Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 02-01-2019

Barometer woonbranche eindigt het jaar in mineur

De afgelopen maand is de stand van de woonbranche economische barometer licht gedaald en blijft daarmee in het rood staan. De barometer sloot de maand december af op een stand van -1,4, wat ruim een punt lager is ten opzichte van de voorgaande maand. Met name de teleurstellende cijfers over de weekomzetmutaties van woonwinkels veroorzaken het negatieve sentiment.

De woonbranche economische barometer is opgebouwd uit de volgende deelindicatoren.

Weekomzetmutaties woondetaillisten
De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten daalde de afgelopen maand met 3,5 punten. Deze deelindicator is in december daardoor uitgekomen op -14,8. Dat is de laagste stand sinds juli 2013. In de voorgaande drie maanden was er ook al sprake van een forse daling. 24 Procent van de woondetaillisten noteerde in december een toename van de weekomzet tegenover 39 procent een daling. Van de woondetaillisten verwacht 22 procent dat in de komende maand de winkelomzet een stijging zal laten zien. 41 Procent voorziet de komende maand een omzetdaling. De woondetaillist is daarmee wederom minder optimistisch gestemd over de komende periode.

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in december 2018 voor de vijfde maand op rij minder positief dan een maand eerder, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen daalt 4 punten en komt uit op 9. In de eerste maanden van het afgelopen jaar schommelde het consumentenvertrouwen nog rond de 24. De deelindicator Economisch klimaat daalt van 24 naar 17. Zowel het oordeel over de afgelopen als dat over de komende twaalf maanden was minder positief dan in november. Ook de koopbereidheid neemt af in december. Deze deelindicator komt uit op 3, tegen 5 in november. Consumenten zijn negatiever over hun financiële situatie en vinden de tijd voor het doen van grote aankopen minder gunstig.

Producentenvertrouwen
Het producentenvertrouwen industrie steeg in december 2018. Het vertrouwen ging van 7,2 in november naar 7,5 in december, aldus het CBS. Producenten in de industrie waren in december positiever over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder. Het oordeel over de orderportefeuille en de voorraden gereed product verslechterde daarentegen.

Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Woningmarkt
Het Kadaster is gestopt met de publicatie over de maandelijkse ontwikkeling van het aantal woningverkopen. Vanaf nu hanteren wij de meest recente kwartaalcijfers van het CBS. In het derde kwartaal zijn er 56.921 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 7,5 procent meer dan in het tweede kwartaal, maar 7,3 procent minder dan in dezelfde periode een jaar geleden. De deelindicator van de woningmarkt staat daarmee op -7,3.

Toelichting op de woonbranche economische barometer
De woonbranche economische barometer geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. De barometer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.

Terug naar het overzicht
Categorieënwonenbranche