Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 08-03-2019

Barometer woonbranche dieper in het rood

De afgelopen maand is de stand van de woonbranche economische barometer dieper in het rood beland. De barometer sloot de maand februari af op een stand van -8,9, dat is twee punten lager ten opzichte van de voorgaande maand. De daling wordt veroorzaakt door het dalende consumentenvertrouwen en slechtere cijfers over de weekomzetmutaties van woondetaillisten.

De woonbranche economische barometer is opgebouwd uit de volgende deelindicatoren.

Weekomzetmutaties woondetaillisten
De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten daalde de afgelopen maand wederom met 5 punten. Deze deelindicator is in februari daardoor uitgekomen op -25,2. Dat is de laagste stand sinds jaren. Het is de zesde maand op rij dat deze deelindicator daalt. 19 Procent van de woondetaillisten noteerde in februari een toename van de weekomzet tegenover 44 procent een daling. Van de woondetaillisten verwacht 17 procent dat in de komende maand de winkelomzet een stijging zal laten zien. 48 Procent voorziet de komende maand een omzetdaling. De woondetaillist is daarmee wederom minder optimistisch gestemd over de komende periode.

Consumentenvertrouwen
Voor het eerst na februari 2015 is het vertrouwen van consumenten negatief, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen komt in februari 2019 uit op -2. Consumenten oordelen in februari minder positief over de economie dan in januari. De deelindicator Economisch klimaat daalt van 3 naar 1. Zowel het oordeel over de afgelopen als over de komende twaalf maanden verslechtert. Ook de koopbereidheid neemt af in februari. Deze deelindicator komt uit op -3, tegen -1 in januari. Consumenten zijn negatiever over hun financiële situatie in de afgelopen 12 maanden. Verder vinden zij de tijd voor het doen van grote aankopen minder gunstig.

Producentenvertrouwen
Het producentenvertrouwen industrie steeg iets in februari 2019. Het vertrouwen ging van 5,8 in januari naar 6,3 in februari 2019, maakt het CBS bekend. De stijging is toe te schrijven aan een positiever oordeel over de voorraden. Over de verwachte bedrijvigheid waren zij daarentegen minder optimistisch. Het oordeel over de orderportefeuille verslechterde ook iets. Alle drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief.

Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Tot slot is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Woningmarkt
In het vierde kwartaal van 2018 zijn er volgens de voorlopige cijfers van het CBS 56.535 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 14,6 procent minder dan in dezelfde periode een jaar geleden. De deelindicator van de woningmarkt staat daarmee op -14,6.

Toelichting op de woonbranche economische barometer
De woonbranche economische barometer geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. De barometer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.

Terug naar het overzicht
Categorieëndetailhandelwonenbranchewoninginrichting