Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 09-08-2018

Groeiend personeelstekort interieurbouwbranche

Uit het Structuurrapport Interieurbouw 2018 blijkt dat de belangrijkste ontwikkelingen in de interieurbouwbranche betrekking hebben op een toenemend personeelstekort, automatisering en een groeiende vraag naar maatwerk.

Personeelstekort
In de interieurbouwbranche heerst een groot tekort aan personeel. De krapte op de arbeidsmarkt is een remmende factor bij veel interieurbouwers. Er is momenteel volop werk, maar als gevolg van de beperkte personele capaciteit moet men soms nee zeggen tegen potentiële opdrachtgevers. Het personeelstekort wordt veroorzaakt door diverse factoren. Allereerst is het vak als interieurbouwer sterk aan het vergrijzen en zal er de komende jaren een grote groep arbeidskrachten uitstromen. Daarnaast is de interesse onder jongeren zeer beperkt om een vakopleiding te kiezen. Ook geven diverse interieurbouwers aan dat de kwaliteit van het onderwijs terugloopt als gevolg van de grote vraag naar werknemers. Daarbij komt dat jongeren over het algemeen minder interesse en gedrevenheid tonen in het werk, het schort vaak aan inzet, motivatie en respect. Het gebrek aan vakmensen wordt versterkt door de sterke opleving van de economie. Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt is de verwachting dat loonkosten de komende tijd zullen gaan stijgen, naast de kostenstijging van materiaal als gevolg van de toegenomen vraag. Het tekort aan vakbekwaam personeel heeft naast interieurbouwers ook betrekking op werkvoorbereiders. De wat grotere interieurbouwbedrijven huren in toenemende mate collega-zzp-ers in om het personeelstekort tijdelijk op te vangen, met als gevolg dat de kostprijs stijgt.

Automatisering
Mede als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt richt men zich op het automatiseren van de productie en werkprocessen. Hierdoor is men minder afhankelijk van voldoende personeel en zal op termijn de kostprijs niet hoeven te stijgen door efficiënte productie en werkprocessen. Met de voortschrijdende technologische ontwikkelingen en de toegenomen afhankelijkheid van vakbekwaam personeel tracht men zoveel mogelijk te automatiseren. Daarnaast vraagt de markt in toenemende mate om verkorte doorlooptijden van ontwerp tot oplevering. In de markt spelen flexibiliteit, snelheid en kwaliteit een steeds belangrijkere rol. De automatisering is gericht op lean-productie. Dit betekent dat er afgestemd op de vraag wordt geproduceerd en erop gericht is om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspilling.

Maatwerk
Nu de economie weer in de lift zit, hebben opdrachtgevers vaak ruimere budgetten om onderscheidend maatwerk aan te schaffen. Opdrachtgevers hebben in toenemende mate behoefte en budget om maatwerk interieurs aan te schaffen, naar individuele wensen. Men wil een eigen gezicht, een unieke uitstraling en zich van de massa onderscheiden. De keuze voor standaard oplossingen wordt door de aantrekkende economie wat minder. Men stelt ook hogere eisen en verlangt kwaliteit. De individuele wensen van klanten zullen groeien.

Opdeling van de markt in type interieurbouwers
De interieurbouwbranche bestaat uit een grote variëteit aan bedrijven. Van grote interieurbouwers tot zzp-ers en van algemene allround interieurbouwers tot specialisten in een nichemarkt. Dit onderscheid zal groter worden. Daarbij zien we in toenemende mate een specialisatie van bedrijven in halffabricaten en onderaanneming door zzp-ers. Er is sprake van een verdergaande opdeling van de markt in generalisten die projecten aannemen, uitwerken, organiseren (hoofdaannemer van turn-key projecten) en materiaalspecialisten die per materiaalsoort, of zelfs per bewerking, de productie verzorgen. Er komen meer specialisten in halffabricaten.

Producttrends in de interieurbouwbranche
brancheontwikkelingen is in het onderzoek tevens gekeken naar producttrends. Van de door de ondervraagde interieurbouwers genoemde producttrends is onderstaande woordenwolk gegenereerd.

Hieruit komen de volgende drie belangrijkste producttrends naar voren:

Duurzaamheid en circulaire productiemethoden
Veruit de belangrijkste producttrend heeft te maken met aspecten op het gebied van duurzaamheid. Veel genoemd zijn circulaire productiemethoden en producten, hergebruik van bestaande materialen, duurzame producten, het toepassen van herbruikbare materialen, milieubewust, ecologisch, recyclen, gebruik van duurzame en natuurlijke materialen. Zo zijn er interieurbouwers die alleen hout uit goed beheerde bossen verwerken in producten. Naast een duurzame productie en materiaalgebruik zien we deze trend ook terug in stijlen. Zo geeft men aan dat een natuurlijke uitstraling, een natuurlook, populair is.

Combineren van verschillende materialen
Het combineren van verschillende materialen is een producttrend die frequent is genoemd. Het gebruik van een mix van materialen zoals hout, metaal, glas en keramiek in meubels en interieurs is populair. Ook wordt er veel gecombineerd met verschillende metaalsoorten.

Luxer en exclusiever
Nu het economisch weer beter gaat, mag een meubel of interieur weer wat kosten. Het luxe segment groeit dan ook. Klanten verlangen vaker exclusievere ontwerpen en producten, waarbij luxere materialen worden gebruikt.

In het onderzoek is tevens gevraagd in welke mate men actief bezig is met een aantal actuele thema’s. Onderstaand figuur is gesorteerd op de mate waarin men actief bezig is met de thema’s.


mate waarin men actief bezig is met actuele thema’s

Milieuvriendelijkheid en energiezuinigheid zijn de twee thema’s waar men het meest actief mee bezig is. Een op de drie ondernemingen geeft aan heel veel met deze twee thema’s bezig te zijn. 3D printing is iets waar maar weinig interieurbouwers mee bezig zijn. Enkele interieurbouwers geven aan dat 3D printing is overgewaardeerd. Qua kostprijs en bruikbaarheid is het nog niet geschikt voor meubels en interieurs. Ook is slechts een beperkt deel van de ondernemers bezig met het thema internet of things. Met name kleine bedrijven geven aan alles passief te volgen, maar als eenmanszaak heeft men een te klein budget en te weinig tijd om echt actief te zijn of zich een kartrekkersrol aan te meten.

Bron: Structuurrapport Interieurbouw 2018

Terug naar het overzicht
Categorieëninterieurbouwbouwbranchemeubels