de categorie winkels in schoenen. Daarnaast komt schoenreparatie veel voor bij winkels in lederwaren en reisartikelen.

Bron: Structuurrapport Schoenmakers 2018

Terug naar het overzicht
Categorieëndetailhandelschoenenbranchevoetverzorging