Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 17-08-2017

Dakdekkers optimistisch gestemd

Uit het recent verschenen Marketingrapport Dakenbranche 2017 blijkt dat het goed gaat met de dakenbranche. Maar liefst 69 procent van de dakdekkerbedrijven zag de omzet in het jaar 2016 stijgen ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze ontwikkeling voedt tevens het vertrouwen van de ondernemers voor het lopende jaar 2017; van de dakdekkers voorziet 62 procent een omzetgroei in 2017.

Voor de dakenbranche was het jaar 2016 een bijzonder goed jaar. Slechts 8 procent van de dakdekkers heeft in dat jaar minder omzet gerealiseerd dan het jaar er voor. 69 Procent van de ondernemers wist een omzetstijging te realiseren. Het onderzoeksrapport onderscheidt drie type dakdekkerbedrijven, te weten dakdekkers platte daken, dakdekkers hellende daken en rietdekkers. Bovenstaand figuur toont de omzetontwikkeling van de verschillende segmenten in de dakenbranche.

De economische voorspoed is terug te vinden bij alle onderscheiden type dakdekkers. Onderstaand figuur toont het percentage van de dakdekkerbedrijven dat een nominale stijging van de omzet in het desbetreffende jaar heeft gerealiseerd of verwacht te gaan realiseren ten opzichte van het voorgaande jaar. De gegevens over het jaar 2004, 2011, 2013 en 2016 zijn gerealiseerde cijfers. De andere jaren zijn verwachtingen die men in de loop van het jaar heeft uitgesproken.

Bovenstaand figuur toont een stijgende lijn in de omzetontwikkeling van dakdekkerbedrijven tot 2008. De jaren direct na de kredietcrisis is, met uitzondering van het jaar 2011, het aandeel dakdekker-bedrijven met een omzetstijging fors lager dan in de voorgaande periode. De jaren 2016 en 2017 laten een sterke groei zien. Naast een inhaalslag van uitgesteld onderhoud aan daken speelt ook de opleving in de woningmarkt een belangrijke rol.

Geografische omzetspreiding
Volgens het CBS bedroeg de netto brancheomzet in het jaar 2015 1,3 miljard euro excl. BTW. Ad Hoc Data registreert de (geschatte) omzet van alle ondernemingen in Nederland. Naast harde cijfers van het meest recente afgeronde jaar wordt een schatting berekend van bedrijven die niet verplicht zijn de jaarcijfers bekend te maken. Op basis van deze cijfers komt de brancheomzet van dakdekkerbedrijven (als hoofdactiviteit en economisch actief) uit op circa 1,3 miljard euro excl. BTW per jaar.

In onderstaand figuur is de geografische omzetverdeling in beeld gebracht. Het figuur toont de geografische spreiding van de omzet per provincie. Opgemerkt dient te worden dat de geografische omzet kan worden beïnvloed door hoofdvestigingen die ook de omzet van nevenvestigingen/filialen in de boekhouding hebben, waardoor er enige verschuiving in de geografische verdeling kan optreden. Daarnaast heeft de omzet alleen betrekking op ondernemingen die de SBI-code 4391 als hoofdactiviteit hebben.

In de provincie Zuid-Holland is de jaaromzet met circa 245 miljoen euro het grootst, gevolgd door Noord-Brabant met circa 218 miljoen euro. De jaaromzet is in de provincie Flevoland beperkt en betreft circa 15 miljoen euro.

Bron: Marketingrapport Dakenbranche 2017

Terug naar het overzicht
Categorieënbouwbranchedakdekker