Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 15-07-2019

Barometerstand woonbranche neutraal

De afgelopen maand is de stand van de woonbranche economische barometer wederom verbeterd. De barometer sloot de maand juni af op een bijna neutrale stand van -0,1. Dat is een verbetering van ruim twee punten ten opzichte van de voorgaande maand. De verbetering wordt veroorzaakt door een toename van het aantal woningtransacties, een verbeterd consumentenvertrouwen en minder negatieve weekomzetmutaties van woondetaillisten.

De woonbranche economische barometer is opgebouwd uit de volgende deelindicatoren.

Weekomzetmutaties woondetaillisten
De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten verbeterde de afgelopen maand met vijf punten. Deze deelindicator is in juni daardoor uitgekomen op -11,7. 23 Procent van de woondetaillisten noteerde in juni een toename van de weekomzet tegenover 35 procent een daling. Ondanks de verbetering is de woondetaillist per saldo nog wel negatief over de verwachte omzetontwikkeling in de komende maand.

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in juni verbeterd, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen komt uit op 0, tegen -3 in mei. Dat betekent dat er in juni evenveel optimisten als pessimisten zijn. De deelindicator Economisch klimaat verbetert in juni. Deze deelindicator komt uit op 2, tegen -2 in mei. Consumenten oordelen in juni minder negatief over de economie in de komende twaalf maanden en positiever over de economie in de afgelopen twaalf maanden. De koopbereidheid neemt ook iets toe in juni. Deze deelindicator staat op -2, tegen -3 in mei. Het oordeel van consumenten over hun financiële situatie in zowel de komende twaalf maanden als in de afgelopen twaalf maanden verbetert. Ook vinden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen gunstiger.

Producentenvertrouwen
Het producentenvertrouwen industrie is in juni 2019 verder afgenomen. Het vertrouwen ging van 4,7 in mei naar 3,3 in juni, maakt het CBS bekend. Dat is het laagste niveau in bijna 3 jaar. Producenten in de industrie waren in juni negatiever over de verwachte bedrijvigheid. Ook het oordeel over orderportefeuille en de voorraden gereed product was minder positief.

Twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Verder is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt. De deelindicator verwachte bedrijvigheid is negatief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal afnemen dan ondernemers die een toename van de productie voorzien.

Woningmarkt
In mei 2019 zijn er volgens cijfers van het Kadaster en het CBS 19.708 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 8,1 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van april werden er in mei 13,9 procent meer bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt staat op 8,1. Dat is een verbetering van 1,7 punten ten opzichte van de voorgaande maand.

Toelichting op de woonbranche economische barometer
De woonbranche economische barometer geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. De barometer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.

U kunt de maandelijkse woonbranche economische barometer ook raadplegen op Interior Business.

Terug naar het overzicht
Categorieëndetailhandelwonenbranche