Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 08-03-2019

Bestedingen aan woninginrichting

De woonbranche economische barometer is dit jaar in het rood beland. Daarmee lijkt een einde te zijn gekomen aan een aantal jaar van opleving in de woondetailhandel. Halverwege 2018 werd al duidelijk dat de handel niet meer zo goed liep. Naast teruglopende verhuisbewegingen van de consument speelt ook de opkomst van online spelers een rol van betekenis bij de stagnerende winkelverkopen van woninginrichtingsproducten. Maar er is meer aan de hand als we de cijfers van het CBS bekijken.

Onderstaand figuur toont de jaarlijkse volume- en waardeontwikkeling van de consumptieve bestedingen door huishoudens aan woninginrichting ten opzichte van het voorgaande jaar. Uitgangspunt vormen de bestedingen van consumenten (dit is inclusief BTW). Onder de consumptieve bestedingen door huishoudens vallen alle vrijwillige uitgaven door particulieren en huishoudens aan goederen en diensten. De consumptie door huishoudens omvat de volgende posten:

  • De consumptieve bestedingen van consumenten via de handel of direct.
  • Consumptieve bestedingen door instellingen zonder winstoogmerk (IZW's). IZW's zijn bijvoorbeeld sportverenigingen, vakbonden en organisaties op religieuze grondslag, waarvan de activiteiten grotendeels gefinancierd worden uit contributies en donaties van leden en sympathisanten.


procentuele mutatie volume en waarde consumptieve bestedingen aan woninginrichting per jaar volgens het CBS *) voorlopige cijfers

Het jaar 2018
Onderstaand figuur toont de maandelijkse volume- en waardeontwikkeling van de consumptieve bestedingen door huishoudens aan woninginrichting in het jaar 2018. De eerste helft van het jaar zag het er nog vrij positief uit, maar in het derde kwartaal daalde zowel het volume als de waarde van de consumptieve bestedingen aan woninginrichting ten opzichte van het voorgaande jaar.


procentuele mutatie volume en waarde consumptieve bestedingen aan woninginrichting per maand in het jaar 2018 volgens het CBS ( voorlopige cijfers)

Structurele verandering consumentenbestedingen
De belangrijkste oorzaken liggen voor de hand. Teruglopende verhuisbewegingen van de consument spelen een vooraanstaande rol.

Uit onderzoek blijkt dat een verhuizing in veel gevallen het moment is om nieuw meubilair aan te schaffen, een nieuwe vloer te laten leggen, een keuken te vervangen of de badkamer te verbouwen. Daarnaast zegt de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen veel over de bestedingen en intenties van de consument. Maar daarnaast blijkt uit cijfers van het CBS dat de consumptieve bestedingen aan woninginrichting al jaren lang teruglopen. Onderstaand figuur toont de jaarlijkse consumptieve bestedingen aan woninginrichting over de periode 1995-2015 (absolute waarde incl. BTW in miljoenen euro’s).


ontwikkeling consumptieve bestedingen aan woninginrichting in miljoenen euro’s (bron: CBS)

Normaliter zou de figuur een vrijwel constant opgaande lijn moeten vertonen als gevolg van bevolkingsgroei en inflatie. Klaarblijkelijk geeft de consument in de loop der jaren steeds minder uit aan woninginrichting. De prioriteiten qua bestedingen zijn meer en meer verschoven naar bijvoorbeeld vrijetijdsbesteding (vakanties) en nieuwe media / elektronica / mobiliteit. Onderstaand figuur toont het bestedingsaandeel van woninginrichting als percentage van de totale jaarlijkse binnenlandse consumptie.


ontwikkeling bestedingsaandeel van woninginrichting op de totale binnenlandse consumptie

Rond het jaar 2000 bedroeg het bestedingsaandeel van woninginrichting binnen de totale binnenlandse consumptie 3,6 procent. In de jaren 2013 en 2014 was dit bestedingsaandeel teruggelopen tot slechts 2,1 procent. Daarmee heeft de bestedingscategorie woninginrichting ruim een derde deel ingeleverd. En als we de figuur goed bekijken dan is dit geen incident maar een trendmatige ontwikkeling. Consumenten zijn klaarblijkelijk geneigd een steeds kleiner deel van het inkomen uit te geven aan woninginrichting.

Gerelateerd:

Marketingrapport Vloerbedekking 2018

Marketingrapport Raambekleding 2018

Marketingrapport Slaapproducten 2017

Marketingrapport Verlichting 2017

Marketingrapport Meubels 2017

Terug naar het overzicht
Categorieëndetailhandelkeukensmeubelsparketraambekledingsanitairslaapzakentegelsverlichtingvloerenwonenbranchewoninginrichtingwoondecoratie