Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 13-05-2019

De consument en vis, schaal- en schelpdieren

Uit het Marketingrapport Viswinkels 2019 blijkt dat de consument met betrekking tot vis, schaal- en schelpdieren online veel zoekt naar Hollandse nieuwe, mosselen en kabeljauw. Kaviaar, sliptong en zeewolf kennen de sterkste procentuele toename in het zoekvolume. Het zoekvolume naar skrei heeft het sterkste seizoensgebonden zoekpatroon.

Marktdata.nl heeft het Nederlandstalige zoekverkeer over soorten vis en schaal- en schelpdieren in Google onderzocht over de afgelopen vier jaar (april 2015 t/m maart 2019) in Nederland. Omdat de consument internet meer en meer gebruiken in de oriëntatiefase, bieden statistieken over zoekvolumes inzicht in actuele ontwikkelingen van consumentenbehoeften. Historische gegevens kunnen worden geraadpleegd in de zoekwoordenplanner van Google in AdWords. Het meten en monitoren van het online zoekverkeer levert objectieve informatie over waar men in is geïnteresseerd, naar zoekt en welke behoefte men heeft. Zoekvolume kan niet naar exacte cijfers over verkoopaantallen e.d. worden vertaald maar het levert wel concrete informatie over de veranderende behoefte in de markt.

Online zoekgedrag naar vis, schaal- en schelpdieren
Naar welke vis, schaal- en schelpdieren wordt er het meest gezocht? Het zoekvolume van ruim 300 verschillende soorten vis, schaal- en schelpdieren is gemeten over de afgelopen vier jaar. Er is gemeten hoe vaak er naar een specifieke vis, schaal- of schelpdier wordt gezocht (zonder toevoegingen in de zoekopdracht). Hierbij dient te worden opgemerkt dat sommige namen van vissen ook gezocht kunnen worden met een andere betekenis. Onderstaand figuur toont de 21 meest gezochte vis, schaal- en schelpdieren met het gemiddelde aantal maandelijkse zoekopdrachten over de afgelopen vier jaar.


gemiddeld aantal maandelijkse zoekopdrachten afgelopen vier jaar

De meest gezochte vis, schaal- of schelpdier is Hollandse nieuwe. Maandelijks wordt er gemiddeld 74.000 keer gezocht op de zoekterm “Hollandse nieuwe”. Omdat Hollandsnieuwe ook een telecomaanbieder is, levert bovenstaand figuur wel een enigszins vertekend beeld op; men kan immers ook hebben gezocht op de telecomaanbieder. Naast Hollandse nieuwe wordt er ook frequent gezocht op mosselen en kabeljauw.

Welke vis, schaal- en schelpdieren zagen het zoekvolume het sterkst toenemen in de afgelopen paar jaar? Onderstaand figuur toont de procentuele mutatie van het zoekvolume in het jaar 2018 ten opzichte van het jaar 2016 van de 5 gezochte vis, schaal- en schelpdieren met de sterkste procentuele toename van het zoekvolume.


procentuele mutatie aantal maandelijkse zoekopdrachten 2018 t.o.v. 2016

Op Hollandse nieuwe na zagen alle vermelde vis, schaal- en schelpdieren het zoekvolume in het jaar 2018 toenemen ten opzichte van het jaar 2016. De sterkste groei van het zoekvolume betreft kaviaar. Kaviaar kende in het jaar 2016 een gemiddeld maandelijks zoekvolume van ruim 3.300 en in het jaar 2018 was dit gestegen naar gemiddeld 5.158 zoekopdrachten per maand. Daarnaast zagen sliptong, zeewolf en ansjovis het zoekvolume over de afgelopen paar jaar fors toenemen.

Op basis van het jaarlijkse zoekvolume naar de vis, schaal- en schelpdieren komen we tot een jaarlijkse top-10 die in onderstaand figuur is weergegeven. De gegevens over de jaren 2015 en 2019 hebben betrekking op een deel van het jaar.


ranglijst jaarlijkse positie van vis, schaal- en schelpdieren in het Google zoekvolume

Hollandse nieuwe staat ieder jaar stevig op de eerste plaats. Vis, schaal- en schelpdieren met een dalende tendens in het relatieve zoekvolume zijn meerval en karper. Opvallend is de nieuwe binnenkomst in de top-20 van skrei in het eerste kwartaal van 2019. Skrei bezet direct de achtste plaats bij binnenkomst in de ranglijst top-20. Wellicht wordt deze hoge notering veroorzaakt door de meetperiode (eerste kwartaal), omdat skrei (Noorse kabeljauw) in dat kwartaal wordt gevangen en verhandeld. Daarnaast laat kaviaar sinds het jaar 2018 een sterk stijgende lijn zien.

Welke vissoorten kennen over de maanden van het jaar een sterke schommeling van de marktvraag?
Het zoekverkeer naar de verschillende vissoorten is per maand geanalyseerd. Hierbij is gemeten hoe groot het zoekvolume-aandeel per maand is over de afgelopen vier jaar. Indien een vissoort gelijkmatig over het hele jaar verdeeld wordt gezocht, dan zou het maandelijkse aandeel in het zoekvolume 8,3% zijn (100%/12 maanden). Onderstaand figuur toont van skrei de maandelijkse aandelen in het zoekvolume.


maandelijkse aandelen van het zoekvolume naar skrei

De sterkste schommeling in het maandelijkse zoekverkeer zien we bij skrei. Van het jaarlijkse zoekvolume vindt bij skrei 15,2 procent in januari plaats, 36,2 procent in februari en 27,1 procent in maart. Kortom, ruim driekwart van het jaarlijkse zoekvolume naar skrei valt in het eerste kwartaal van het jaar. Bij haring zien we een piek in het zoekvolume in de maand juni, traditioneel de maand van het vaatje nieuwe haring. Bij de meerval is een piek in het zoekvolume in de maand juli en rivierkreeft in de maanden augustus en september. Kaviaar en heilbot worden relatief vaak in december gezocht. Mosselen worden met name in de zomermaanden gezocht.

Uitgebreidere analyses treft u in het Marketingrapport Viswinkels 2019.

Bron: Marketingrapport Viswinkels 2019

Terug naar het overzicht
Categorieënhorecavis