Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 01-06-2018

Barometerstand woonbranche in mei verbeterd

De afgelopen maand is de stand van de woonbranche economische barometer na vier achtereenvolgende maanden van dalen, eindelijk weer gestegen. De barometer sloot de maand april af op een stand van 10,0, wat een stijging van twee punten betekent. De verbetering wordt met name veroorzaakt door positieve cijfers over het producentenvertrouwen en de weekomzetmutaties van woonwinkels.

De woonbranche economische barometer is opgebouwd uit de volgende deelindicatoren.

Weekomzetmutaties woondetaillisten
De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten steeg in mei met ruim drie punten. Deze deelindicator is in mei uitgekomen op 9,8. 39 Procent van de woondetaillisten noteerde een toename van de weekomzet tegenover 29 procent een daling. Van de woondetaillisten verwacht 45 procent dat in de komende maand de winkelomzet een stijging zal laten zien. Slechts 17 procent voorziet een omzetdaling.

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in mei 2018 minder positief, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen komt uit op 23, tegen 25 in april. Consumenten oordelen in mei minder positief over de economie dan in april. De deelindicator Economisch klimaat gaat van 47 in april naar 43 in mei. Zowel het oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden, als het oordeel over de afgelopen twaalf maanden verslechterde. De koopbereidheid neemt een fractie af in mei. Deze deelindicator komt in mei uit op 10, tegen 11 in april. Consumenten oordelen in mei iets negatiever over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden. Ook zijn zij minder positief over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden. Verder vinden consumenten de tijd iets minder gunstig voor het doen van grote aankopen dan in april.

Producentenvertrouwen
Na twee dalingen op rij, is het producentenvertrouwen weer toegenomen. Het producentenvertrouwen ging van 8,2 in april naar 9,8 in mei, maakt het CBS bekend. Dat is de op twee na hoogste waarde ooit. Producenten waren in mei vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder.

Woningmarkt
In april 2018 registreerde het Kadaster 16.267 verkochte woningen. Dit is een daling van 2,6 procent ten opzichte van april 2017. Vergeleken met de voorgaande maand, maart 2018, is er sprake van een daling van 18,6 procent. Omdat de mutatiecijfers in vergelijking tot de maand een jaar geleden minder negatief zijn dan in de voorgaande maand hebben de nieuwe cijfers een positief effect op de ontwikkeling van de stand van de barometer. De deelindicator van de woningmarkt steeg namelijk van -7,7 naar -2,6.

Het aantal woningtransacties is sinds begin dit jaar iedere maand lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Hiermee lijkt een einde te zijn gekomen aan de continue stijgende lijn in het aantal woningtransacties, die vanaf juli 2013 werd ingezet. De eerste vier maanden van 2018 laten een daling zien in het aantal woningtransacties ten opzichte van dezelfde maanden in het voorgaande jaar. Zo wisselden in januari 3,1% minder woningen van eigenaar, in februari 9,1%, in maart 7,7% en registreerden we in april van dit jaar 16.267 woningverkopen, 2,6 % minder dan in april 2017.

Toelichting op de woonbranche economische barometer
De woonbranche economische barometer geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. De barometer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.

Terug naar het overzicht
Categorieëndetailhandelwonenbranche