Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 02-08-2018

Barometerstand woonbranche daalt verder

De afgelopen maand is de stand van de woonbranche economische barometer verder gedaald naar het laagste niveau sinds augustus 2016. De barometer sloot de maand juli af op een stand van 3,6, wat een daling van 3,2 punten ten opzichte van de voorgaande maand betekent.

De daling wordt met name veroorzaakt door tegenvallende woningverkopen en minder positieve cijfers over de weekomzetmutaties van woonwinkels. Ondanks de daling staat de barometerstand nog altijd positief.

De woonbranche economische barometer is opgebouwd uit de volgende deelindicatoren.

Weekomzetmutaties woondetaillisten
De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten daalde in juli met bijna vijf volle punten. Deze deelindicator is in juli uitgekomen op 0. 32 Procent van de woondetaillisten noteerde een toename van de weekomzet tegenover 32 procent een daling. Van de woondetaillisten verwacht 37 procent dat in de komende maand de winkelomzet een stijging zal laten zien. Dat is vier procent minder dan in de voorgaande maand. 23 Procent voorziet een omzetdaling; een toename van twee procent ten opzichte van juni. Daarmee zijn de verwachtingen voor de komende maand in de woondetailhandel iets minder optimistisch dan in de voorgaande maanden. Deze ontwikkeling werd in juni reeds zichtbaar.

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in juli even positief als in juni, aldus het CBS. Het consumentenvertrouwen blijft 23. Consumenten oordelen in juli net zo positief over de economie als in juni. De deelindicator Economisch klimaat blijft 43. Het oordeel over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden was een fractie positiever, terwijl het oordeel over de economie in de komende twaalf maanden hetzelfde bleef. Ook de koopbereidheid is hetzelfde als in juni. Deze deelindicator blijft 9. Consumenten oordelen in juli een fractie minder negatief over hun financiële situatie van de afgelopen twaalf maanden, maar vinden de tijd voor het doen van grote aankopen iets minder gunstig.

Producentenvertrouwen
Ook de producenten in de industrie waren in juli 2018 minder positief dan een maand eerder. Het vertrouwen ging van 7,7 in juni naar 6,3 in juli, aldus het CBS. Producenten in de industrie waren in juli minder positief over de orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder. Hun oordeel over de voorraden gereed product was echter positiever. Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Woningmarkt
Het aantal woningverkopen in juni komt 15,0 procent lager uit dan in juni 2017. De begin dit jaar ingezette trend dat het aantal verkopen afneemt, zet onverminderd door. In juni wisselden 18.426 woningen van eigenaar. Ten opzichte van de maand mei 2018 steeg het aantal woningtransacties nog wel met 1,0 procent. Vrijstaande woningen, tussenwoningen en 2-onder-1-kap woningen lieten ten opzichte van de voorgaande maand een toename zien van transacties. De verkopen van appartementen en hoekwoningen laten een daling zien.

Toelichting op de woonbranche economische barometer
De woonbranche economische barometer geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. De barometer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.

Terug naar het overzicht
Categorieëndetailhandelmeubelsparketwoninginrichtingwonenbranchewoondecoratie