Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 02-01-2018

Barometerstand woonbranche sluit 2017 positief af

De afgelopen maand is de stand van de woonbranche economische barometer onveranderd positief gebleven. De barometer sloot de maand december af op een stand van 16,3. De cijfers over het consumentenvertrouwen en de weekomzetmutaties van woondetaillisten lieten een stijging zien ten opzichte van de voorgaande maand. De cijfers over het producentenvertrouwen en de woningmarkt lieten juist een daling zien ten opzichte van november, waardoor het totaal in evenwicht bleef.

De woonbranche economische barometer is opgebouwd uit de volgende deelindicatoren.

Weekomzetmutaties woondetaillisten
De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten steeg in december flink. Deze deelindicator is in december uitgekomen op 24,7 dat acht punten hoger is dan in de voorgaande maand. Het is overigens een bekend beeld dat in december de gemiddelde weekomzet een stuk hoger ligt dan in november. 46 Procent van de woondetaillisten noteerde een toename van de weekomzet tegenover 21 procent een daling. Van de woondetaillisten verwacht ruim de helft (54%) dat in de komende maand de winkelomzet een stijging zal laten zien. Slechts 14 procent voorziet een omzetdaling. Daarmee is het optimisme onder de woondetaillist stabiel positief.

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in december 2017 verbeterd, zo meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen komt uit op 25, tegen 23 in november. Het oordeel over het economisch klimaat is in december positiever. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen komt uit op 45, tegen 41 in november. Zowel het oordeel over de economische situatie in de komende 12 maanden als over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden verbeterde iets. De koopbereidheid neemt iets toe in december. Deze deelindicator komt uit op 12, tegen 10 in november. Consumenten zijn een fractie positiever over hun financiële situatie en zij vinden de tijd iets gunstiger voor het doen van grote aankopen.

Producentenvertrouwen
Het producentenvertrouwen ging van 9,1 in november naar 8,9 in december, maakt het CBS bekend. Dat is de op een na hoogste waarde van dit jaar. Producenten in de industrie waren in december wat minder positief over de verwachte bedrijvigheid. Daarentegen verbeterde het oordeel over hun orderportefeuille en waren ze ook iets positiever over de voorraden gereed product.

Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn in december 2017 positief. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Ook is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Woningmarkt
In november 2017 registreerde het Kadaster 19.647 verkochte woningen. Dit is een stijging van 7,6 procent ten opzichte van november 2016. Vergeleken met de voorgaande maand, oktober 2017, is er sprake van een daling van 2,5 procent. Vergeleken met november vorig jaar zien we de grootste stijging bij hoekwoningen met 16,2 procent. Bij appartementen betreft het een daling van 0,7 procent. Ten opzichte van de vorige maand, oktober 2017, wordt alleen bij hoekwoningen een stijging genoteerd (1,3%), bij vrijstaande woningen zien we de grootste daling (-6,1%). Ten opzichte van november 2016 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in bijna alle provincies. In Flevoland is de stijging het grootst met 30,9 procent. Alleen in Noord-Holland (-1,1) en Utrecht (-6,1) zien we een daling. Vergeleken met oktober 2017 zien we in Flevoland de grootste stijging (7,7%). In Limburg zien we de grootste daling met 6,4 procent. Omdat de mutatiecijfers in vergelijking tot de maand een jaar geleden een stuk minder positief zijn dan in de voorgaande maand hebben de nieuwe cijfers een negatief effect op de stand van de barometer. De deelindicator van de woningmarkt daalde namelijk van 16,2 naar 6,7.

Toelichting op de woonbranche economische barometer
De woonbranche economische barometer geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. De barometer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.

Terug naar het overzicht
Categorieëndetailhandelwoninginrichtingwonenbranche