Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 12-04-2018

In vijf jaar tijd 30 procent minder schoenenwinkels

Over de afgelopen vijf jaar laat zowel het aantal bedrijven als het aantal vestigingen van schoenenzaken een forse daling zien, aldus het CBS. Het aantal bedrijven met als hoofdactiviteit “winkels in schoenen” is de afgelopen vijf jaar met 20,1 procent afgenomen van 1.465 in het jaar 2012 tot 1.170 in het jaar 2017. Het aantal vestigingen is met een daling van 30,4 procent nog sterker teruggelopen, van 3.395 in het jaar 2012 tot 2.365 in het jaar 2017.

Nevenactiviteiten
Uit een analyse van de geregistreerde nevenactiviteiten van schoenenzaken in het Handelsregister blijkt dat de meest voorkomende nevenactiviteit is te vinden in de categorie winkels in lederwaren en reisartikelen. Circa 13 procent van de schoenenzaken heeft als nevenactiviteit activiteiten op dat gebied. Ruim negen procent van de schoenenzaken heeft als nevenactiviteit winkels in bovenkleding en modeartikelen algemeen assortiment. Tussen de twee en drie procent van de schoenenwinkels heeft als nevenactiviteit detailhandel via postorder en internet, groothandel in schoenen, reparatie van schoenen en lederwaren, winkel in sportartikelen of winkel in modeartikelen.

Omgekeerd zijn er ook ondernemingen met een andere hoofdactiviteit die de SBI-code 47721 (winkels in schoenen) als nevenactiviteit hebben. Er zijn bijna 1.300 ondernemingen die de verkoop van schoenen als nevenactiviteit hebben. Van de ondernemingen die de verkoop van schoenen als nevenactiviteit hebben betreft het in bijna 44 procent winkels in bovenkleding en modeartikelen met een algemeen assortiment. Daarnaast komt de verkoop van schoenen bij winkels in dameskleding relatief vaak voor.

Geslacht ondernemer
Van de geregistreerde schoenenzaken in het Handelsregister waarvan het geslacht van de eigenaar bekend is staat 71 procent geregistreerd op naam van een man en 29 procent op naam van een vrouw.

Rechtsvormen
De meest voorkomende ondernemingsvorm in de Nederlandse schoenendetailhandel is een besloten vennootschap. 60 Procent van alle schoenenzaken betreft qua rechtsvorm een besloten vennootschap. 20 Procent betreft een vennootschap onder firma en 19 procent is een eenmanszaak.

Type vestigingen
Zes procent van de vestigingen van schoenenwinkels betreft een hoofdvestiging en 41 procent is een filiaal van een hoofdkantoor (nevenvestiging). Ruim de helft van de schoenenwinkels, 53 procent, betreft zelfstandig opererende vestigingen.

Aantal medewerkers
20 Procent van alle schoenenzaken heeft in totaal slechts één medewerker. Dit is in vrijwel alle gevallen de eigenaar van een eenmanszaak. Een derde deel van de schoenenzaken telt in totaal tussen de vijf en negen medewerkers. Tien procent van de schoenenzaken telt meer dan negen medewerkers. Het betreft hier het totaal aantal medewerkers, dus niet herrekend tot fulltime.

Omzetklasse
Ruim de helft van de schoenenzaken (53%) valt in de omzetklasse van 100.000 tot 250.000 euro per jaar (excl. BTW). 12 Procent van de winkels heeft een jaaromzet van meer dan een half miljoen euro.

Jaar van oprichting
21 Procent van de schoenenzaken is voor het jaar 1990 opgericht. 37 Procent van de ondernemingen is in het jaar 2010 of recenter opgericht.

Geografische spreiding
De provincie Zuid-Holland telt met 470 schoenenzaken het grootste aantal vestigingen. Onderstaand figuur toont de verhouding van het aantal inwoners en het aantal schoenenzaken per provincie. Hoe roder een provincie is gekleurd, des te meer inwoners de provincie telt per schoenenzaak en dus een schoenenwinkel een groter verzorgingsgebied qua aantal inwoners heeft.

Ondanks het grote aantal schoenenzaken in Zuid-Holland is deze provincie niet het minst rood gekleurd. Omdat het aantal inwoners in deze provincie erg groot is, ligt het verzorgingsgebied per schoenenzaak (qua aantal inwoners) zelfs 1.400 inwoners boven het landelijk gemiddelde. De provincie Flevoland telt met 9.269 inwoners per vestiging het grootste aantal inwoners per schoenenzaak. In Limburg is het aantal inwoners per schoenenzaak (3.949) het kleinst. Het landelijk gemiddelde komt uit op 6.376 inwoners per schoenenzaak. Onderstaande figuur toont de ranglijst van het aantal inwoners per schoenenwinkel per provincie.


aantal inwoners per schoenenzaak per provincie

Bron: Marketingrapport Schoenenbranche 2018

Over het Marketingrapport Schoenenbranche 2018
Het Marketingrapport Schoenenbranche 2018 biedt een actueel en compleet overzicht van het inkoopgedrag, de merken en hun marktposities, het mediagebruik en de ontwikkelingen in de schoenendetailhandel in Nederland. Het oriëntatie- en inkoopgedrag van schoenenzaken is helder in beeld gebracht. Tevens bevat het onderzoeksrapport diverse analyses van de database van alle schoenenwinkels in het Handelsregister en informatie die middels deskresearch is verzameld. Bij diverse thema’s worden de onderzoeksresultaten tevens vergeleken met de voorgaande edities van het onderzoek onder schoenenzaken uit de jaren 2003-2015. Het onderzoeksrapport telt 70 pagina’s op A4-formaat in kleurendruk en is Nederlandstalig. Vormen schoenenzaken uw doelgroep dan is het onderzoeksrapport een absolute aanrader.

Terug naar het overzicht
Categorieëndetailhandelmodebrancheschoenenbranche