Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 22-07-2019

Beursbezoek in de beautybranche

Het afgelopen jaar heeft 71 procent van de ondernemers in de beautybranche ten minste één vakbeurs bezocht. Daarmee is het vakbeursbezoek onder schoonheidsspecialisten iets afgenomen ten opzichte van het jaar 2016. Onder pedicures is het aandeel ondernemers dat een vakbeurs heeft bezocht gelijk gebleven.

Welke vakbeurzen worden er het meest bezocht en hoe beoordeelt de beauty ondernemer de bezochte vakbeurs? In het Marketingrapport Schoonheidsspecialisten 2019 en het Marketingrapport Pedicures 2019 is het vakbeursbezoek over het afgelopen jaar in kaart gebracht met de waardering van de bezochte vakbeurzen.

Uit de twee onderzoeksrapporten komen een zestal vakbeurzen naar voren die het meest zijn bezocht door de schoonheidsspecialisten en pedicures:

  • Beauty Days Gorinchem
  • Beauty Days Hardenberg
  • Beauty Trade Festival
  • Beauty Trade Special
  • Vakbeurs Pedicure
  • Vakbeurs Totale Voetverzorging

Online zoekvolume
Marktdata.nl heeft het zoekverkeer over de zes vakbeurzen in Google onderzocht over het afgelopen jaar (juli 2018 t/m juni 2019) in Nederland. Omdat men internet meer en meer gebruiken in de oriëntatiefase, bieden statistieken over zoekvolumes inzicht in actuele ontwikkelingen van behoeften en intenties om een vakbeurs te gaan bezoeken. Historische gegevens kunnen worden geraadpleegd in de zoekwoordenplanner van Google. Het meten en monitoren van het online zoekverkeer levert objectieve informatie over waar men in is geïnteresseerd, naar zoekt en welke behoefte men heeft. Zoekvolume kan niet naar exacte cijfers over bezoekersaantallen e.d. worden vertaald maar het levert wel concrete informatie over de veranderende behoefte en interesse in de markt.

Naar welke vakbeurzen werd er het afgelopen jaar het meest gezocht? Als we kijken naar het gemiddeld aantal maandelijkse zoekopdrachten naar de vakbeurzen over het afgelopen jaar (juli 2018 t/m juni 2019) ontstaat de volgende procentuele verdeling van het aantal zoekopdrachten. De aandelen hebben betrekking op zoekopdrachten naar de naam van de vermelde vakbeurzen, dus geen combinaties met andere zoektermen.


aandelen in het zoekvolume

Het afgelopen jaar is er online het meest gezocht naar Beauty Trade Festival. 43 Procent van het totale zoekvolume van de zes onderzochte vakbeurzen heeft betrekking op deze vakbeurs. Goede tweede is Beauty Trade Special, die 36 procent van het zoekvolume voor haar rekening neemt. Er wordt echter ook naar vakbeurzen gezocht met andere zoektermen, zoals “beauty day”, “beauty trade” of “VTV”. In de marketingrapporten over schoonheidsspecialisten en pedicures van marktdata.nl valt te lezen hoe de vakbeurzen volgens het onderzoek daadwerkelijk scoren.

Social media berichten
Met behulp van Coosto, een social media analyse tool, is het openbare berichtenverkeer in kaart gebracht over het afgelopen jaar met betrekking tot de zes belangrijkste vakbeurzen in de beautybranche. Hiermee krijgt men inzicht in de loyaliteit (betrokkenheid en sentiment). Coosto biedt inzicht in het volume en het sentiment van het openbare online berichtenverkeer. In toenemende mate wordt de consument beïnvloed door vrienden, kennissen en ambassadeurs op internet. In deze loyaliteitsfase is het voor een beursorganisator van belang om van een relatie of beursbezoeker een ambassadeur te maken die de vakbeurs promoot in zijn omgeving. Coosto biedt inzicht in het volume en het sentiment van het openbare berichtenverkeer op social media netwerken.

Over welke vakbeurzen wordt er op social media het meest gecommuniceerd? De analyse heeft betrekking op het afgelopen jaar (19 juli 2018 t/m 18 juli 2019). De procentuele verdeling van het berichtenverkeer van de zes belangrijkste vakbeurzen ziet er als volgt uit.


aandeel in het berichtenverkeer afgelopen jaar

36 Procent van het berichtenverkeer op social media over de zes vakbeurzen heeft betrekking op Beauty Trade Special. Op de tweede plaats staat Beauty Days Gorinchem met een aandeel van 25 procent in het berichtenverkeer.

Omdat over een heel jaar gemeten ook commerciële boodschappen in het berichtenverkeer zitten voor aanvang van een vakbeurs, is het beter het berichtenverkeer vanaf de eerste beursdag per vakbeurs te meten tot een maand later. In die periode krijg je een beter beeld van de bezoekerservaring. De procentuele verdeling van het berichtenverkeer van de zes belangrijkste vakbeurzen over een maand gemeten vanaf de eerste beursdag ziet er als volgt uit.


aandeel in het berichtenverkeer tot een maand na de beurs

Ook tijdens en tot een maand na de vakbeurs werd er het meest gecommuniceerd over Beauty Trade Special. Beauty Trade Festival staat bij deze meting op de tweede plaats, voor de Beauty Days van Gorinchem en Hardenberg.

Sentiment en loyaliteit
Dat er veel over een vakbeurs wordt gecommuniceerd op social media platformen is dan fijn voor een beursorganisator, maar helemaal mooi is het wanneer men de vakbeurs aanprijst en promoot. Coosto biedt ook inzicht in het sentiment van het openbare online berichtenverkeer over de verschillende vakbeurzen. Niet alleen hoeveel er over een beurs wordt gecommuniceerd is relevant, ook het sentiment van de berichten is van belang; communiceert met positief, neutraal of negatief over de beurs? Het sentiment van het berichtenverkeer per vakbeurs over een maand gemeten vanaf de eerste beursdag ziet er als volgt uit (het aantal berichten is overigens beperkt, maar het geeft wel een indicatie).


sentiment van de berichten

Het grootste aandeel positief sentiment in de online berichten over de vakbeurzen zien we bij de gespecialiseerde vakbeurzen op het gebied van voetverzorging. Drie kwart van alle berichten op social media over de Vakbeurs Pedicure heeft een positief sentiment.

Wilt u alles weten over het beursbezoek van schoonheidsspecialisten en/of pedicures? Harde cijfers over beursbezoek en waardering van de vakbeurzen (en het hele medialandschap) vindt u in de desbetreffende marketingrapporten.

Gerelateerd:

Marketingrapporten Schoonheidsspecialisten 2019

Marketingrapport Pedicures 2019

Terug naar het overzicht
Categorieënmanicurepedicuresschoonheidsspecialistenschoonheidsverzorgingvoetverzorging