Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 18-05-2018

Groei en optimisme in de groensector

Uit het Marketingrapport Hoveniers en groenvoorzieners 2018 blijkt dat het goed gaat in de groensector. Het aantal hoveniersvestigingen is de afgelopen vijf jaar met maar liefst 27 procent toegenomen tot meer dan 10.000. De brancheomzet steeg in de periode 2012-2016 met 18,4 procent.

Optimisme
Over het lopende jaar zijn de hoveniers en groenvoorzieners uitermate positief gestemd. 70 Procent van de ondernemers verwacht een stijging van de omzet in 2018. Slechts vijf procent van de hoveniers en groenvoorzieners voorziet in 2018 een omzetdaling. Naast het optimisme over de verwachte ontwikkeling van de omzet is men tevens positief gestemd over de verwachte ontwikkeling van het netto bedrijfsresultaat over het lopende jaar. De verwachtingen over 2018 zijn beduidend positiever ten opzichte van de gerealiseerde resultaatontwikkeling over de voorgaande jaren. 72 Procent van de ondernemers verwacht een stijging van het netto bedrijfsresultaat in 2018. Nog niet eerder was dit aandeel zo groot. Slechts vier procent van de hoveniers en groenvoorzieners voorziet in 2018 een daling van het resultaat.

Keerzijde
De sterke groei in de groensector kent echter ook een keerzijde. Omdat de groei reeds enkele jaren gaande is ontstaat er een krapte op de arbeidsmarkt voor vakbekwaam personeel onder hoveniers. 12 Procent van de hoveniers geeft nu al aan dat dit de knellende factor is bij het aannemen van hovenierswerk.

Andere ontwikkelingen die in de branche spelen zijn:

  • Duurzaamheid staat centraal, milieuvriendelijke tuinen, ecologisch verantwoord, MVO. Zowel op het gebied van de tuinaanleg als op het gebied van de bedrijfsmiddelen
  • Meer vraag naar waterbeheersing
  • Toename van internet als oriëntatie- en verkoopkanaal, digitalisering
  • Particuliere markt trekt aan
  • Kwaliteit en service worden belangrijker
  • Toename van gebruik van gereedschap met accu’s
  • Meer advies- en ontwerpwerk, 3D tekeningen e.d.

Naast de brancheontwikkelingen is er in het onderzoek tevens gevraagd naar de belangrijkste producttrends. Volgens veel hoveniers en groenvoorzieners zal de vraag naar duurzame en milieuvriendelijke producten verder toenemen. Daarnaast voorziet men een toename van de vraag naar onderhoudsvriendelijke tuinen, maar dan wel met meer groen. Ten opzichte van de voorgaande editie van het onderzoek (2015) zijn duurzaamheid, milieu, groen, keramische tegels, wateropvang en biodiversiteit nu relatief vaker genoemd.

Bron: Marketingrapport Hoveniers en groenvoorzieners 2018

Terug naar het overzicht
Categorieënbloemisthoveniertuincentra