Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 05-07-2018

De optiekbranche is zowel vechtersmarkt als goudmijn

Het rommelt in de optiekbranche. In het jaar 2016 bedroeg het bedrijfsresultaat 8,9 procent in de branche. Dit relatief hoge resultaat resulteert in toetreders in de markt, zoals Eyelove en Charlie Temple.

Vechtersmarkt
In de media ontkom je er niet aan; reclame voor brillen waarbij de grote formules elkaar beconcurreren met velerlei acties, zoals leeftijdskorting, tweede en/of derde bril gratis, twee brillen zonder bijbetaling etc. Met de toetreding van Eyelove, dat via shop-in-shops in drogisterijen werkt, Charlie Temple als online aanbieder en Eyes+More en Ace & Tate is er een groot concurrentiespeelveld ontstaan.

Goudmijn
Waarom zijn er zoveel toetreders in de optiekbranche? Grote investeerders zien marktkansen. Dit heeft twee belangrijke oorzaken, naast het feit dat het bedrijfsresultaat in de optiekbranche op een hoog niveau ligt. Allereerst is een bril een modeartikel geworden, waardoor het verkopen van meerdere brillen aan één klant tot marktvergroting leidt. Een bril is niet langer alleen een hulpmiddel, maar ook een modeartikel. Ook de vergrijzing zorgt er voor dat er steeds meer mensen zijn met ogen die achteruit gaan of met een oogafwijking. Daarnaast zitten steeds meer mensen lang achter beeldschermen, waardoor ze vaker een bril nodig hebben.

Maar een zeker zo belangrijk motief om brillen te verkopen is dat zorgverzekeraars een pot met geld klaar hebben staan (de brillenvergoeding) waarvan de verschillende aanbieders van brillen een zo groot mogelijk deel zich willen toe-eigenen. Vrijwel alle consumentenreclame is hierop gericht. Binnen aanvullende zorgverzekeringen bieden zorgverzekeraars veelal een keer in de paar jaar een vergoeding aan voor een nieuwe bril. Voor de consument als collectief is een gratis bril een sigaar uit eigen doos. De zorgpremies worden jaarlijks her-berekend en aangepast aan de totale zorgkosten. Het is dan ook de vraag hoe lang deze commerciële uitnutting van collectieve zorgpotjes stand houdt.

Marktdata.nl heeft in diverse sectoren in de medische zorg onderzoek gedaan. Veel zorgverleners zijn primair bezig met optimale zorgverlening aan de cliënt. Maar er zijn ook sectoren waar de nadruk ligt op geld verdienen. Een voorbeeld hiervan is de tandartsenzorg. Tandartspraktijken hebben binnen de zorg een relatief sterke focus op geld verdienen (vandaar ook de keten- en formulevorming in de dentale sector met veelal buitenlandse investeerders). Het vrijgeven van de tarieven werd dan ook spoedig weer afgeschaft omdat de bekostiging al snel uit de hand liep.

Marktaandelen
Hoe groot het marktaandeel van de belangrijkste aanbieders zijn is niet bekend. Maar om een inschatting te kunnen maken in hoeverre toetreders als Eyelove en Charlie Temple succesvol zijn is het relatieve zoekvolume in Nederland via Google een goede graadmeter van de populariteit van de belangrijkste formules in de optiekbranche.

Onderstaand figuur toont het indexcijfer van het maandelijkse zoekvolume naar de zes vermelde formules, waarbij juni 2014 op 100 is gesteld. In die maand werd er ruim 183.000 keer gezocht naar een van de vermelde optiekformules.

Uit bovenstaand figuur blijkt dat momenteel het zoekvolume naar de zes vermelde optiekformules ongeveer is verdubbeld ten opzichte van vier jaar geleden. In mei 2018 registreerde Google ruim 383.000 zoekopdrachten naar de optiekformules. De grote vraag is welke aanbieders van brillen hebben hun relatieve zoekaandeel vergroot. Onderstaand figuur toont de ontwikkeling van het relatieve zoekaandeel per maand via Google van de optiekformules Charlie Temple, Eyelove, Pearle, Hans Anders, Eye Wish en Specsavers.


relatieve zoekaandelen per maand op Google

In bovenstaand figuur is goed te zien dat het relatieve zoekaandeel van Charlie Temple en Eyelove het afgelopen jaar flink is toegenomen. In februari 2018 hadden zowel Charlie Temple als Eyelove een zoekaandeel van 19,5 procent. Pearl bleef in die maand steken op 13 procent, Eye Wish 9 procent en Specsavers en Hans Anders hadden beiden een zoekaandeel van 19,5 procent. Het zoekaandeel van Eyelove daalde wel de daarop volgende maanden. In tegenstelling tot Charlie Temple, die in de maand mei 2018 een zoekaandeel van 24 procent behaalde. Het relatieve zoekvolume laat zich niet zonder meer vertalen in marktaandelen qua aantal klanten of omzet, maar geeft wel een beeld van de ontwikkeling van een formule ten opzichte van concurrenten. Omdat Charlie Temple een pure online speler is, zal het werkelijke marktaandeel aanzienlijk lager zijn dan het figuur doet suggereren, maar dat er beweging in de markt zit is wel duidelijk.

Gerelateerd: Marketingrapport Optiekbranche 2016

Terug naar het overzicht
Categorieënoptiekbranche