Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 03-02-2019

Barometerstand duikelt in januari

De afgelopen maand is de stand van de woonbranche economische barometer fors in het rood beland. De barometer sloot de maand januari af op een stand van -6,9, wat vijf en een halve punt lager is ten opzichte van de voorgaande maand. Alle deelindicatoren waaruit de barometerstand is opgebouwd lieten in januari 2019 een daling zien ten opzichte van de voorgaande maand.

De woonbranche economische barometer is opgebouwd uit de volgende deelindicatoren.

Weekomzetmutaties woondetaillisten
De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten daalde de afgelopen maand met 5 punten. Deze deelindicator is in januari daardoor uitgekomen op -19,8. Dat is de laagste stand sinds juni 2014. Het is de vijfde maand op rij dat deze deelindicator daalt. 22 Procent van de woondetaillisten noteerde in januari een toename van de weekomzet tegenover 42 procent een daling. Van de woondetaillisten verwacht 20 procent dat in de komende maand de winkelomzet een stijging zal laten zien. 44 Procent voorziet de komende maand een omzetdaling. De woondetaillist is daarmee wederom minder optimistisch gestemd over de komende periode.

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in januari 2019 voor de zesde maand op rij minder positief dan een maand eerder, aldus het CBS. Het consumentenvertrouwen daalt 8 punten en komt uit op 1. Consumenten oordelen in januari een stuk minder positief over de economie. De deelindicator Economisch klimaat daalt van 17 naar 3. Zowel het oordeel over de afgelopen als dat over de komende twaalf maanden was minder positief dan in december. Ook de koopbereidheid neemt af in januari. Deze deelindicator komt uit op -1, tegen 3 in december. Consumenten zijn negatiever over hun financiële situatie. Verder vinden zij de tijd voor het doen van grote aankopen minder gunstig.

Producentenvertrouwen
Het producentenvertrouwen industrie daalde in januari 2019. Het vertrouwen ging van 7,5 in december 2018 naar 5,8 in januari 2019, aldus het CBS.

Producenten in de industrie waren in januari minder positief over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder. Ook het oordeel over de voorraden gereed product verslechterde. Het oordeel over de orderportefeuille verbeterde echter. Twee van de drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Daarentegen is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

Woningmarkt
In het vierde kwartaal zijn er volgens de voorlopige cijfers van het CBS 56.535 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 14,6 procent minder dan in dezelfde periode een jaar geleden. De deelindicator van de woningmarkt is daarmee van -7,3 in de voorgaande maand gedaald naar -14,6.

Toelichting op de woonbranche economische barometer
De woonbranche economische barometer geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. De barometer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.

Terug naar het overzicht
Categorieëndetailhandelmeubelswonenbranchewoninginrichting