Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 02-07-2018

Barometerstand woonbranche daalt

De afgelopen maand is de stand van de woonbranche economische barometer naar het laagste niveau van het afgelopen jaar gedaald. De barometer sloot de maand juni af op een stand van 6,7, wat een daling van 3,3 punten ten opzichte van de voorgaande maand betekent. De daling wordt met name veroorzaakt door tegenvallende woningverkopen en minder positieve cijfers over de weekomzetmutaties van woonwinkels.

De woonbranche economische barometer is opgebouwd uit de volgende deelindicatoren.

Weekomzetmutaties woondetaillisten
index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten daalde in juni met bijna vijf volle punten. Deze deelindicator is in juni uitgekomen op 5,0. 36 Procent van de woondetaillisten noteerde een toename van de weekomzet tegenover 31 procent een daling. Van de woondetaillisten verwacht 41 procent dat in de komende maand de winkelomzet een stijging zal laten zien. 21 Procent voorziet een omzetdaling. Daarmee zijn de verwachtingen voor de komende maand in de woondetailhandel iets minder optimistisch dan in de voorgaande maanden.

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in juni even positief als in mei, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen blijft 23. Consumenten oordelen in juni net zo positief over de economie als in april. De deelindicator Economisch klimaat ligt op 43. Het oordeel over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden is iets positiever, terwijl het oordeel over de economie in de komende twaalf maanden iets minder positief is. De koopbereidheid neemt een fractie af in juni. Deze deelindicator komt in juni uit op 9, tegen 10 in mei. Consumenten oordelen in juni over hun financiële situatie hetzelfde als in mei, maar vinden de tijd voor het doen van grote aankopen iets minder gunstig.

Producentenvertrouwen
Ook de producenten in de industrie waren in juni 2018 minder positief dan een maand eerder. Het vertrouwen ging van 9,8 in mei naar 7,7 in juni, aldus het CBS. Producenten in de industrie waren in juni minder positief over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder. Ook was hun oordeel over de voorraden gereed product negatiever. Ze waren echter een fractie positiever over de orderportefeuille.

Niet alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt. De andere twee deelindicatoren liggen ruim boven het langjarig gemiddelde. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar.

Woningmarkt
Het aantal woningverkopen in mei komt 8,8 procent lager uit dan in mei 2017. Toen nam de markt nog toe met 24 procent. De begin dit jaar ingezette trend dat het aantal verkopen afneemt, zet onverminderd door. In mei wisselden 18.237 woningen van eigenaar. Het aantal verstrekte hypotheken nam wel toe. De daling van het aantal woningverkopen over de eerste vijf maanden van dit jaar komt uit op -6,5% ten opzichte van de eerste vijf maanden van 2017. Maar er zijn grote verschillen tussen de vier grote steden (-9,2%) en de rest van Nederland (-6,0%). Vanaf halverwege 2016 namen deze verschillen snel toe om vervolgens weer naar elkaar toe te groeien. De laatste maanden is de daling van het aantal verkopen in de G4 steden groter dan in de rest van het land. Direct na het herstel van de crisis steeg het aantal verkopen harder in de grote steden.

Toelichting op de woonbranche economische barometer
De woonbranche economische barometer geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. De barometer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.

Terug naar het overzicht
Categorieëndetailhandelwonenbranche