Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Prognose +4% voor installatiebranche

Installateurs profiteren van het herstel van de bouw en industrie. Naar verwachting zal hun omzet in 2016 met 4 procent groeien en in 2017 met 3 procent. Installateurs kunnen bij trends zoals vergrijzing en verduurzaming het voortouw nemen. Doordat deze trends de komende jaren belangrijker worden, neemt het belang van installateurs toe. Aldus ABN AMRO Insights.

Brancheomzet schoonheids-specialisten fors hoger

De totale brancheomzet van schoonheidsspecialisten bedroeg in het vierde kwartaal van 2015 104,8 miljoen euro inclusief BTW. Dat is 11,2 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. In het derde kwartaal was er ook al sprake van een flinke omzetplus. Het herstel dat het voorgaande kwartaal intrad zet zich duidelijk voort. Het vierde kwartaal is doorgaans een goede omzetperiode.

Ontwikkelingen en trends binnen de huisartsenzorg

Uit het onderzoek onder huisartspraktijken blijkt dat het Zorgakkoord een centrale rol speelt in de ontwikkelingen in de branche. De ondervraagde huisartsen verwachten voor het komende jaar de volgende ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg.

  • Toenemende macht van zorgverzekeraars
  • Verschuiving van behandelingen van 2e lijn naar 1e lijn en 1½ lijn
  • Toename protocollen en administratieve lasten
  • Toename ketenzorg, samenwerkingsverbanden en schaalvergroting
  • Meer assistenten en praktijkondersteuners om het werk aan te kunnen
  • Zorg wordt in toenemende mate geprotocolleerd en minder persoonlijk
  • Digitalisering van de zorg, zowel tussen zorgverleners, verzekeraars als ook de patiënt

Huisartsen lezen veel vakbladen

Voor huisartspraktijken zijn vakbladen de meest genoemde informatiebron voor het bijhouden van vakkennis, informatie over producten en leveranciers. Er zijn maar liefst zes verschillende vakbladen die door meer dan drie op de vier huisartsen worden gelezen. Bovenstaand figuur toont de negen meest gelezen vakbladen onder huisartsen.

Klusbedrijven kopen steeds minder in via de groothandel

Uit het Marketingrapport Klussenbranche 2015 blijkt dat de groothandel meer en meer terrein verliest als inkoopkanaal voor klusbedrijven. Vertegenwoordigde de groothandel in het jaar 2007 nog 74 procent van de inkoopwaarde in de klussenbranche, inmiddels is dit aandeel afgenomen tot 56 procent.

Bescheiden omzetplus woondecoratie

In het eerste kwartaal boekte een gemiddelde woonwinkel 5,0 procent meer omzet dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De productgroep woondecoratie noteerde een bescheiden omzetplus van 2,4 procent.

Prognose woningbouw positief

De woningbouw is niet alleen de grootste, maar ook de sterkst groeiende branche van de bouw. Nieuwbouw trekt de kar. Er worden vooral nieuwe koopwoningen gebouwd, maar commerciële marktpartijen bouwen ook steeds meer nieuwe huurwoningen in de grote steden. Woningcorporaties bouwen nog maar nauwelijks. De woningbouw groeit naar verwachting in 2016 met 7 procent en in 2017 met 5 procent, aldus ABN AMRO Insights.

Wisselvallig beeld GWW-sector

De beperkte investeringen van de overheid in de infrastructuur raken de GWW-sector. Circa 75 procent van de GWW-sector is afhankelijk van overheidsprojecten. In 2016 wordt 5,7 miljard euro geïnvesteerd in het Infrastructuurfonds en 1,2 miljard euro in het Deltafonds. De overheid heeft de afgelopen jaren minder in de infrastructuur geïnvesteerd. Vanaf 2017 nemen de overheidsinvesteringen weer toe.

CGM meest gebruikte praktijksoftware onder huisartsen

Uit het Marketingrapport Huisartspraktijken 2015 blijkt dat CGM het meest gebruikte praktijksoftwarepakket onder huisartspraktijken is.

Ondanks handhaving bouwverbod kuststreek veel investeringen in verblijfsrecreatie

Minister Melanie Schultz van Haegen handhaaft het bouwverbod geldend voor het Nederlandse kustgebied. Voor Kerst 2015 kwam het kabinet met het omstreden onderdeel van het kustplan op de proppen. Maar na veel weerstand wordt het bouwverbod toch gehandhaafd. Dat neemt niet weg dat er dit jaar in de verblijfsrecreatie fors wordt geïnvesteerd in Nederland.

Meer berichten laden