Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 03-12-2018

Barometerstand woonbranche neutraal

De afgelopen maand is de stand van de woonbranche economische barometer licht verbeterd, maar blijft nog net in het rood staan. De barometer sloot de maand november af op een stand van -0,1, wat een verbetering van 1,7 punten ten opzichte van de voorgaande maand betekent. De negatieve stand wordt met name veroorzaakt door teleurstellende cijfers over de weekomzetmutaties van woonwinkels en de ontwikkelingen op de woningmarkt.

De woonbranche economische barometer is opgebouwd uit de volgende deelindicatoren.

Weekomzetmutaties woondetaillisten
De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten daalde de afgelopen maand met ruim vier punten. Deze deelindicator is in november daardoor uitgekomen op -11,3. Dat is de laagste stand sinds februari 2015. In de voorgaande twee maanden was er ook al sprake van een forse daling, waardoor het jaar in mineurstemming lijkt te eindigen. 26 Procent van de woondetaillisten noteerde in november een toename van de weekomzet tegenover 38 procent een daling. Van de woondetaillisten verwacht 24 procent dat in de komende maand de winkelomzet een stijging zal laten zien. 38 Procent voorziet de komende maand een omzetdaling. Daarmee is het optimisme voor de komende maand in de woondetailhandel verder afgenomen. Deze ontwikkeling is al het hele jaar gaande, maar versterkt de afgelopen maanden.

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in november 2018 voor de vierde maand op rij minder positief dan een maand eerder, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen daalt 2 punten en komt uit op 13. Consumenten oordelen in november opnieuw minder positief over de economie. De deelindicator Economisch klimaat daalt van 28 naar 24. Zowel het oordeel over de afgelopen als dat over de komende twaalf maanden was minder positief dan in oktober. De koopbereidheid neemt af in november. Deze deelindicator komt uit op 5, tegen 6 in oktober. Consumenten zijn iets minder positief over hun financiële situatie. Verder vindt men de tijd nog wel even gunstig voor het doen van grote aankopen.

Producentenvertrouwen
Het producentenvertrouwen industrie steeg in november 2018. Het vertrouwen ging van 5,9 in oktober naar 7,2 in november, aldus het CBS. Producenten in de industrie waren in november positiever over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder. Het oordeel over de orderportefeuille en de voorraden gereed product verbeterde ook. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in november voor de negende maand op rij het meest optimistisch.

Woningmarkt
Maandelijks publiceert het Kadaster cijfers over de ontwikkeling van het aantal woningverkopen. Aangezien de Basisregistratie Kadaster recent is vernieuwd, is het op korte termijn niet mogelijk deze reguliere cijfers te publiceren. Vanuit gezamenlijk onderzoek met de Nederlands Vereniging Makelaars en Taxateurs (NVM)/Brainbay, geeft het Kadaster wel een onderbouwde raming. Uit de raming komt een verwacht aantal verkopen van 18.500 in oktober 2018. Dat is ruim 8% lager dan oktober 2017. Dit is in lijn met het beeld over de eerste drie kwartalen. Hierbij was de jaar-op-jaar vergelijking over vrijwel de gehele periode negatief. De deelindicator over de woningmarkt komt uit op -9,2.

Toelichting op de woonbranche economische barometer
De woonbranche economische barometer geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. De barometer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.

Alle maanden terugkijken? Bekijk dan de Interior Index.

Terug naar het overzicht
Categorieëndetailhandelwonenbranche