Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 17-11-2017

Inkoopgedrag slaapdetaillist sterk gewijzigd

Het inkoopgedrag van woondetaillisten die slaapproducten verkopen is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Het aantal leveranciers waar men zaken mee doet neemt af. Ook de manier waarop men bestellingen plaatst bij de leveranciers verandert in rap tempo. Voor toeleveranciers van slaapproducten een belangrijke reden om in te spelen op de veranderende marktomstandigheden.

Bestelmedia
E-mail is al enkele jaren het meest gebruikte medium voor het bestellen (inkopen) van handelsproducten voor de detaillist. Ten opzichte van de voorgaande edities van het onderzoek wordt een groei geconstateerd van het bestellen via nieuwe media toepassingen zoals e-mail en internet/extranet. Het bestellen per fax is verder afgenomen. Nog even en de fax kan van uw bureau verdwijnen. Ook het telefonisch bestellen, via een vertegenwoordiger en op een inkoopbeurs bestellen laat een sterk dalende tendens zien. Onderstaand figuur illustreert de ontwikkeling van het gebruik van de vier bestelmedia met de sterkste wijziging in gebruik (in het Marketingrapport Slaapproducten 2017 zijn alle bestelmedia weergegeven).


gebruik bestelmedia onder woonzaken die bedden en/of bedtextiel verkopen

Aantal leveranciers
Er is sprake van een regelmatige leverancier als er een bepaalde koopfrequentie is waarbij men het contact met de leverancier niet als eenmalige, incidentele transactie ervaart. Het uitgangspunt is dat een leverancier een “regelmatige leverancier” is indien men ten minste vier keer per jaar een bestelling plaatst van slaapproducten. Het aantal verschillende regelmatige leveranciers van slaapproducten op jaarbasis loopt sterk uiteen onder de woonzaken. Het gemiddelde aantal regelmatige leveranciers van slaapproducten op jaarbasis bij slaapspeciaalzaken bedraagt 13,4. Dat is een daling van 22 procent ten opzichte van het jaar 2014. Onder alle woonzaken die slaapproducten verkopen komt het gemiddeld aantal regelmatige leveranciers van slaapproducten uit op 11,7. Hier betreft het een daling van 13 procent ten opzichte van het jaar 2014.

Gemiddeld heeft een slaapspeciaalzaak het afgelopen jaar van 1,1 regelmatige leveranciers afgestoten. Dit betekent dat acht procent van de relaties met regelmatige leveranciers van slaapproducten werd verbroken. Van alle woonzaken die slaapproducten verkopen heeft men het afgelopen jaar gemiddeld 0,9 relaties verbroken, wat neerkomt op 7,4 procent van het leveranciersbestand. 30 Procent van de motieven voor het verbreken van de relatie met een leverancier is product gerelateerd. Bijna een kwart van de hoofdredenen voor het beëindigen van een relatie met een regelmatige leverancier van slaapproducten is terug te voeren op slechte leveringen of slecht voorraadhoudend.

Bij het aantrekken van een, voor de detaillist, nieuwe leverancier is de hoofdreden in de meeste gevallen terug te voeren op de collectie van de leverancier. De prijsstelling en prijs-gerelateerde zaken zijn veelal van ondergeschikt belang.

Het onderzoeksrapport toont tevens uitgebreide ranglijsten van leveranciers waar de detaillisten zaken mee doen. Tevens zijn de marktaandelen becijferd van de belangrijkste leveranciers per productgroep.

Ledikanten
De ranglijst van belangrijkste leveranciers van ledikanten wordt aangevoerd door Vroomshoop Meubelen, gevolgd door Auping. Beide leveranciers zijn nu vaker genoemd als belangrijke leverancier van ledikanten dan in het jaar 2014.

Boxsprings
De ranglijst van belangrijkste leveranciers van boxsprings wordt aangevoerd door Hilding Anders, gevolgd door Auping, Norma en AVEK. De voorsprong van Hilding Anders en Auping op de rest is wel teruggelopen. Norma, AVEK, Velda en Key West scoren nu beduidend hoger dan in het jaar 2014.

Matrassen
Ook de ranglijst van leveranciers van matrassen wordt aangevoerd door Hilding Anders, gevolgd door Auping. De nummers drie en vier zijn Norma en Polypreen. In deze ranglijst valt het op dat de markt aan het verbrokkelt. Vaak zie je een toenemende concentratie van enkele vooraanstaande leveranciers, maar in de matrassenmarkt gebeurt het omgekeerde. Er zijn veel “nieuwkomers” in de ranglijst.

Bedtextiel
De ranglijst van belangrijkste leveranciers van bedtextiel wordt aangevoerd door Beddinghouse, gevolgd door Arli Group en Cevilit. Maar ook Dommelin, Essenza en Vandyck zitten dicht tegen de top aan in de ranglijst.

Selectie van een nieuwe leverancier
Bij de selectie van een nieuwe leverancier van slaapproducten vindt de detaillist de prijs/kwaliteit verhouding en de kwaliteit van de producten erg belangrijk, gevolgd door het eerlijk en betrouwbaar zijn van de leverancier, de levertijd / het op tijd leveren en het nakomen van afspraken. Ten opzichte van de voorgaande edities van het onderzoek zijn de kwaliteit van de producten, de correcte afhandeling van orders en facturen en het schadevrij leveren / goede verpakking belangrijker geworden.

Verbeterpunten van het inkoopproces
Uit het onderzoek komen de volgende verbeterpunten naar voren die de woondetaillist graag verbeterd zou willen zien aan de zijde van de leveranciers:

 • Uniformering en digitalisering van het inkoopproces, werken met uniforme artikelnummers, betere digitale koppelingen, werken met EDI, barcodes. Betere samenwerking tussen softwareleveranciers.
 • Eenvoudige en overzichtelijke online bestel- en informatiefaciliteiten, waarbij het volledige assortiment beschikbaar dient te zijn.
 • Bij een orderbevestiging duidelijk de levertijd/leverweek vermelden en die ook nakomen. Niet op het laatst er achter moeten komen dat de leverweek/levertijd niet correct is. Opgegeven levertijden nakomen.
 • Betere en tijdige informatievoorziening op het gebied van logistiek, zoals voorraad, leveringen, levertijden en mancoleveringen.
 • Sneller en correct leveren.
 • Betere telefonische bereikbaarheid van de leveranciers.
 • Vakbekwamere en deskundigere mensen aan de telefoon zetten.
 • App’s ontwikkelen.
 • Betere omruilgarantie en garantieduur.
 • Betere productdocumentatie en -informatie.
 • Minder vaak productwijzigingen doorvoeren.
 • Uitgebreidere maatvoering.
 • Goed beeldmateriaal beschikbaar stellen ten behoeve van de promotie, zowel sfeerbeelden als vrijstaande afbeeldingen.
 • Stoppen met onzinnige consumentenacties.

Van de verbeterpunten die naar voren komen zijn aspecten op het gebied van automatisering en digitalisering van informatie- en bestelfaciliteiten vaak genoemd. Zo zou men graag via één bestelsysteem willen werken, waarbij uniforme informatie beschikbaar is, zoals voorraad, levertijd, manco’s en bestelhistorie. Daarnaast ontbreekt het veelal aan terugkoppeling van de status van een bestelling of levering. Een goed bestelsysteem waarbij men eenvoudig kan bestellen en alles kan volgen is het meest genoemd. Een positief voorbeeld hiervan welke door meerdere respondenten spontaan is genoemd is Auping-web. Tevens uiten diverse detaillisten hun onvrede over onzinnige consumentenacties die leveranciers lanceren.

Over het Marketingrapport Slaapproducten 2017
Het Marketingrapport Slaapproducten 2017 biedt een actueel en compleet overzicht van het inkoopgedrag, de leveranciers, het mediagebruik en de ontwikkelingen in de slaapdetailhandel in Nederland en het consumentengedrag. Het onderzoeksrapport telt 107 pagina’s op A4-formaat en is in kleurendruk uitgevoerd. Het rapport is Nederlandstalig. Vormen woonzaken die slaapproducten verkopen en/of de consument uw doelgroep dan is het onderzoeksrapport een absolute aanrader.

Bron: Marketingrapport Slaapproducten 2017

Terug naar het overzicht
Categorieënbeddendetailhandelslaapzakenwonenbranche