Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 28-03-2018

23 Procent van de bestedingen aan bedtextiel wordt online uitgegeven

Uit het Marketingrapport Slaapproducten 2017 blijkt dat 23 procent van de consumentenbestedingen aan bedtextiel online wordt uitgegeven. Het onderzoeksrapport geeft een helder beeld van zowel het consumentengedrag met betrekking tot slaapproducten (zoals ledikanten, boxsprings, matrassen en bedtextiel) als de in- en verkoop van slaapproducten door de woondetaillist in Nederland.

Bewustwording en motieven voor de aanschaf van bedtextiel
Het onderzoeksrapport geeft een helder beeld van de consumentenmarkt voor bedtextiel in Nederland. Aan de hand van de verschillende fasen van de customer journey worden de resultaten van het consumentenonderzoek over bedtextiel getoond. Het schetst een beeld van het oriëntatie- en koopgedrag van de Nederlandse consument met betrekking tot bedtextiel. Bij diverse thema’s zijn tevens de resultaten van het consumentenonderzoek uit de jaren 2010 en 2014 opgenomen waardoor ontwikkelingen en trends zichtbaar zijn gemaakt.

Alvorens een consument zich bewust is van een behoefte, zijn er diverse bronnen die de consument bewust kunnen maken van een behoefte aan bedtextiel. Volgens 31 procent van de ondervraagde consumenten hebben geen andere bronnen gezorgd voor de bewustwording van de behoefte om bedtextiel aan te schaffen. Vaak is men er niet van bewust dat, en wat, de basis vormt voor de bewustwording van de behoefte. In 35 procent van de situaties kwam de consument toevallig iets tegen in een winkel waardoor de behoefte bewust werd voor de aanschaf van bedtextiel. Bij een kleiner deel, 20 procent van de gevallen, kwam men online toevallig iets tegen. Zes procent van de consumenten geeft aan dat de bewustwording van de behoefte ontstond door contact met (niet-commerciële) personen, zoals familie, vrienden en bekenden. Drukwerk (waaronder huis-aan-huis-folders) en overige media spelen een bescheiden rol in de bewustwordingsfase.

In het consumentenonderzoek is gevraagd naar de belangrijkste reden voor de (meest recente) aanschaf van bedtextiel. Het belangrijkste motief geeft veelal aan wat ten grondslag ligt aan de bewustwordingsfase. Onderstaand figuur toont de procentuele verdeling van de motieven.


belangrijkste motieven voor de aanschaf van bedtextiel

46 Procent van de motieven heeft betrekking op slijtage van bestaand bedtextiel. Ruim een kwart van de redenen heeft betrekking op veranderende smaak / mode.

Aantal kopers van bedtextiel afgelopen jaar
Het afgelopen jaar (van het moment van invullen van de vragenlijst tot een jaar terug) heeft 38 procent van de consumenten bedtextiel aangeschaft.

Gemiddeld zitten er acht dagen tussen de bewustwording van de behoefte aan bedtextiel en de daadwerkelijke aanschaf. Uiteraard zal dit verschillen per type bedtextiel. Bij met name de groep consumenten met een beneden gemiddeld gezinsinkomen ligt het aantal met ruim tien dagen boven het gemiddelde. Bij de hogere inkomens is de tijd tussen bewustwording van de behoefte en de daadwerkelijke aanschaf het kortst.

Geraadpleegde informatiebronnen
Onderstaand figuur toont de verschillende informatiebronnen die de consument heeft gebruikt bij het opdoen van inspiratie tijdens de zoektocht naar aan te schaffen bedtextiel. Gemiddeld heeft men 3,4 verschillende informatiebronnen gebruikt.


inspiratiemedia bij de oriëntatie op bedtextiel

Bij het opdoen van inspiratie tijdens de zoektocht naar aan te schaffen bedtextiel is het kijken en vergelijken in diverse fysieke winkels nog altijd de meest favoriete inspiratiebron. Wel bezoekt 42 procent van de consumenten één of meer websites van winkels (fysiek of online) bij de zoektocht naar geschikt bedtextiel. De website van een specifiek merk wordt door acht procent van de consumenten geraadpleegd in deze fase van het koopproces. Acht procent van de consumenten bezoekt ook online websites in tweedehands bedtextiel zoals Marktplaats. Bijna één op de drie consumenten raadpleegt ook vergelijkingssites.

Online en offline oriëntatie


totaal aantal websites van online aanbieders en fysieke winkels dat men bezoekt voor de aanschaf van bedtextiel

Bovenstaand figuur toont de optelsom van het aantal websites van online aanbieders en fysieke winkels die men bezoekt voorafgaand aan de definitieve aanschaf van bedtextiel. Consumenten in de leeftijdscategorie tot 50 jaar en met een boven modaal gezinsinkomen oriënteren zich in totaal via relatief veel websites een fysieke winkels. Vooral mannen en consumenten met een boven modaal gezinsinkomen in de leeftijdscategorie tot 50 jaar oriënteren zich veel online op websites van online aanbieders van bedtextiel. Consumenten met een beneden modaal gezinsinkomen oriënteren zich relatief veel in fysieke winkels. Mensen met een boven modaal gezinsinkomen oriënteren zich relatief veel online.

Criteria bij de keuze van het aankoopkanaal
Uit het onderzoek blijkt dat het algehele prijsniveau het belangrijkste criterium is bij de keuze van het aankoopkanaal voor bedtextiel. Daarnaast vindt men het product direct mee kunnen nemen, een ruime keuze aan bedtextiel en het algehele kwaliteitsniveau belangrijk.

Criteria bij de definitieve keuze van bedtextiel
In het onderzoek is gevraagd naar de drie belangrijkste criteria bij de definitieve keuze van bedtextiel. De prijs is het belangrijkste criterium bij de keuze van bedtextiel. Daarnaast spelen het uiterlijk / design, de kleur en gemakkelijk te reinigen een vooraanstaande rol. Slechts acht procent van de consumenten noemt het merk. Elf procent van de consumenten laat het feit of bedtextiel maatschappelijk verantwoord is geproduceerd meewegen bij de definitieve keuze. Een even groot deel van de consumenten let op goede reviews over het product.

Aankoopkanalen bedtextiel
Indien men bedtextiel zou gaan aanschaffen is er in het onderzoek gevraagd naar het meest waarschijnlijke aankoopkanaal. Men kon hierbij meerdere aankoopkanalen aangeven. Gemiddeld heeft men 2,1 aankoopkanalen aangegeven die men in overweging neemt (als meest waarschijnlijk aankoopkanaal). Bij de aanschaf van bedtextiel is een woonwarenhuis het meest favoriete aankoopkanaal. Een warenhuis staat op de tweede plaats en is door 39 procent van de consumenten aangegeven als waarschijnlijk aankoopkanaal. Op de derde plaats staat de slaapspeciaalzaak met 28 procent. 21 Procent van de ondervraagden heeft internet / postorder aangegeven als waarschijnlijk aankoopkanaal. Dat aandeel is vrijwel onveranderd gebleven ten opzichte van het jaar 2014.

Bestedingen aan bedtextiel
In het onderzoeksrapport is gedetailleerde informatie opgenomen over de bestedingen aan bedtextiel van de Nederlandse consument, uitgesplitst naar socio-demografische gegevens, online bestedingen en bestedingen in een fysieke winkel. Van alle bestedingen aan bedtextiel loopt inmiddels 23 procent via het online kanaal. Verhoudingsgewijs besteden consumenten met een boven modaal gezinsinkomen en in de leeftijdscategorie tot 50 jaar relatief veel aan bedtextiel via het online kanaal.

Bron: Marketingrapport Slaapproducten 2017

Terug naar het overzicht
Categorieënbeddendetailhandelslaapzakenwonenbranche