Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 01-04-2019

Barometerstand woonbranche blijft negatief

De afgelopen maand is de stand van de woonbranche economische barometer iets verbeterd. De barometer sloot de maand maart af op een stand van -7,3, dat is een lichte verbetering ten opzichte van de voorgaande maand. De verbetering wordt veroorzaakt door een minder sterke daling van het aantal woningtransacties. Het consumentenvertrouwen en de weekomzetmutaties van woondetaillisten liepen de afgelopen maand wel verder terug.

De woonbranche economische barometer is opgebouwd uit de volgende deelindicatoren:

Weekomzetmutaties woondetaillisten
De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten daalde de afgelopen maand met 2 punten. Deze deelindicator is in maart daardoor uitgekomen op -27,3. Het is de zevende maand op rij dat deze deelindicator daalt. 16 Procent van de woondetaillisten noteerde in maart een toename van de weekomzet tegenover 43 procent een daling. Van de woondetaillisten verwacht 14 procent dat in de komende maand de winkelomzet een stijging zal laten zien. De helft van de ondernemers voorziet de komende maand een omzetdaling.

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in maart 2019 voor de achtste maand op rij negatiever dan een maand eerder, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen daalt 2 punten en komt uit op -4. Consumenten oordelen in maart negatiever over de economie dan in februari. De deelindicator Economisch klimaat daalt van 1 naar -3. Zowel het oordeel over de afgelopen als over de komende twaalf maanden verslechtert. Ook de koopbereidheid neemt iets af in maart. Deze deelindicator komt uit op -4, tegen -3 in februari. Consumenten zijn negatiever over hun financiële situatie in de afgelopen 12 maanden. Verder vinden zij de tijd voor het doen van grote aankopen minder gunstig.

Producentenvertrouwen
Het producentenvertrouwen industrie is in maart 2019 nauwelijks veranderd ten opzichte van een maand eerder. Het vertrouwen ging van 6,3 in februari naar 6,1 in maart 2019, aldus het CBS. Producenten in de industrie waren in maart minder positief over de verwachte bedrijvigheid en de voorraden gereed product. Het oordeel over de orderportefeuille verbeterde daarentegen.

Alle drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Tot slot is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Woningmarkt
In februari 2019 zijn er volgens cijfers van het Kadaster 15.470 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 3,9 procent minder dan in dezelfde periode een jaar geleden. Opvallend is dat in de drie zuidelijke provincies (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) het aantal woningtransacties juist iets toenam. Ten opzichte van januari werden er in februari 2,3 procent meer bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt staat op -3,9. Omdat de cijfers minder negatief zijn dan over het vierde kwartaal van 2018 (-14,6%) heeft deze deelindicator een positieve invloed op de barometerstand.

Toelichting op de woonbranche economische barometer
De woonbranche economische barometer geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. De barometer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.

Terug naar het overzicht
Categorieënwonenbranchewoninginrichting