Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 09-08-2019

Barometer woonbranche in juli onderuit

In juli is de stand van de woonbranche economische barometer gedaald. In de voorgaande twee maanden klom de barometerstand uit een diep dal, maar de barometer sloot de maand juli af met een verlies van 4,5 punten op een stand van -4,6. De daling wordt volledig veroorzaakt door een afname van het aantal woningtransacties.

De woonbranche economische barometer is opgebouwd uit de volgende deelindicatoren.

Weekomzetmutaties woondetaillisten
De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten verbeterde de afgelopen maand met 3,5 punten. Deze deelindicator is in juli daardoor uitgekomen op -8,2. 24 Procent van de woondetaillisten noteerde in juli een toename van de weekomzet tegenover 32 procent een daling. Ondanks de verbetering is de woondetaillist per saldo nog wel negatief over de verwachte omzetontwikkeling in de komende maand.

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten verbetert in juli opnieuw, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen komt uit op 2, tegen 0 in juni. De deelindicator Economisch klimaat verbetert in juli. Deze deelindicator komt uit op 6, tegen 2 in juni. Consumenten oordelen in juli een stuk minder negatief over de economie in de komende twaalf maanden en positiever over de economie in de afgelopen twaalf maanden. De koopbereidheid neemt ook iets toe in juli. Deze deelindicator staat op -1, tegen -2 in juni. Het oordeel van consumenten over hun financiële situatie in zowel de komende twaalf maanden als in de afgelopen twaalf maanden verbetert iets. Ook vinden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen wat gunstiger.

Producentenvertrouwen
Het producentenvertrouwen industrie is in juli 2019 toegenomen. Het vertrouwen ging van 3,3 in juni naar 3,9 in juli, maakt het CBS bekend. Producenten in de industrie waren in juli minder negatief over de verwachte bedrijvigheid. Verder was het oordeel over de voorraden gereed product positiever. Daarentegen was het oordeel over de orderportefeuille minder positief. Twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren positief. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Verder is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt. De deelindicator verwachte bedrijvigheid was nog een fractie negatief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal afnemen dan ondernemers die een toename van de productie voorzien.

Woningmarkt
In juni 2019 zijn er volgens cijfers van het Kadaster en het CBS 15.495 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 15,9 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van mei werden er in juni 21,4 procent minder bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt staat op -15,9. Dat is een verslechtering van maar liefst 24 punten ten opzichte van de voorgaande maand.

Toelichting op de woonbranche economische barometer
De woonbranche economische barometer geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. De barometer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.

Terug naar het overzicht
Categorieëndetailhandelwonenbranchewoninginrichting