Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 01-12-2017

Barometerstand woonbranche in november in de lift

De afgelopen maand is de stand van de woonbranche economische barometer met bijna vijf punten gestegen. De barometer sloot de maand november af op een stand van 16,3. De cijfers over het producentenvertrouwen en de woningmarkt lieten een fraaie stijging zien ten opzichte van de voorgaande maand. De cijfers over het consumentenvertrouwen en de weekomzetmutatie van woondetaillisten bleven vrijwel onveranderd positief.

De woonbranche economische barometer is opgebouwd uit de volgende deelindicatoren.

Weekomzetmutaties woondetaillisten
De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten bleef in november stabiel positief. Deze deelindicator is in november uitgekomen op 16,7 dat een fractie lager is dan in de voorgaande maand. 42 Procent van de woondetaillisten noteerde een toename van de weekomzet tegenover 26 procent een daling. Van de woondetaillisten verwacht ruim de helft (53%) dat in de komende maand de winkelomzet een stijging zal laten zien. Slechts 15 procent voorziet een omzetdaling. Daarmee is het optimisme onder de woondetaillist stabiel positief.

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in november 2017 gelijk gebleven, zo meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen komt net als in oktober en september uit op 23. Het oordeel over het economisch klimaat is in november iets minder positief. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen komt uit op 41, tegen 43 in oktober. Zowel het oordeel over de economische situatie in de komende 12 maanden als over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden verslechterde iets. De koopbereidheid verandert niet in november. Deze deelindicator komt net als in september en oktober uit op 10.

Producentenvertrouwen
Het producentenvertrouwen ging van 8,2 in oktober naar 9,1 in november, maakt het CBS bekend. Dat is de hoogste stand na januari 2008. Toen werd met 9,4 de hoogste waarde ooit bereikt. Ook het Duitse producentenvertrouwen ligt op recordhoogte. Het oordeel van de producenten over hun orderportefeuille verbeterde in november. Ook waren ze een fractie positiever over de voorraden gereed product. Daarentegen waren ze een fractie negatiever over de verwachte bedrijvigheid.

Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn in november 2017 positief. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Ook is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Woningmarkt
In oktober 2017 registreerde het Kadaster 20.143 verkochte woningen. Dit is een stijging van 16,2 procent ten opzichte van oktober 2016. Vergeleken met de voorgaande maand, september 2017, is er sprake van een daling van 2,4 procent. Vergeleken met oktober vorig jaar zien we de grootste stijging bij vrijstaande woningen met 26,8 procent. Bij appartementen registreert het Kadaster de kleinste stijging met 10,5 procent. Ten opzichte van oktober 2016 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in alle provincies. In Drenthe is de stijging het grootst met 25,9 procent. In Noord-Holland is de kleinste stijging van 6,1 procent. Omdat de mutatiecijfers in vergelijking tot de maand een jaar geleden een stuk positiever zijn dan in de voorgaande maand hebben de nieuwe cijfers een positief effect op de stand van de barometer. De deelindicator van de woningmarkt steeg namelijk van -1,8 naar 16,2.

Toelichting op de woonbranche economische barometer
De woonbranche economische barometer geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. De barometer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.

Terug naar het overzicht
Categorieëndetailhandelwonenbranche