Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 05-06-2019

Barometerstand woonbranche veert op

Het gaat weer de goede kant op in de woondetailhandel. De afgelopen maand is de stand van de woonbranche economische barometer flink verbeterd na de daling van de afgelopen maanden. De barometer sloot de maand mei af op een stand van -2,2. Dat is een verbetering van ruim 8 punten ten opzichte van de voorgaande maand. De verbetering wordt veroorzaakt door een toename van het aantal woningtransacties en minder negatieve weekomzetmutaties van woondetaillisten.

De woonbranche economische barometer is opgebouwd uit de volgende deelindicatoren.

Weekomzetmutaties woondetaillisten
De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten verbeterde de afgelopen maand met ruim 13 punten. Deze deelindicator is in mei daardoor uitgekomen op -16,7. Het is voor het eerst sinds 8 maanden dat deze deelindicator stijgt. 20 Procent van de woondetaillisten noteerde in mei een toename van de weekomzet tegenover 36 procent een daling. Toch voorziet nog altijd bijna de helft van de ondernemers de komende maand een omzetdaling.

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in mei onveranderd gebleven, aldus het CBS. Het consumentenvertrouwen komt net als in april uit op -3. De deelindicator Economisch klimaat verbetert een fractie in mei. Deze deelindicator komt uit op -2, tegen -3 in april. Consumenten oordelen in april een fractie minder negatief over de economie in de komende twaalf maanden, maar een fractie minder positief over de economie in de afgelopen twaalf maanden. De koopbereidheid wijzigt niet in mei. Deze deelindicator blijft -3. Het oordeel van consumenten over hun financiële situatie verandert per saldo niet, maar zij vinden de tijd voor het doen van grote aankopen een fractie gunstiger.

Producentenvertrouwen
Het producentenvertrouwen industrie is in mei 2019 afgenomen. Het vertrouwen ging van 6,7 in april naar 4,7 in mei, aldus het CBS. Dat is het laagste niveau na 2016. Producenten in de industrie waren in mei minder positief over de verwachte bedrijvigheid en de orderportefeuille. Het oordeel over de voorraden gereed product verslechterde ook. Alle drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn echter positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Tot slot is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Woningmarkt
In april 2019 zijn er volgens cijfers van het Kadaster en het CBS 17.303 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 6,4 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van maart werden er in april 2,8 procent meer bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt staat op 6,4. Dat is een verbetering van ruim 22 punten ten opzichte van de voorgaande maand.

CBS: Detailhandel zet 3,4 procent meer om in eerste kwartaal
Volgens het CBS was de omzet van de detailhandel in het eerste kwartaal van 2019 3,4 procent hoger dan een jaar eerder. Het volume was 2,6 procent hoger. Vooral branches gerelateerd aan de woningmarkt, zoals de doe-het-zelf- en de meubelbranche boekten een hogere omzet.

Hogere omzet meubelzaken en DHZ
In de non-foodsector werd in de eerste drie maanden van dit jaar 2,5 procent meer omgezet dan in dezelfde periode van 2018. Vooral meubelwinkels (+4,7 procent) en doe-het-zelfwinkels (+8,0 procent) deden goede zaken. Negatief daarentegen was de omzetontwikkeling in het eerste kwartaal bij winkels in speelgoed (-15 procent) en kleding (-0,8 procent). Opvallend in de kledingbranche was het lagere verkoopvolume (-4,7 procent).

Internetverkopen winnen verder terrein
De verkopen via internet namen in het eerste kwartaal wederom veel sterker toe dan de winkelverkopen. De internetomzet was in het eerste kwartaal 16,6 procent hoger dan een jaar eerder. De sterkste groei van de internetomzet was bij de multi-channelers. Voor die bedrijven is de verkoop via internet een nevenactiviteit, naast de fysieke verkoop in winkels. De internetomzet van de multi-channelers was in het eerste kwartaal maar liefst 23,6 procent hoger dan een jaar eerder. Bij de pure internetverkopers (postorderbedrijven en webwinkels) was de omzet 12,2 procent hoger.

Toelichting op de woonbranche economische barometer
De woonbranche economische barometer geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. De barometer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.

U kunt de maandelijkse woonbranche economische barometer ook raadplegen op Interior Business.

Terug naar het overzicht
Categorieënbeddendetailhandelmeubelsslaapzakenverlichtingvloerenwonenbranchewoninginrichtingwoondecoratie