Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 19-06-2018

Aanhoudend optimisme in de woonbranche

Winkels in meubels en woninginrichting noteerden volgens het CBS in de maand april een omzetgroei van 3,6 procent. De maand er voor bedroeg de groei nog 7,1 procent. Is het een voorbode van afnemende groei? Uit de woonbranche economische barometer, die ook de verwachte ontwikkeling van een aantal aspecten voor de komende maand meet onder de woondetaillisten, blijkt dat de woondetaillist nog altijd zeer optimistisch is over de toekomst.

In de woonbranche economische barometer wordt de woondetaillist gevraagd naar de verwachte ontwikkeling in de komende maand ten opzichte van de afgelopen maand van het economisch klimaat, het aantal winkelbezoekers, de koopbereidheid van de winkelbezoekers, de gemiddelde orderwaarde, de omzet en de handelsmarge. In het lopende jaar 2018 staan al deze indicatoren per saldo positief.

Economisch klimaat
De barometer van het economisch klimaat staat eind mei 2018 op 20,9. De ondernemers van woonwinkels geloven per saldo dat het economisch klimaat de komende maand verbeterd. Wel is de barometerstand het afgelopen half jaar geleidelijk wat gedaald.

Aantal winkelbezoekers
Voorzag men in de zomer van het jaar 2016 nog een daling van het aantal winkelbezoekers, daarvan is dit jaar geen sprake. In de maand mei gaf 22 procent van de ondervraagde detaillisten aan een daling te verwachten van het aantal winkelbezoekers. 36 Procent van de winkeliers voorzag echter een toename van de bezoekersstroom.

Koopbereidheid van de winkelbezoekers
Het optimisme met betrekking tot de koopbereidheid van de winkelbezoekers kende eind 2017 haar hoogtepunt met een barometerstand van 45,7. Inmiddels is de stand teruggelopen tot 30,4. Maar nog altijd voorziet 41 procent van de winkeliers een toename van de koopbereidheid in de komende maand.

Gemiddelde orderwaarde
Ongeveer de helft van de woondetaillisten voorziet een gelijkblijvende gemiddelde orderwaarde. 39 Procent verwacht dat de gemiddelde orderwaarde de komende maand zal stijgen.

Omzet
Het is niet verwonderlijk dat als men per saldo positief is over de verwachte ontwikkeling van het aantal winkelbezoekers, de koopbereidheid en de gemiddelde orderwaarde, dat men ook positief is over de verwachte omzetontwikkeling van de woonwinkel. 45 Procent van de ondernemers verwacht een omzetstijging in de maand juni ten opzichte van de maand mei.

Handelsmarge
Liep de handelsmarge in het jaar 2016 nog terug, vanaf het jaar 2017 is men per saldo vrij neutraal over de verwachte ontwikkeling hiervan.

Als het aan de verwachtingen van de detaillist ligt in de woonbranche, wordt het allemaal alleen nog maar beter. Zijn er dan helemaal geen ontwikkelingen in de markt die de omzetgroei in de woondetailhandel kunnen gaan tegenwerken? Jawel, de woningmarkt vertoont wat scheurtjes.

De woningmarkt
Het aantal woningtransacties is sinds begin dit jaar iedere maand lager dan in dezelfde maand vorig jaar, aldus het Kadaster. Hiermee lijkt een einde te zijn gekomen aan de continue stijgende lijn in het aantal woningtransacties, die vanaf juli 2013 werd ingezet. Paul de Vries, woningmarktexpert van het Kadaster, licht toe: “Historisch gezien is het aantal woningverkopen weliswaar nog steeds op hoog niveau, maar de trend is dalend. Kijkend naar de afgelopen 20 jaar, zijn alleen in het eerste kwartaal van 2017 meer woningen verkocht dan nu het geval is.”

Vijf maanden woningverkopen op een rij
De eerste vijf maanden van 2018 laten een daling zien in het aantal woningtransacties ten opzichte van dezelfde maanden in het voorgaande jaar. Zo wisselden in januari 3,1% minder woningen van eigenaar, in februari 9,1%, in maart 7,7%, in april 2,6% en registreerden we in mei van dit jaar 9% minder woningverkopen dan in mei 2017.

De vier grote steden blijven achter
De daling van het aantal woningverkopen over de eerste vijf maanden van dit jaar komt uit op -6,5% ten opzichte van de eerste vijf maanden van 2017. Maar er zijn grote verschillen tussen de vier grote steden (-9,2%) en de rest van Nederland (-6,0%). Vanaf halverwege 2016 namen deze verschillen snel toe om vervolgens weer naar elkaar toe te groeien. De laatste maanden is de daling van het aantal verkopen in de G4 steden groter dan in de rest van het land. Direct na het herstel van de crisis steeg het aantal verkopen harder in de grote steden.

Jongeren kopen minder, ouderen steeds meer
Het aantal woningkopers onder de 35 jaar daalt al geruime tijd; in vergelijking met een jaar terug is de daling 5,5%. In april 2018 was 44,3% van de woningkopers onder de 35 jaar. Dat is ruim 3% lager dan over de eerste vier maanden van 2016, toen hun marktaandeel nog uitkwam op 47,5%. Het is bovendien fors lager dan voor de crisis (2008), toen het aandeel ongeveer 55% was. De woningtransacties onder ouderen in leeftijdscategorie 45 – 65 jaar, behoudt de stijgende lijn. Het aantal aankopen door 45 tot 65-jarigen is gestegen van 3.324 in april 2008 (18%), naar 4.505 in april van dit jaar (27.7%). Dit geldt ook voor het aantal 65-plussers. In 2008 kochten slechts 1.750 gepensioneerden een koopwoning en in april registreerde het Kadaster 4.505 aankopen.

Gevolgen voor de woonbranche
Hoe belangrijk zijn de ontwikkelingen op de woningmarkt voor de woonretailers? Uit een aantal marketingrapporten van marktdata.nl over productgroepen binnen de woonbranche kan dit worden gedestilleerd. Bij de aanschaf van een meubel is een verhuizing of verbouwing in ruim een op de vijf gevallen het motief voor de aanschaf van een nieuw meubel. Kortom, meer dan 20 procent van de verkochte meubels komt voor uit verhuisbewegingen of verbouwingen. Voor een nieuw bed of matras betreft het 14 procent van de aankopen. Bij de aanschaf van verlichting vertegenwoordigt een verhuizing of verbouwing 20 procent van de aankopen. Voor de productgroepen raambekleding en vloerbedekking ligt het aandeel nog hoger. Bijna de helft van alle vloerbedekking wordt aangeschaft als gevolg van een verhuizing of verbouwing. Bij raambekleding is een verhuizing of verbouwing goed voor een op de drie verkopen. Mocht de woningmarkt echt tot stilstand komen, dan zullen woonwinkels die veel omzet genereren met de verkoop van vloerbedekking en/of raambekleding de zwaarste klappen krijgen van de vermelde productgroepen.

Gerelateerde onderzoeksrapporten:

Marketingrapport Meubels 2017

Marketingrapport Slaapproducten 2017

Marketingrapport Verlichting 2017

Marketingrapport Vloerbedekking 2018

Marketingrapport Raambekleding 2018

Terug naar het overzicht
Categorieënbeddendetailhandelkeukensmeubelsparketraambekledingslaapzakenverlichtingvloerenwoninginrichtingwonenbranchewoondecoratie