Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 01-11-2018

Barometerstand woonbranche duikelt in het rood

De afgelopen maand is de stand van de woonbranche economische barometer fors onderuit gegaan. De barometer sloot de maand oktober af op een stand van -1,8, wat een daling van 7,6 punten ten opzichte van de voorgaande maand betekent. De daling wordt met name veroorzaakt door negatieve cijfers over de weekomzetmutaties van woonwinkels en de ontwikkelingen op de woningmarkt. Maar ook het consumentenvertrouwen loopt terug.

Voor de laatste keer dat de barometerstand in het rood stond moeten we terug naar februari 2015. De afgelopen paar maanden is het sentiment onder woondetaillisten ook omgeslagen; het optimisme is verdwenen.

De woonbranche economische barometer is opgebouwd uit de volgende deelindicatoren.

Weekomzetmutaties woondetaillisten
De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten daalde de afgelopen maand met bijna zes punten. Deze deelindicator is in oktober daardoor uitgekomen op -7,9. In de voorgaande maand was er ook al sprake van een forse daling. 28 Procent van de woondetaillisten noteerde in oktober een toename van de weekomzet tegenover 36 procent een daling. Van de woondetaillisten verwacht 25 procent dat in de komende maand de winkelomzet een stijging zal laten zien. Dat is acht procent minder dan in de voorgaande maand. 36 Procent voorziet een omzetdaling; dat is maar liefst negen procent meer ten opzichte van september. Daarmee is het optimisme voor de komende maand in de woondetailhandel flink afgenomen. Deze ontwikkeling is al vanaf begin 2018 gaande, maar versterkt de afgelopen maanden.

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in oktober 2018 voor de derde maand op rij minder positief dan een maand eerder, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen daalt 4 punten en komt uit op 15. Consumenten oordelen in oktober voor de derde maand op rij minder positief over de economie. De deelindicator Economisch klimaat daalt van 34 naar 28. Zowel het oordeel over de afgelopen als dat over de komende twaalf maanden was minder positief dan in september. Ook de koopbereidheid neemt af in oktober. Deze deelindicator komt uit op 6, tegen 8 in september. Consumenten zijn iets minder positief over hun financiële situatie en zij vinden de tijd minder gunstig voor het doen van grote aankopen.

Producentenvertrouwen
Het producentenvertrouwen industrie veranderde in oktober 2018 nauwelijks. Het vertrouwen ging van 5,7 in september naar 5,9 in oktober, maakt het CBS bekend. Het vertrouwen van producenten is de afgelopen drie maanden redelijk stabiel. Producenten in de industrie waren in oktober positiever over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder. Het oordeel over de orderportefeuille verbeterde ook een fractie. Over de voorraden gereed product oordeelden de producenten echter negatiever.

Woningmarkt
Volgens het Kadaster laat het aantal verkochte woningen een sterkte daling zien ten opzichte van vorig jaar. In september 2018 zijn er 16.449 woningen verkocht. Dat is 20,3 procent minder is dan in september 2017. In september 2018 daalde vooral het aantal transacties ten opzichte van een jaar terug in de leeftijdsgroepen 25- tot 35-jarigen (-23,8%) en 35- tot 45-jarigen (-20,2%). Al een half jaar op rij zien we dat vooral de jongste kopers, onder de 35 jaar, minder kopen.

Toelichting op de woonbranche economische barometer
De woonbranche economische barometer geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. De barometer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.

Alle maanden terugkijken? Bekijk dan de Interior Index.

Terug naar het overzicht
Categorieëndetailhandelwonenbranchewoninginrichting