Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 16-10-2018

De apothekersmarkt in beeld

Momenteel (september 2018) staan in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel 2.585 bedrijven in Nederland met als hoofdactiviteit “apotheken” ingeschreven (SBI-code 4773), waarvan 1.737 als hoofdvestiging of zelfstandige vestiging. Van alle ingeschreven apotheken zijn er echter maar 2.127 economisch actief.

Economisch actief betekent dat er in deze ondernemingen ten minste 15 uur per week wordt gewerkt en daarmee deelneemt aan het economisch verkeer. Economisch actief impliceert dat de onderneming aan het economisch verkeer deelneemt. Een pensioen B.V. is een voorbeeld van een bedrijf dat niet economisch actief is. In bovenstaande telling zijn bedrijven met de betreffende SBI-code als nevenactiviteit niet meegenomen. 220 Bedrijven staan met de SBI-code 4773 (apotheken) als nevenactiviteit geregistreerd.

Bovenstaand figuur toont de ontwikkeling van het aantal bedrijven en het aantal vestigingen van apotheken per jaar volgens cijfers van het CBS (SBI-code 4773). *) voorlopige cijfers

Over de afgelopen vijf jaar laat het aantal bedrijven een afname zien, terwijl het aantal vestigingen is toegenomen. Het aantal bedrijven met als hoofdactiviteit “apotheken” is de afgelopen vijf jaar met 6,4 procent afgenomen van 1.090 in het jaar 2013 tot 1.020 in het jaar 2018. Het aantal vestigingen is in dezelfde periode toegenomen met 2,5 procent, van 2.165 in het jaar 2013 tot 2.220 in het jaar 2018. Volgens gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel betreft 10 procent van de vestigingen een hoofdvestiging en is 33 procent een filiaal van een hoofdvestiging (nevenvestiging). Ruim de helft van de ondernemingen in de branche betreft zelfstandig opererende vestigingen. Filiaalvorming (hoofd- en nevenvestigingen) komt relatief veel voor onder apotheken.

Onderstaand figuur toont de procentuele mutatie per jaar van het aantal bedrijven en het aantal vestigingen van apotheken volgens cijfers van het CBS (SBI-code 4773).


procentuele mutatie aantal bedrijven en vestigingen van apotheken per jaar volgens het CBS
*) voorlopige cijfers

In de jaren 2009 tot en met 2011 groeide het aantal vestigingen van apotheken jaarlijks met gemiddeld ruim vijf procent. Het aantal bedrijven nam in de periode 2011-2017 ieder jaar af tussen de 1 en 3 procent. De voorlopige cijfers over 2018 laten weer een lichte stijging zien.

Naast de bedrijven die een apotheek als hoofdactiviteit hebben zijn er 220 ondernemingen die een apotheek als nevenactiviteit hebben. Van de ondernemingen die apotheken als nevenactiviteit hebben betreft het in 63,6 procent van de gevallen een apotheekhoudende huisartsenpraktijk.

De provincie Zuid-Holland telt met 567 apotheken het grootste aantal vestigingen. 21,9 Procent van alle apotheken is in deze provincie gevestigd. Zeeland heeft met 47 apotheken het kleinste aantal vestigingen. Als we kijken naar de verhouding van het aantal inwoners en het aantal apotheekvestigingen per provincie, blijkt dat de provincie Utrecht het kleinste aantal inwoners per apotheek heeft. De provincie Utrecht telt met krap 5.700 inwoners per vestiging het kleinste aantal inwoners per apotheek. In Friesland is het aantal inwoners per apotheek (bijna 8.200) het grootst. Het landelijk gemiddelde komt uit op 6.600 inwoners per apotheek.

Brancheomzet
Het CBS meldt dat de netto brancheomzet van apotheken in het jaar 2016 4,7 miljard euro excl. BTW bedroeg. Dit is de totale omzet van economisch actieve bedrijven die staan ingeschreven onder de SBI-code 4773 – apotheken. De afgelopen jaren is de netto omzet van apotheken volgens cijfers van het CBS afgenomen. Onderstaand figuur toont de ontwikkeling van de netto omzet van apotheken over de jaren 2009-2016.


ontwikkeling netto brancheomzet apotheken in miljoenen euro’s, bron: CBS

In een periode van vijf jaar (2011-2016) is de brancheomzet met 7 procent afgenomen.

In onderstaand exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100 procent gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van enkele belangrijke kostenposten als personeel en de inkoopwaarde van de omzet en het bedrijfsresultaat.


exploitatiebeeld apotheken 2013-2016, netto omzet=100%, bron: CBS

Het exploitatiebeeld laat over de afgelopen jaren een vrij stabiel beeld zien. Het resultaat voor belasting bedraagt 4 a 5 procent. De personeelskosten bedragen 20 procent van de netto omzet en de inkoopwaarde van de omzet bedraagt circa 65 procent van de netto omzet.

Bron: Marketingrapport Apotheken 2018

Terug naar het overzicht
Categorieënapotheekmedisch